S:1

Dünyanın yedi harikasından olan - - - -, Şah Cihan tarafından vefat eden eşinin adına yaptırılmıştır.
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Dünyanın yedi harikasından olan - - - -, Şah Cihan tarafından vefat eden eşinin adına yaptırılmıştır. Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? sorunun cevabı "Tac Mahal " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
----. İşte, herkesin başaramadığı bu. Yaşadıklarımızı kendimizin kılmanın ilk koşulu, bir bilinç aşamasına ermek, onu kurgulamakla bir üslup oluşturmaktır. İnsanın, kendini insan olarak var etmesi, yalnızca onun düşünsel gelişim aşamalarını göstermez, savaşımlarının tarihi de olur.Bu parçanın başına bağlama uygun olarak aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Hangi kelimenin hece sayısı diğerlerinden fazladır? I. PullukII. TraktörIII. DinamoYukarıdaki buluş ve icatlardan hangileri tarım arazilerinin genişlemesini sağlamıştır? 5, 7, 9 rakamları ile yaza bileceğimiz en büyük  ondalık kesir hangisidir ?   Aşağıdaki varlıklardan hangisi cansız varlıklara örnektir? Bugünkü Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kalan bölgenin İlk Çağ’daki adı, aşağıdakilerden hangisidir? 130 a onluk olarak yuvarlanan en küçük tek sayı ile en büyük tek sayının farkı kaçtır? Bir çıkarma işleminde eksilen 65, çıkan sayı 40 ise fark kaç olur? 628 yılında Mekkeliler ve Müslümanlar arasında imzalanan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Selim biriktirdiği harçlıkla mağazadan kendine PSP almıştır. Ancak aldığı oyun konsolunun düğmeleri birkaç gün içinde bozulmuştur. Selim  mağazaya gitmiş ancak satıcı, satılan malın geri alınmayacağını ve değiştirilemeyeceğini söylemiştir.Bundan sonra Selim’in aşağıdakilerden hangisini yapması en uygun olur? Aşağıdakilerden hangisi varlığın sayısını belirtir? Skolastik  zihniyet,  tanrı  merkezli  düşünce  sisteminin ürünüdür. Buna göre doğrunun ve bilginin tek kaynağı Tanrı’dır. Orta Çağ’a hâkim olan bu zihniyet, Rönesans ile yerini ilmîzihniyete bırakmıştır. Avrupa’daki teknolojik ilerlemenin kaynağında kiliseden kopularak gerçekleştirilen bu zihniyet vardır. Avrupa, Rönesans ile başlayan bir gelişme süreci yaşarken Osmanlı İmparatorluğu’ndasosyal  yapı  bozulmaya  başlamış  ve  dinî düşünceyi benimseyen  medreseler  kendini  yenileyemediği  için Batı’daki  gelişmeler  takip  edilememiştir.  Böylece  topluma hâkim olan skolastik zihniyetin baskısıyla sosyal çözülme süreci hızlanmıştır.Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bir bölgede uzun süreli yaşanan ekstrem sıcaklık veya soğukların ortaya çıkaracağı en olumsuz sonuç aşağıdakilerden hangisidir? İki ardışık sayının toplamı 45’ tir. Büyük sayı kaçtır? “1B2B” sayısında B sayısının basamak değerlerinin çarpımı 2500 olduğuna göre B sayısı kaçtır? Kışın hava çok soğuk olduğu zaman, yerde bulunan sular………….. Bu nedenle kazalar yaşanabilir. Güneş çıkınca sıcaklığın etkisiyle ……………olur. Oluşan suların bir kısmı ……………….ve gökyüzünde, bulutlarda birikir.Verilen boşluklara sırası ile hangileri gelmelidir? Dünyada en yaygın olan zararlı alışkanlık hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir formül ile gösterilmez? “Bu eski evde önceden beri oturuyorlar.” Cümlesinde “eski” sözcüğü “ev” sözcüğünü hangi yönden niteliyor? Kalemimi ucuza aldım.” cümlesi ne anlatıyor?  Aşağıdaki hayvanlardan en hafif olanı hangi seçenekte verilmiştir? İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliklerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdakilerden hangisi Kuva-yı Milliye birliklerinin kuruluş amaçları arasında gösterilemez?  Okulda hangisi bize düşen görevlerden değildir?  Servet-i Fünun dergisi 1901 yı-lında - - - - tarafından yapılan “Edebiyat ve Hukuk” adlı çevirinin yayımlanmasıyla kapatılmış ve Edebiyat-ı Cedide topluluğu da-ğılmıştır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? “Pankuş” adı verilen danışma meclisi hangi uygarlığa aittir? İnsanın, başkalarının sahip olduğu mal, makam ve ilim gibi kıymetleri kaybetmesini ve bu kişilerin kötü duruma düşmesini şiddetli bir şekilde istemesidir.Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Ercan, oruç konusunu işlerken defterine “Kimler Oruç Tutmayabilir” diye bir başlık yazar.         Ercan sizce aşağıdakilerden hangisini bu maddeler içerisinde yazmamalıdır? TBMM’nin seçilen ilk başkanı kimdir?   Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi “Kuvayı- milliyeci olup sonradan ayaklananlar” sınıfında yer alır? Dünya' nın Güneş ile Ay arasına girmesiyle, Ay' ın Dünya' nın gölgesinde kalması durumuna ne ad verilir? Aşağıda gezegenlerin verilen özelliklerinden hangisi tüm gezegenler için ortaktır?  Kare için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ? “Merve Öğretmen, öğrencilerine toplama işlemini öğretirken sınıfa getirdiği elmalardan faydalanmıştır. Merve Öğretmen elmaları gruplara ayırarak öğrencilere toplama işleminin nasıl yapıldığını göstermiştir.”Buna göre Merve Öğretmen aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini kullanmıştır? Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerin hangisi tırnak (“ “)  içine alınmalıdır? Bisiklet, motosiklet gibi araçları kullanırken aşağıdakilerden hangisini kesinlikle takmalıyız? ( 5 puan)  Fatih’te bütün kaldırımcılık tarihini üç beş sokak dolaşarak görmek mümkündür. Köşede kocaman taşlı Arnavut kaldırımı başlıyor, daha ileride parke taş ile yapılmış cadde görünüyordu. Farklı renkte döşenmiş parke taşlarla oluşturulmuş desenler sokağa güzel bir hava veriyordu. Arka sokakta ise siyah asfalt kaldırımlar yolun iki tarafında uzanmaktaydı.Bu metnin anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Pelin, ailesi ile alışverişe çıkmadan önce istek ve ihtiyaçlarının listesini hazırlayacaktır. Buna göre Pelin listesini aşağıdakilerden hangisine göre hazırlamalıdır? Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde “ iki şey vardır ki insanlar bunu değerini bilmezler” buyurmuştur.Peygamberimizin hadisinde belirttiği bu iki şey aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi gereklilik kipiyle çekimlenmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir