Sor

Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun (3 Mart 1924) çıkarılma nedenlerini yazınız.

euvivo1 27.12.2023 / 14:55
Soru
Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun (3 Mart 1924) çıkarılma nedenlerini yazınız.
Eklenen Cevaplar
  neorgv5 28.12.2023 / 11:05 
#1
Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda eğitim-öğretim alanındaki en önemli sorunlardan biri eğitim-öğretim birliğinin olmamasıydı. Ülkemizde medreselerin yanında Batı tarzında eğitim veren mektepler ile azınlıklara ve yabancı devletlere ait okullar bir arada faaliyet gösteriyordu. Çıkarılan bu kanun ile eğitimdeki çok başlılığa son verilmek istenmiştir.
Eğitim sistemi, çağın gerekliliklerine uygun bilimsel, millî, akılcı ve laik bir hale getirilmek istenmiştir.

Haydi bize bu sayfa hakkındaki düşüncelerini paylaş. Fikirlerin bizim için çoook kıymetli.
Cevap Ekle 💯
* Zorunlu
10000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Benzer Sorular
Türkiye İktisat Kongresi'nde millî ekonomi anlayışı doğrultusunda önemli kararlar alındı. Bu kararlardan bazıları şunlardır:- Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kurulmalıdır.- Türk vatandaşları yerli malı kullanımına teşvik edilmelidir.Türkiye İktisat Kongresi'nde bu kararların alınmasının amaçlarını yazınız.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun (3 Mart 1924) çıkarılma nedenlerini yazınız.
Türk Medeni Kanunu ile:* Tek eşle evlilik kabul edildi, evliliğe yaş sınırı ve resmi nikâh zorunluluğu getirildi.* Evlenmede kadının rızasının alınması zorunlu hâle getirildi.* Mirastan kadın ve erkeğin eşit pay alması sağlandı.* Mahkemelerde kadın ve erkeğin şahitliği eşit sayıldı.* Kadınlara istediği mesleğe girme hakkı tanındı.* Kadınlara boşanma hakkı verilerek erkeklerle eşit hâle getirildi.Buna göre Türk Medeni Kanunu'nun toplumsal hayata etkileri ile ilgili çıkarımlarınızı yazınız.
Milliyetçilik ilkesi; siyasi ve kültürel birliğe, ideal birliğine dayanan bir toplum yapısını ortaya çıkarır. Bu durum, toplumda millî kültürün geliştirilmesi için dil, tarih vb. alanlarda çeşitli çalışmalar yapılmasını ve kurumlar oluşturulmasını öngörür.Atatürk Dönemi'nde millî kültürün geliştirilmesi için oluşturulan kurumlardan ikisini yazınız
Lozan Konferansı'nda alınan Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacaktır. kararının Türkiye açısından önemini açıklayınız.

Son Eklenen Testler