Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Gecenin geç saatlerinde, her şeyin sustu­ğu, havanın durulduğu anlarda, bir köşeye çekilip şiir okurum. İçime dolan mısralarda onların kalbini duyarım. Bu duyuş beni benden alır götürür. Kapalı pencereler ansızın açılır, uyuklayan perdeler uçuşmaya başlar. Odaya ilkbahar meltemiyle birlikte taze bir ışık dolar.
Yazar, bu parçadaki altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Gecenin geç saatlerinde, her şeyin sustu­ğu, havanın durulduğu anlarda, bir köşeye çekilip şiir okurum. İçime dolan mısralarda onların kalbini duyarım. Bu duyuş beni benden alır götürür. Kapalı pencereler ansızın açılır, uyuklayan perdeler uçuşmaya başlar. Odaya ilkbahar meltemiyle birlikte taze bir ışık dolar.Yazar, bu parçadaki altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? sorunun cevabı "Şiirin ilettiği duyguları hissettiğini" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi yayaların uymaları gereken kurallardan biridir?   Bilge, Mete ve Ayşe’nin toplam 60 bilyeleri vardır. Bilge’nin 22 bilyesi vardır. Mete’nin bilyesi Bilge’nin bilyesinden 4 tane azdır. Buna göre Ayşe’nin kaç bilyesi vardır? Tuğçe, parkta oynayan arkadaşlarını gördü. Arkadaşı, Tuğçe’ye seslendi. Biraz oynadıktan sonra havanın soğuduğunu fark ettiler. Evlerine dön- düler.Tuğçe anlatılan bu olayda hangi duyu organından yararlanmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı dönemindeki cephelerimizden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biridir?  “Merve bir kavanozu eline alıp içine bir madde koyduğunda, maddenin kabın şeklini aldığını görüyor.”Buna göre, Mervenin kaba koyduğu madde aşağıdakilerden hangisi olabilir? 1718-1730 yılları arasında yaşanan Lale devrinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi düşünce ve kültür hayatını daha çok etkileyen bir yenilik olmuştur? Doğu illerinde kurulmuş bulunan millî cemiyetler, aşağıdakilerin hangisinde “Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” çatısı altında toplanmıştır?  “Var olan her şey maddedir.” ifadesi aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiş olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Hangi kelime eş seslidir? Allah’ın (c.c.) kesin ve açık bir şekilde yapılmasını emrettiği iş vedavranışlara ne denir?