S:1

Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Gezi Notları – Enis Batur" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Her gün 8 sayfa kitap okuyan Doğa 5 günde kaç sayfa kitap okur? Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.(.....) Kuvvet nesnelerin şeklini değiştirmez.(.....) Kuvvet uygulanan her cisim yavaşlar.(.....) Batıya doğru ilerleyen bir cismin doğrultusu kuzey - güneydir.(.....) Doğu - batı doğrultulu iki kuvvetin yönleri farklı olabilir.(.....) Doğrultuları aynı olan kuvvetlerin yönleri her zaman aynıdır. • İnsanın iradesi ve hürriyeti yoktur.• Allahın ilmi ve kelamı hâdistir, sonradan yaratılmıştır.• İyilik ve kötülüklere sevap ve cezanın verilmesi zorunludur.Bu düşüncelere sahip mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Günümüzdeki Gediz, Küçük ve Büyük Menderes ırmaklarının aktığı grabenlerin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Orta Asyadan göç etme sebeplerinden değildir? Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz sorunların çözümünde hukukun bize tanıdığı hakları kullanmalıyız.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu düşünceye uymaz? Sübhaneke, Allâhümme ve bihamdik. Ve tebârekesmük. ..................... (Ve cellesenâük). Ve lâilâhegayrük. Duadaki boşluğa ne gelmelidir? Hüzün Yılında Peygamberimiz .................... ile , .....................i kaybetti. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Güç birim zamanda yapılan iştir. İşin zamana bölümü ile bulunur.Buna göre dakikada (60 s) 300 joule iş yapan bir motorun gücü kaç watttır? Osmanlılarda, aynı meslekten olanların karşılıklıyardımlaşma esasına göre birleşerek meydanagetirdikleri özel teşkilatlara verilen ad,aşağıdakilerden hangisidir?A) LoncaB) ZeametC) KadırgaD) Enderun I- Karbon, organik besin maddelerinin yapısında yer alır.II- Besinlerin yapısında yer alan karbonun kaynağı atmosferdeki karbondioksittir.Karbonla ilgili olarak verilen bilgiler için ne söylenebilir? Mekkeden Medineye göç eden Müslümanlara kucak açan, onlara yardımcı olan Medineli Müslümanlara ne ad verilir? Aşağıdakilerin hangisinde yargı, gerekçesiyle birlikte verilmiştir? Doktorlar muayene sırasında vücudumuzu dinlemek için hangisini kullanır? Aşağıdakilerden hangisi kuvvet birimidir? • Ali Kuşçu, gök cisimlerinin Dünyaya uzaklığını hesapladı. Ayın haritasını çıkardı ve bu çalışması nedeniyle NASA, Ayda bir bölgeye onun ismini verdi.• İbni Sinanın tıp alanında yaptığı çalışmala-rının yer aldığı el Kanun Fit Tıb adlı eseri17. yüzyıla kadar Avrupada tıp eğitiminde kullanıldı.Verilen örneklerden hareketle Türk-İslam bilim insanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 0,32 ondalık kesrinin % sembolü ile yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin özelliklerinden biri değildir? Yaraları mikroplardan temizlemek amacıyla kullanılan ilk yardım malzemesinin adı nedir? Aşağıdaki cümlelerdeki, kelimelerin hangisinde kesme işareti kullanılması yanlıştır? Dua ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisidoğrudur? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin insanlardan seçilme nedenini açıklar? TMOda çalışan kamu görevlileri aşağıdaki hizmet kollarından hangisine üye olabilmektedirler? Sürücü adaylarına sınav yapıp sertifikalarını (belgelerini) veren kurum aşağıdakilerden hangisidir? Çok iyi yüzme bilir. Sağlıklı ve güçlüdür. Dikkatlidir. Görme ve işitme duyuları gelişmiştir.Bu meslek grubu aşağıdakilerden hangisidir? Bir günün yarısının 4 saat fazlası kaç dakika eder? Bir çiftçi tarlasında 579 kilogram fasulye, 1908 kilogram buğday ve 249 kilogram nohut yetiştirmiştir. Bu çiftçinin yetiştirdiği ürünlerin toplamı kaç kilogramdır ? "Ağaçların dallarına....................konmuş." cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisini yazmamız uygun olmaz? Aşağıdakilerden hangisi, Sivas Kongresi ile sağlanan gelişmelerden biri değildir? Göğüs kafesinin görevi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisinde hal değiştirmesine örnek olarak verilmez? Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur? - - - - mimarisi tonoz ve kubbe mimarlığıdır.Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi farklı bir konuyu ele almaktadır? Next year, my brother and I - - - - join a summer camp. Çok fazla bilgisayar, tablet vb şeylerle oyun oynayan çocuklarda aşağıdaki zararlardan hangisi meydana gelebilir? Bir işletme ürünlerini tüketicilere doğrudan dağıtım yoluyla ulaştırıyorsa aşağıdakilerden hangisi oluşmuş olan uygun şartlardan birisidir? Osmanlı Devletinde Hicaz Demir Yolu hangi şehirler arasında inşa edilmiştir? Aşağıdaki ekonomik kaynaklardan hangisinde Ülkemizin dışa bağımlılığı daha fazladır? İhtiyarlamışız. İstasyonlar artık gençlikteki gibi alıp başını gitme arzuları vermiyor. Evimiz,gözümüzde tütmeye başladı. diyen biri en çok hangi duygunun etkisindedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir