S:1

Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatı ürünlerinin toplandığı defterlere verilen isimdir?

Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatı ürünlerinin toplandığı defterlere verilen isimdir? sorunun cevabı "Cönk" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi üç değerli mantığın kabul ettiği doğruluk değerlerinden biri değildir? 1008÷16Yukarıdaki bölme işleminin sonucukaçtır? Uzun kenarı 16 cm, kısa kenarı 9 cm olan dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?  Aşağıdaki verilen seçeneklerden hangisi iç gezegenlerle ilgili doğru bilgi içerir? 1. Kurbağa2. Kelebek3. SinekVerilen canlılardan hangileri iki yaşamlıdır?  Waiter :Welcome, Sir. Are you ready to order?You  :Yes, - - - -?Waiter :Okay. Anything else?You  :No, thanks. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat öbeği yüklem görevinde değildir?    Polenlerin dişicik tepesine yapışması  olayına ne ad verilir? 45 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinden kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? Düşmanları yurdumuzdan çıkarmak için yapılan savaş hangisidir? 6 deste muz kaç tanedir? Allah’ın cennette müminler tarafından görülmesine ne ad verilir? I. CebecilerII. AkıncılarIII. Mehter takımıYukarıdakilerden hangileri Osmanlı ordusunda aktif olarak savaşmayıp geri hizmet destek kıtaları içinde yer alır? Sarah:Let’s watch a comedy movie.Carol :That’s great. - - - -. ” Babam eve geldiğinde suratı asıktı ve ağzını bıçak açmıyordu.” Bu cümlede sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Orta Çağ Avrupa’sında kiliseye bağımlı düşünce sistemine ne ad verilir? Mustafa Kemal; komutanlara, valilere ve Anadolu’daki millî cemiyetlere Havza’dan gönderdiği emirlerde işgalleri protesto etmelerini istedi. Havza’da bir miting düzenlenmesini sağlayarak İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalini protesto ettirdi. Bu mitingler dalga dalga tüm yurda yayıldı.Bu bilgilere göre Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemiştir? Giysi temizliği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Vücudumuzun gelişmesi ve yaraların iyileşmesi için gerekli olan mikroplarla savaşan besin maddelerinde en çok hangi madde vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması  olmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi kurulabilecek sivil toplum kuruluşu alanlarından biri değildir? Bu başarı, M. Kemal’in hangi askeri yeteneği ile ilişkilendirilebilir  (+8) - (-5) işleminin sonucu kaçtır?  Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), baş- ta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve ülkemize komşu ülkeler olmak üzere ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel alanlarda faaliyetler göstermektedir.Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi TİKA’nın öncelikle faaliyet göstereceği ülkelerden biri değildir? “Her şey kendisine muhtaç oldu-ğu halde kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan” anlamına gelen Allah’ın ismi aşağıdakilerden hangisidir? 5 fazlası 5 olan sayının 99 fazlası kaçtır? İshak Paşa Sarayı hangi ilimizdedir? I.Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da yeni devletler ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?   GaribimNe bir güzel var avutacak kalbimiBu şehirdeNe bir tanıdık çehreBir tren sesi duymaya göreyimİki gözüm iki çeşmeBu dizelerin şairi aşağıdakilerin hangisiyle nitelendirilemez? 12 günde 36 ekmek tüketen bir aile günde kaç ekmek tüketir? Ben 7 yaşındayım. Ablam benden 3 yaş daha büyük. Ablam kaç yaşındadır? Koskocaman adamdı. Çocukluğunda hayalini kurduğu mavi bisiklete ancak şimdi sahip olabilmişti. Gözleri daldı. Bir süre çocukluğunu düşündü ve hüzünlendi.Bu parçada aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi nitel gözleme aittir? Türkçe dilinde olduğu gibi yazıldığı şekli ile okunan Macarca hangi ülkenin resmi dilidir? Aşağıdakilerden hangisi yayaların uyması gereken bir kural değildir?  Birden çok kişinin, her birinin mülkiyet payı belirlenmiş olmadan, bir mal üzerinde mülkiyet sahibi olmaları, hangi mülkiyeti oluşturur?  Hırsızlık yapana hapis cezası, trafik suçu işleyene para cezası verilir. Fakat aynı apartmanda komşularını gürültüsü ile rahatsız eden bir komşuya selam verilmez,komşuluk yapılmaz. Komşuyla ilişkilere mesafe konulur.Parçaya göre normlara aykırı davranışlar için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıların özelliklerinden değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir