S:1

İstanbul ilk kez hangi Osmanlı padişahı tarafından kuşatılmıştır?

İstanbul ilk kez hangi Osmanlı padişahı tarafından kuşatılmıştır? sorunun cevabı "Yıldırım Bayezit " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Okunuşu yirmi yedi milyon yedi bin kırk yedi olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerine kullanılan birden fazla sözcük vardır? Bir doğal sayının sağdan sola doğru üçerli gruplara ayrılmasına.........denir.Yukarıda noktalı yere hangi sözcük gelmelidir? I. İklim şartlarının elverişli olmasıII. Su kaynakları bakımından zengin olmasıIII.Ortalama yükseltisinin fazla olmasıAnadoluda geçmişten günümüze kadar birçok medeniyetin kurulmuş olmasında yukarıda verilenlerden hangileri daha fazla etkili olmuştur? I have lost my key. I cant - - - - it. Resmî yazışmalarda tarih nereye yazılır? Mehmet amca, pazara getirdiği 75 kilogram domatesin 48 kilogramını sattı. Mehmet amcanın satılacak kaç kilogram domatesi kalmıştır? I- Hastalandığında ziyaretine gitmekII- Evini onun evinden yüksek yapmamakIII- Pişirdiğinden ona da vermekIV- Üzüntülü anlarında onu teselli etmekYukarıda verilenlerden kaç tanesi komşunun komşu üzerindeki hakları arasında sayılabilir? "Kavramların dildeki ifadesine terim denir."Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir terimdir? Bilsin ki, insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Çalışması da ileride görülecektir. Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir. (Necm suresi, 39-41. ayetler)Bu ayetler aşağıdaki kavramlardan hangileri ile ilgilidir? Arap toplumunda İslamdan önceki putperestlik, haksızlık, kan davası, içki, kumar gibi kötü davranışların yaygın olduğu döneme ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün kişilik özelliklerinden değildir? 23 yıllık zaman diliminde olaylara binaen parça parça inen Kuran-ı Kerimin indirilmesine aracılık eden melek hangisidir. 1. Uçak 2.Kamyon 3.Vapura. kara b. hava c. deniz Yukarıdaki taşıtlar ve nerede gittikleri eşleştirilse, doğru eşleşme nasıl olur? Halkın kendi kendini yönetme hakkını elinde bulundurmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Bu âsî ümmete senden inâyet yâ Resûlullah Gerek dünyâda ukbâda şefâat yâ ResûlullahBu beyitte şiirsellik aşağıdaki sanatlardan hangisiyle sağlanmıştır? Bilimsel bilgide özne ile nesne arasındaki bağ aşağıdakilerden hangisiyle kurulur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir cümledir? Arkadaşımız aşağıdakilerden hangisini isterse mümkünse kabul etmemeliyiz? Avrupa'nın ve Türkiye'nin tamamı deniz üzerine kurulan tek hava limanı özelliği taşıyan ve mayıs 2015' te açılan hava limanımız hangisidir? 3, 7, 11, 15, A, 23, B, . . . .Sayı örüntüsünde B yerine yazılacak sayı A yerine yazılacak sayıdan kaç fazladır? Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi interneti kullanacağımız teknolojilerden değildir? Babam, Ankara ( ) Kırşehir arası 180 km‘ lik yolu üç saatte gelmiş ( )Cümlesindeki parantez içlerine sırayla hangi noktalama işaretleri nelerdir? Hz. Peygamberin hayatı boyunca yaptığı iyilikleri unutmadığı, ikinci annem dediği Ebû Talipin hanımı olan kişi kimdir? Aşağıdaki çocuklardan hangisi sayıları büyükten - küçüğe sıralamayı doğru yapmıştır? I. Mayoz bölünmelerle gamet oluşturulur.II. Döllenmeyle zigot oluşur.III. Oluşan bireyler ata bireylerden farklı kalıtsal özelliklere sahiptir.Verilenlerden hangileri bir canlının eşeysiz üremesi sırasında gözlenmez? Haberi okur okumaz sanki damarlarındaki kan kaynamaya, bütün bedeninde sarmal bir ateş gibi dönüp durmaya başlamıştı.Bu cümledeki altı çizili söz aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır? Kuranda anlatılan geçmiş toplumlardan, bazı peygamberlerin başından geçmiş olan, bizlere ibret olacak, yaşanmış olaylara ne ad verilmektedir? Robert :I have called you many times. Where have you been Sarah?Sarah : Im sorry but - - - - . Ozan, Ali‘ den 2 karış uzundur. Ozan‘ ın boyu 14 karış olduğuna göre Ali‘ nin boyu kaç karıştır? Aşağıdakilerden hangisi grup çalışmasına örnek gösterilemez? Kâbenin etrafında yedi defa dönmeye tavaf denir.Bu dönüşlerden her birine ne ad verilir? Yıllardır sorgulanır. Yazar veya şair ne için yazmalıdır? Toplumsal duyarlıklardan uzak, kendi içine kapanmış Ahmet Haşim gibi nice sanatçı eleştirilmiştir edebî çevrelerce. Sanatçı, tabi ki içinden çıktığı toplumun duygularını şiirinde, romanında, hikâyesinde işleyebilir. Ancak hiçbir sanatçı bu şekilde bir zorlamaya tabii tutulmamalıdır. Kendisi olmalı edebiyatçı; takip eden değil, edilendir sanatçı dediğimiz kimse. Ayrıca sanatçı üslup kaygısından taviz vermemelidir. Sokak dili, edebiyatımızı canlı kılmamış; tersine sığlaştırmıştır. Şiiri, romanı, tiyatroyu doğallık adıyla basitliğe indirgeyemez sanatçı. Eseriyle bin türlü çiçek bahçesinden bir demet derlemesini bilmeli elbette. Yoksa sanatı kuru kalabalığa kurban etmiş olur.Böyle düşünen bir eleştirmenin sanatçılar için aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenmez? Öyle bir yerdeyim ki ( )Bu cümlede yay ayraçla gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Yanlış yerde,yanlış zamanda, yanlış yönde ve çok miktarda yapılan ışıklandırma neye sebep olur? İlk Türkler, hükümdarlarına tanrı tarafından verildiğine inanılan devlet yönetme yetkisine ne ad vermişlerdir? Aslan toprakla oynuyormuş bir gün; Bir de bakmış pençesinde fare, Aslan, aslan yürekliymiş o gün, Kıymamış canına, bırakmış yere. Boşa gitmemiş bu iyiliği.Bu parça aşağıdaki sanat metinlerinin hangisinden alınmıştır? Şehir elektriği nerede üretilir? Aşağıda verilenlerden hangisi 3'e kalansız bölünebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir