S:1

Aşağıdaki beyliklerden hangisinin hâkimiyet altına alınmasıyla Osmanlı Devleti hazır bir donanmaya sahip olmuştur?

Aşağıdaki beyliklerden hangisinin hâkimiyet altına alınmasıyla Osmanlı Devleti hazır bir donanmaya sahip olmuştur? sorunun cevabı "Karesioğulları" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
The weather is sunny today, I think it - - - - Atatürkün ekonomi alanındaki görüşlerini içeren ilke, aşağıdakilerden hangisidir? İfk olayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çocukların evdeki görev ve sorumluluklarından sayılmaz? Nom adı verilen şehir devletleri hangi uygarlıkta görülmüştür? Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) nerede doğmuştur? 128, 235, 643, 139 sayılarını > sembolü ile sıraladığımızda baştan ikinci sayı hangisidir? ......................... bilimi, insanların olayları eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla değerlendirmesine katkı sağlar.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ciddi sayılan bir eserin bir bölümünü veya tamamını alaya alarak biçimini bozmadan gülünç etki yaratmayı amaçlayan oyun türüne ne ad verilir? 6 tane kalemi ikili grupladığımızda kaç küme elde ederiz? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım yapmada kullandığımız araçlardan değildir? Bugün bütün Akdeniz havzasında 350 Akdenizfoku kaldı. Bunlar da daha çok Türkiye-Yunanistankıyı şeridi ile Kuzey Afrika kıyı çizgisininküçük bölümünde varlıklarını sürdürüyor. Akdenizfoklarının korunmasının sağlanabilmesi için yılda5 milyon dolar gerekiyor. Akdeniz fokuna zararveren en büyük tehlikelerin başında balıkçılık veiklim değişikliği geliyor.Bu parçada Akdeniz foklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra Kuva-yı Milliye birliklerinin yerine düzenli bir ordunun kurulması ciddî olarak ele alındı.Bununla hem ilerleyen düşmanın karşısına daha güçlü çıkılacak, hem de Kuva-yı Milliyenin yapısından kaynaklanan düzensizlikler önlenecekti.Yapılan düzenlemelerle, Kuva-yı Milliye birlikleri Millî Savunma Bakanlığına bağlandı. Böylece Kuva-yı Milliye hareketi son buldu. Bu bilgiler, aşağıda verilenlerden hangisine bir kanıt oluşturmaz? Aşağıdakilerden hangisi, aile planlamasının anne sağlığı açısından yararlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir? 4 tane onluk + 5 tane birlik kaç eder? A: ....................... is the bookstore ?B: It's on High Street. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. atasözüyle açıklanmak istenen nedir? Merdivenlerden ikişer ikişer adımlayarak çıkan bir çocuk, 6. adımında kaç basamak çıkmış olur? 1. Hoşgörülü ol ki hoş görülesin. (Hadis-i şerif)2. Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının güvende olduğu kimsedir. (Hadis-i şerif)3. Bizi aldatan bizden değildir. (Hadis-i şerif)4. Ya öğreten ya öğrenen ya dinleyen ya da bunları seven ol. Beşincisi olma helak olursun. (Hadis-i şerif)Bu hadislerden Peygamberimizin güvenilir olmaya verdiği önemi ifade edenler aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? Yolunda yürüyen bir yolcunun, ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır.ATATÜRKAtatürk, bu sözüyle, aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? 1- başarır 2 - her 3- çalışan 4– zamanKelimeleriyle oluşacak anlamlı ve kurallı cümle sıralaması hangisidir? 74563 > 74A86 Sıralamasının doğru olabilmesi için A yerine yazılabilecek kaç tane rakam vardır? ................................. maddelerin özellikleri maddenin her yerinde aynıdır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? Murat 3694 sayısını en yakın yüzlüğe, 2842 sayısını da en yakın onluğa yuvarlıyor.Yuvarladıkları sayıları topluyor. Sonucu kaç bulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin özel konum özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki kötü davranışlardan hangisi hırsızlık kapsamında değerlendirilemez? I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanmasıII- Koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanmasıIII- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takmasıYukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir? Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşu değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde minin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, önerinin gerekçesi de açıklanmıştır? Tarımsal üretimin başlaması ve Kadeş Antlaşması tarihin konusu içinde yer alırken, dinozorların yaşamı ya da dünyanın oluşum süreci geçmişte gerçekleşmiş olmasına rağmen tarihin konusu içinde yer almaz.Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Köylü komşulardan bazıları ara sıra bize geliyor. cümlesindeki ögelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Kalkınmışlık düzeyi arttıkça ülkemiz tarımında aşağıdaki değişikliklerden hangisi gözlemlenmez? Et fiyatlarının aşırı ölçüde artmasıyla insanların tavuk ve balığa olan taleplerinin yükselmesi, hangi ekonomi yasasına örnek olur? Hangisi ülkemizdeki beşeri unsura örnektir? Abigail : What are your plans for the weekend?Robbie : Nothing much. Im going to stay at home and read.Abigail : - - - - .Robbie : Not really. Im reading a very amazing book about Ancient Egypt. Sepette pamuk olmamak sözüyle anlatılmak istenen nedir ? İzmirde Yunanlılara kurşun atarak ilk direnişi gösteren halk kahramanımız kimdir? Hak ve özgürlüklerin kullanımı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir