S:1

19. yüzyılda Rus Çarı I. Nikolanın Hasta Adam tabiri ile adlandırdığı devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

19. yüzyılda Rus Çarı I. Nikolanın Hasta Adam tabiri ile adlandırdığı devlet, aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Osmanlı Devleti" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Sizin dininiz size, benim dinim banadır. (Kâfirûn suresi, 6. Ayet) Allahtan başkasına tapanlara (ve putlarına) sövmeyin; sonra onlar da bilmeyerek Allaha söverler. (Enam suresi, 108. ayet)Verilen ayetlere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi süzme yöntemi ile ayrılabilir? Uzaya ilk astronot gönderen ülke aşağıdakilerden hangisidir? Mevlit kandili hicri takvime göre ne zaman kutlanır? Haçova Muharebesinde Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisiyle savaşmıştır? Fiyatı 1320 TL olan TVyi 120 TL taksitle kaç ayda öderiz? Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki din duygusunun zayıflaması sonucu ortaya çıkan durumlardan biri değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğeleri, özne- dolaylı tümleç-zarf tümleci-yüklem şeklinde sıralanmıştır? Öyle bir yerdeyim ki ( )Bu cümlede yay ayraçla gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? "O benimdir, o benim milletimindir ancak." mısrasında "o" kelimesi ne tür zamirdir? Peygamber (s.a.v.)in anne ve babasının isimleri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde düzgün yansıma yoktur? Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? Allah yolunda, vatanı ve milleti korumak için düşmanla savaşıp hayatta kalanlara .............. , savaşırken ölenlere ise .............denir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki hangi kavramlar gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biridir? Aşağıdakilerin hangisinde halk edebiyatı nazım şekilleri bir arada verilmiştir? What - - - - from 6 to 7 last Friday? Veriyoruz paşam, ben Nevşehir çarşısındanGelme bir çarığım, giysin beni piyade.O giydikçe ısınır toprak, ayaklarım üşümez,Al benim son çarığımı.Çıkardım gömleğimi veriyorum,Kılıç salsın giyende süvariler.Yaz sıcağında ağustos güneşinin ellerindenTerlerini alsın.Bu dizeler, aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasıyla ilgilidir? Sizin çocuğunuz olarak doğmak elimde değildi.- - - - seçme hakkım olsaydı, sizden başka kimseninçocuğu olmak istemezdim.Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 8 x 10 + 6 x 1 + 9 x 0,1 + 8 x 0,01 + 5 x 0,001 = ?Çözümlenmiş hali yukarıda verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? 4348 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmış hali ile en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali toplamı kaçtır? Rakamları birbirinden farklı, 8 basamaklı en küçük çift sayı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat diğerlerinden farklı bir yapıdadır? Semerkand Rasathanesinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? Beyaz sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? İneklerinden günde 334 litre süt alan Gülcan, 78 günde toplam kaç litre süt almış olur? Doğa olayları maddeleri etkiler. Bu etkileşim sonucu çeşitli yer şekilleri oluşur. Aşağıdakilerden hangisi doğa olaylarının etkisiyle oluşan yer şekli değildir? Bilge Kağan kitabesinde Kağan oturup aç, fakir milleti hep toplattırdım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. denilmektedir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde halkla ilişkilerin amaçlarından değildir? Hüseyin arkadaşlarıyla iyi geçinir. Onları sever. Arkadaşlarına saygılı davranır. Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin için söylenmez? Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasa­sının özelliklerinden birisi değildir? Canlıların yaşadıkları çevre o canlıya ait olan yaşama alanı olarak adlandırılır. Aşağıda verilen canlı ve yaşama alanı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Ayça doesnt - - - - ill. Aşağıdakilerden hangisi aile bütçesine ait bir gider değildir? Aşağıdakilerden hangisi orta oyununun asıl kişilerindendir? Nüfus cüzdanı hangi kurum tarafından verilir? Namazda Kuran-ı Kerim okumak hangi kavramla ifade edilir? Aşağdakilerden hangisi doğrudur? "Elimdeki şekerleri ................................." cümlesinde noktalı yere hangi kelime gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir