Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Güzel şeyler düşünelim diyeYemyeşil oluvermiş ağaçlar(Cahit Sıtkı Tarancı)
Bu şiirde aşağıdaki edebî sanatlardanhangisi kullanılmıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Güzel şeyler düşünelim diyeYemyeşil oluvermiş ağaçlar(Cahit Sıtkı Tarancı)Bu şiirde aşağıdaki edebî sanatlardanhangisi kullanılmıştır? sorunun cevabı "Hüsnütalil " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

• 699 yılında Kûfe’de doğmuş,767 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir.•  En meşhur öğrencileri İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer’dir.•  “Fıkh-ı Ekber” ve “el Âlim ve’l – Müteallim” eserlerindendir.Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir? Bir enzim monomerlerine kadar hidroliz edildiğinde,I. VitaminII. MineralIII. Aminoasitmoleküllerinden hangileri kesinlikle oluşur? Muson ikliminin etkili olması ve buna bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin yoğun olması sebebiyle nüfus yo-ğunluğu fazla olan yerlerden biridir.Yukarıda özellikleri verilen yer aşağıdakilerden hangisidir? Protokolde, tanıştırmada öncelik sırası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İnsanlar tarafından daha verimli bitki ve hayvan ırklarının elde edilmesine “ıslah çalışması” denir.Bu çalışmalar için,I. Aynı türün farklı özelliklerine sahip bireyleri çaprazlanır.II. İstenmeyen bazı özelliklerin ortaya çıkma olasılığı vardır.III. Farklı türün farklı özellikteki bireyleri arasında çaprazlama yapılır.verilenlerde hangileri yanlıştır? İnsanda kas doku hücreleri için;I. Solunumda oksijen kullanmaII. İstem dışı çalışmaIII. Kimyasal enerjiden ATP sentezlemeverilen özelliklerden hangilerini tüm kas hücreleri gerçekleştirir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tamlayan ve tamlanan” yer değiştirmiştir?   Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bir çıkarma işleminde eksileni 30 artırıp, çıkanı 20 eksiltirsek farkta nasıl bir değişiklik olur? Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkçaiyiliğe eremezsiniz. Her ne harcarsanız,Allah onu hakkıyla bilir.”(Âl-i İmrân suresi, 92. ayet)Bu ayet Kur’an-ı Kerim’in aşağıdaki özelliklerindenhangisi ile daha yakından ilgilidir? Düzenli ordu ilk başarısını hangi savaşta almıştır? Melikşah, ölümünden önce ülkeyi çocukları arasında paylaştırdı. Bu durum ülkede taht kavgalarına yol açtı.Büyük Selçuklular Dönemi’nde yaşanan bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?