S:1

15 - 4 kaç eder?

15 - 4 kaç eder? sorunun cevabı "11" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Yalnız Allaha (c.c.) ait olan güzel isimlere ........................................ denir. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklu Devleti Döneminde Anadoluda yaşayan Hristiyan ahaliden değildir? Aç kuşları doyurmak için pencereyi açtı. Cümlesinde aç sözcüğünün anlam özelliği nedir? Doksan dokuz şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devletinde vergi vermekle yükümlü olan köylü, kasabalı, konargöçer ve şehirlilerden oluşan sosyal yapıya ne ad verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerine kullanılan bir sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangisi elektronik postanın (e-posta) yararlarındandır? Dünya Kooperatifçilik Günü ne zaman kutlanır? Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir? Ailemizde gelir ve giderlerimizin dengeli olmadığı durumlar için hangisini söyleyebiliriz? Karadenizli, bir fırına girmiş ( )( ) Ustacığım 299 ekmek versene.( ) 300 olsa olmaz mı ( )( ) Yok ustacığım o kadar ekmeği kim yiyecek, demiş ( ) Yukarıdaki parantezle gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri yazılmalıdır? Ona baktım. Cümlesinde işi yapan kimdir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz.(.......) Peygamberimiz (s.a.v.) dünyaya gelince dedesi Abdulmuttalib Mekkelileri toplayarak bir ziyafet verdi ve torununa Muhammed adını verdiğini duyurdu.(.......) Hz. Peygamberimiz (s.a.v.), Kureyş kabilesinin Haşimoğulları koluna mensuptur.(.......) İnsanların çoğu Hz. İbrahim (a.s.) peygamberin getirdiği Haniflik dinini unutarak kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmaya başlamışlardı.(.......) Cahiliye döneminde okuma-yazma bilen sayısı çok fazlaydı.(.......) Peygamberimiz İslamı açıktan yaymaya başladığında ona ilk inanan eşi Hz. Hatice olmuştur. Yemek yerken aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Hangi varlığın suya ihtiyacı yoktur? Amacı toplumu incelemek olan bir sosyolog içinde yaşadığı toplumda yapmış olduğu çalışmalarında aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirirken güçlük çekebilir? Gök cisimlerinin uzaklıklarını ölçmek için gök biliminde ........................ kullanılır. Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidr? Şubat ayı kaç yılda bir, kaç gün olur? Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Aşağıda verilen yenilik ve yeniliğin yapıldığı alan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Hangi cümlede özel adın yazılışı yanlıştır? Çevresi 22 cm olacak bir dikdörtgen hangi uzunluğa sahip çubuklar kullanılmalıdır? Divan edebiyatının en ünlü övgü ve yergi şairidir. Şiirdeki ustalığını övgü şiiri olan kasidede göstermiş, edebiyatımızın kaside ustası kabul edilmiştir. Şairin kasideleri, gazellerini gölgelemiştir. Saltanatları döneminde yaşadığı dört padişahtan en çok IV. Murata kasideler yazmıştır. Devrinin devlet adamlarına ve şairlerine en sert sözleri söylemekten çekinmemiştir. Yazdığı bir hicvi yüzünden boğdurularak öldürülmüştür. Siham-ı Kaza adlı bir eseri vardır.Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki şehirlerden hangileri arasında sıcaklık farkının fazla olmasında yükselti farkının etkisi daha fazladır? I. Dünya Savaşı sonrasında Milletler Cemiyeti Teşkilatının kurulması kararı aşağıdaki konferanslardan hangisinde alınmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinde hecelere ayırmada hata yoktur? Birbirine eşit 8 sayının toplamı 320 olduğuna göre bu sayılardan biri kaçtır? Bir aile, aşağıda ifade edilen hangi durumda tasarruf yapabilir? Araplar, aşağıdaki hangi uygarlığın rakamlarını matematik biliminde kullanmışlardır? Hangisi farklıdır? 2 ton 300 kg kömürün 850 kgı yakıldığına göre kaç kg kömür kalmıştır? Aşağıdaki ikili dizelerden hangisi hece ölçüsü ile yazılmış olamaz? Türk Memlukleri Dönemine son veren ve Çerkez Memlukleri Döneminin de ilk sultanı olan kişi, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki hareketlerden hangisi sallanma hareketidir? Bozulmuş ekosistemlerin onarımında ve sürdürülebilirliğinde,I. Toprağı azot bakımından zenginleştirmek için baklagiller ekilebilir.II. Kentlerde doğal bitki örtüsüne yer verilebilir.III. Tarım arazilerine yeni fabrikalar açılabilir.verilenlerden hangileri yapılmalıdır? Ortamın değişmediği bir yerde, periyodik bir dalga kaynağı 0,6 saniyede 12 tam dalga oluşturuyor.Dalganın dalgaboyu 5 cm olduğuna göre, dalganın hızı kaç m/sdir? Aşağıdakilerden hangisi haccın toplumsal faydalarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi olay yazısıdır? Kişinin başkalarına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir. Yukarıda verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir? Ülkemizde Hz. Muhammedin (s.a.v.) doğduğu gece ne olarak kutlanır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir