Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Kapının arkasında uzunca boylu, seyrek saçlı, sağlam yapılı bir adam duruyordu. Kendisini tanımadığım hâlde içimden bir ses bana adamın Binbaşı Ali olduğunu söylüyordu. Adam misafirlerini iyice süzdü, sonra sert adımlarla bize doğru yürüdü. Yanımıza geldi, yüzünde tatlı bir gülümseme vardı.
Bu metnin olay, yer, zaman, şahıs ve varlık kadrosuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Kapının arkasında uzunca boylu, seyrek saçlı, sağlam yapılı bir adam duruyordu. Kendisini tanımadığım hâlde içimden bir ses bana adamın Binbaşı Ali olduğunu söylüyordu. Adam misafirlerini iyice süzdü, sonra sert adımlarla bize doğru yürüdü. Yanımıza geldi, yüzünde tatlı bir gülümseme vardı.Bu metnin olay, yer, zaman, şahıs ve varlık kadrosuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Yer unsuru ayrıntılarıyla betimlenmiştir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

125km568m48mm2,6dmVerilen uzunluklardan hangine eşit bir uzunluk yoktur? Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın kelime anlamlarından birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi adil bir davranış değildir? “Oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu bir günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Ona biri sataşır veya kötü söz söylerse ‘Ben oruçluyum.’ desin.” Bu hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?  Sabah saat 08.30’da okula gelen Cem, sabah 12.30’de yemeğe çıkıyor. Saat 13.30 de tekrar okula gelen Cem saat 15.10 da okuldan çıkıyor. Cem okulda ne kadar süre kalmıştır? İnsanlar arasından çeşitli nedenlerle anlaşmazlıklar olmakta ve bu anlaşmazlıklar sonucunda istenmeyen durumlar ortaya çıkmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözümünde kullanılacak etkili bir yöntem değildir? Aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi günümüze daha uzak bir jeolojik zamanda oluşmuştur? Çoğunluğun bir şeye doğru demesi, acaba gerçekten onu doğru yapar mı, çoğunluk yanılmaz mı? Tarih, çoğunluğun da yanıldığını gösteren olaylarla doludur.Bu parçada bilginin doğruluk ölçütlerinden hangisi eleştirilmektedir?  Sesin yayılma hızı bulunduğu ortama bağlı olarak değişir.Buna göre sesin havada, suda ve tahtada yayılma hızlarının büyükten küçüğe doğru sıralaması nasıl olmalıdır?  1950’li yıllara kadar Çin hükümeti nüfusu askeri güç olarak gördüğü için nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politikalar uyguluyordu.1953 yılı nüfus sayımlarındanüfusu 583 milyon olarak açıklanınca nüfus artış hızını düşürücü politikalar uygulamaya başladı. Bunun için ilk önce şehirlerde doğum kontrol çalışmaları başlatmış ancak etkili olmamıştır. Nüfus artış hızı planlanandan daha yüksek çıkınca 1979’da aile başına tek çocuk sahibi olma zorunluluğu getirilmiştir.Çin Hükümetinin bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir? “Osmanlılarda gayrimüslimlere ait olan topraklara - - - - adı veri-liyordu.” Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi ayrış-tırıcıların özelliklerinden biri değildir?