S:1

Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hikmette yer almaz?

Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hikmette yer almaz? sorunun cevabı "12 hayvanlı eski Türk takvimi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi dış (harici) donanıma örnek olarak verilebilir? "Gazete satıyorum." cümlesindeki fiilin zamanı aşağıdakilerden hangisidir? 806 402 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Yeni bir buluşu olan bir mucit ilk önce hangisini yapmalıdır? Ağaçtan 3 düzine ceviz toplayan Veliye 16 tane ceviz de babası verdi. Velinin toplam kaç cevizi oldu? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? I. ÖğrenciII. ProgramIII. AraçYukarıdakilerden hangisi/hangileri programlı öğretim modelinin uygulandığı bir öğrenme ortamındaki temel ögelerdendir? Mustafa Kemal Harp Akademisinden hangi rütbeyle mezun olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi sindirilmeden kana geçen organik besindir? Aşağıdakilerden hangisi sözlük sıralamasında en son yer alır ? I. Hiçbir yer bizim köy kadar güzel değildir.II. Çok az yer bizim köy kadar güzeldir.III. Bizim köy kadar güzel bir yer yoktur.IV. Bizim köyden daha güzel yerler olduğu da bir gerçektir.Yukarıda cümlelerin hangi ikisi anlamca aynı doğrultudadır? Kimya, maddeyi ve maddedeki değişimleri inceleyen bilim dalıdır. Buna göre,I. Gübreler, tıbbi ve zirai ilaçlarII. Plastik, kauçuk ve PVC gibi polimerlerIII. Sabun, deterjan ve çamaşır suyu gibi temizlikürünleriverilenlerden hangileri kimyanın inceleme alanına girer? He will be ....... as a policeman. Peygamberimiz Hz. Muhammed‘ in dedesinin adı nedir? Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi yerleştiriniz.(...) Kuvvetin birimi Newtondur.(...) Gelme açısı yansıma açısına eşittir.(...) Amip, bakteri ve paramesyum tomurcuklanarak çoğalır.(...) Aynı yolu daha kısa sürede alanın sürati azdır.(...) Ses en hızlı katıda yayılır. The Internet has many advantages and disadvantages. It is very useful for many purposes. By using the Internet, you can do online shopping, chat with your friends, meet new people or send emails. You can also listen to music, watch films and even practise English. If you use the Internet carefully, it can be a good friend to you. But there are bad sides, too. For example, unsafe sites can be harmful for you. The worst of all, if you spend too much time on the Internet, you can become an Internet addict. So you may have some social and health problems.According to the text, one of the advantages of the Internet is that you can - - - - -. Aşağıda verilen canlıların hangisinde rejenerasyonla üreme söz konusu değildir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre kim; İçişleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile tayin olur? Salesman : What size - - - - your jumper?Customer : Large. I. Kömürleşme zamanıII. Nem miktarıIII. Kül ve uçucu madde içeriğiIV. Elementlerin yüzde bileşimleriYukarıdakilerden hangileri kömür sınıflandırmasında kullanılan parametrelerdendir? Güneş enerjisi, yenilenebilir ve temiz enerji kaynağıdır. Aşağıdaki şehirlerden hangisi güneş enerjisinden yararlanmada diğerlerine göre daha uygun bir konuma sahiptir? 1 İnsan 2 ise 3 de4 yedisinde5 ne 6 yetmişinde7 odurYukarıdaki kelimelerden anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisi iskelet ve kas sağlığını koruma konusunda yanlış bilgi vermektedir? Babam, biz de yukarıya çıkalım dedikten sonra eşyalarını toplamaya başlamıştı. bu cümlede hangi söz tırnak içerisine alınmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatımızda kullandığımız dini ifadelerden birisi değildir? DNA ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? I. TarımII. HayvancılıkIII. HizmetIV. SanayiBir ülkede yukarıda verilen ekonomik faaliyetlerin hangilerinde çalışan kişi sayısının fazla olması ülkenin ekonomik açıdan gelişmiş olduğunu gösterir? Yaşlı karı koca, köydeki evlerinde bir başlarına mutlu mesut yaşıyorlardı. İki ihtiyar, tarlalarını tek başlarına ekip biçiyordu. Yine hasat zamanı gelmişti. Fakat ikisi de hastaydı. Komşuları bu durumun farkındaydı. Köylüler, zor zamanlarda birbirlerine destek olurdu. Kendi işlerini bitirdikten sonra el ele verip onların tarlasındaki ürünü de kaldırdılar. Yaşlı karı kocanın mutluluklarına diyecek yoktu.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez? I think, you - - - - buy that car. It is cheap and good. Büyük işlerin başarıyla bitirilmesi için kişilerin beraberce hareket etmeleri gerekir. Böylelikle işler daha çabuk ve kolayca bitirilebilir. Geleneklerimizde de yok mudur bu? Köylerde yapılan imece bunun en güzel örneği değil midir? Bu parçada vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Hafif kelimesi hangi cümlede ağır olmayan anlamında kullanılmıştır? Maddenin halleriyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Maden ne demektir? Aşağıdakilerden hangisi varlığın sayısını belirtir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin yönetim ilkeleri arasında yer almaz? Müslümanların hicretini engelleyemeyen müşrikler Hz. Peygamber hakkında aşağıdaki kararlardan hangisini almıştır? Tükler hangi savaşta Abbasilerin yanında yer alarak Çinlilere karşı savaşmışlardır? Ses kaynağından çıkan sesin kuvvetli ya da zayıf olmasına ..............denir.Yandaki cümlede boşluğa hangisi gelmelidir? Sue : - - - - ?Jeremy : To be honest, once a month. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir