S:1

(1) Bundan kısa bir süre önce ilginç bir ağaçla karşılaştık. (2) Bu, muhteşem bir kestane ağacıydı fakat Emre ağacın adınıbilmiyordu. (3) Ağacın en dikkat çekici yeri gövdesiydi. (4) Koyu kahverengi bu gövdede çatlaklar vardı.
Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi nesnel yargıdır?

(1) Bundan kısa bir süre önce ilginç bir ağaçla karşılaştık. (2) Bu, muhteşem bir kestane ağacıydı fakat Emre ağacın adınıbilmiyordu. (3) Ağacın en dikkat çekici yeri gövdesiydi. (4) Koyu kahverengi bu gövdede çatlaklar vardı.Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi nesnel yargıdır? sorunun cevabı "4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
You - - - - drive so fast. It is very dangerous. Kurtuluş Savaşı kaç yıl sürmüştür? Aşağıdaki organlardan hangisinde fiziksel sindirim gerçekleşmez? Malazgirt Savaşı’nda saf değiştirerek Selçukluların savaşı kazanmasında etkili olan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin sebepleri arasında yer almaz? Çözümlenmiş hali “ 8 yüz binlik + 2 binlik +  4 onluk” olan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Şeytan Allah’ın emrine hangi nedenle karşı çıktı? Aşağıdakilerden hangisi anlamlı ve kurallı bir cümle değildir? Batılı tekniğe uygun ilk roman hangisidir? Zavallı at, sahibinin kötü sözlerine dayanamayıp büyük bir üzüntü içinde yola çıkmış. Kendisini soğuktan ve yağmurdan koruyabilecek bir barınak bulmak için or- mana gitmiş. Orada bir tilkiyle karşılaşmış.Bu parçadaki altı çizili sözcük, aşağıdaki isimler- den hangisinin yerine kullanılmıştır? - - - - names are Jack and Jill. Varlığın, insan zihninden bağımsız olarak var olduğunu, maddi varlık dışında bir varlığın bulunmadığını, maddenin var olmak için düşünceye ihtiyacı olmadığını savunan felsefe akımı hangisidir? Paris Konferansı’nda aşağıdaki konulardan hangisi görüşülmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bütün insanlığın kardeşliğini sağlamaya yönelik yaptırdığı çalışmlardan biri değildir? Aşağıdaki ondalık kesirlerden en küçüğü hangisidir? (I) Muallim Naci, edebiyatımızdaki aşırı değişme dönemi içinde tutumu iyi anlaşılmamış yeni sanata düşman, eskiye sıkı sıkıya bağlı olarak görülmüştür. (II) Göz için kafiye ilkesini benimsemiş, bu konuda Recaizade Mahmut Ekrem ile tartışmalarda bulunmuştur. (III) Recaizade Mahmut Ekrem’in “Demdeme”sine karşı-lık “Zemzeme”yi kaleme almıştır. (IV) Şiirin yanında eleştiri, anı, tiyatro, tarih alanında eserler vermiştir. (V) Arapça, Farsça ve Fransızca’dan çeviriler yapmıştır.Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerin hangisinde “çökmek” sözcüğü  “yıkılmak”  anlamında kullanılmıştır? Denizatı adı verilen balıklar, deniz yosunlarının arasında yaşar. Görüntü olarak deniz yosununa benzeyen bu balık, avı için emniyetli gibi görünen deniz yosunu çayırına girerek avlarını yakalar. Denizatının bunu yapması aynı zamanda kendisini de yem olmaktan kurtarır.Anlatılan durum ile aşağıdakilerden hangisi benzerlik gösterir? Aşağıdakilerden hangisi, şiirin yapısıyla ilgili olarak söylenemez? Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde düzenler ve yürütür. Müsteşar bu görevi yerine getirirken aşağıdakilerden hangisine emir veremez? Obezite ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıkların başlama sebepleri arasında yer almaz? Bu mektuplarda konu hizmettir. Bu hizmet; sipariş, satış, borç alıp verme, bilgi isteme ya da bir konuda şikâyet olabilir. Dil, herhangi bir yanlış anlaşılmaya yolaçmayacak şekilde sade ve anlaşılır şekilde kullanılır. Gereksiz ayrıntılara yer verilmez.Bu parçada söz edilen mektup türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen organizma - eşeysiz üreme çeşidi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? İlk özel gazete kime aittir? Asya Hun Devletine ait olan ve Mete Han’ın hayatının anlatıldığı destanın adı nedir? Ahmet’in “Madde ve Isı” üitesi ile ilgili hazırladığıev modeli içn yaptığı işemlerden bazıları aşğıdaverilmişir:1. işem ➞Çtı içn kırmızı karton kullandım.2. işem ➞Kalorifer peteklerini alüinyum folyodanyaptım.3. işem ➞Duvar yapmak içn kullandığımmukavvaların arasına plastik köüyerleşirdim.Ahmet’n 3. işemi yapmasıı amacıaşğıakilerdenhangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Sosyal bilgiler eğitimi almış bir öğrenci aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz? Öğretmen ve arkadaşlarımızla etkileşimde bulunurken  ve iletişim kurarken hangi davranışları sergileriz?  1- Onları iyi dinlemeliyiz.  2- Onları üzmeliyiz.  3- Onları önemsemeliyiz. (I) Yahya Kemal Enstitüsü, Yahya Kemal'in bütün eserlerine (külliyat) "Siyasi Hikayeler" cildini de ekledi. (II) "Siyasi Hikayeler" büyük şairin Osmanlı tarihiyle ilgili anekdotlarından kurulmuş öyküler, sohbetlerdir. (III) Bu hikayelerde imparatorluğu yöneten kişilerin serüvenlerini okuyoruz. (IV) Şairin deneme ile öykü türü arasında kalan bu ilginç çalışması, bize bir imparatorluğun anatomisini vermekte. (V) Hayranlarınca sık sık övülen bu eser, şairin tarih anlayışını ortaya koyması bakımından ayrıca önem taşımaktadır.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazar yorum yapmamıştır? “Dağılmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdaki ‘şu’ sözcüklerinden hangisi işaret sıfatı değildir? "Bahçedeki kayısı ağacından yeşil çağlaları koparmıştım." cümlesinde hangi sözcük çağlaların özelliğini bildirir? Aşağıdakilerden hangisi rekabetin özelliklerinden değildir? 8 düzine kaç tane yapar?  Osmanlı devleti 1.dünya savaşında hangi devletin yanında savaşa katılmıştır?  50 soruluk bir bilgi yarışmasında her doğru +5 puan, her yanlış -2 puandır. Ali bu yarışmaya katılarak 28 doğru, 12 yanlış yapmıştır. Ali bu yarışmadan kaç puan almıştır? I. Düzenli spor yapmakII. Süt ve süt ürünleri tüketmek.III. Ağır eşyalar taşımak.Yukarıdakilerden hangileri destek ve hareket sistemimiz için yapmamız gerekenlerdendir? Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarından biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir