S:1

Açık, kesin ve bağlayıcı bir ifade ile yapılması dinen yasaklanmış tutum ve davranış anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Açık, kesin ve bağlayıcı bir ifade ile yapılması dinen yasaklanmış tutum ve davranış anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Haram" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir kümesteki tavukların ayak sayıları toplamı 80’dir.Buna göre kümesteki tavuk sayısı kaçtır? Aşağıdaki harita ölçeklerini büyükten küçüğe sıralayınız. I. 1/ 40.000          II. 1/ 20.000               III. 1/ 3.000.000        IV. 1/ 2.000.000 Aşağıda dehidrasyon tepkimeleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y, yazınız.(…….) Kelime-i tevhit, “La ilahe illallah Muhammedün resullallah” cümlesidir.(…….) Peygamberimiz, Medine’de doğmuştur.(…….) Ağaç dikmek ve doğayı korumak sevaptır.(…….) Çalmak, hile yapmak, içki içmek, kötü söz söylemek haramdır.(…….) Peygamberimizin doğduğu dönemde insanlar putlara tapıyordu. İlk Türk devletlerinde devletin iki bölüm hâlinde yönetilmesine ne denir? Roman karakterleri, her gün karşılaşabileceğimiz insanlarla aynı değerleri paylaşmak zorundadır. Bu değerler açısından bakıldığında ne tümüyle iyi ne de tümüyle kötü insanlar vardır. Hangi romanı beğenirsek beğenelim karakter hep hayatın içindedir.Bu parçada aşağıdaki sıfat türlerinden hangisi yoktur? Anneler Günü ne zaman kutlanır? Aşağıdakilerden hangisi için uzlaşıya gerek vardır? Aşağıdakilerden hangisi, mal bildiriminde bulunması gereken kişiler arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi tek heceli dillerin özelliklerinden Aşağıdakilerden hangisi tek heceli dillerin özelliklerinden değildir?değildirAşağıdakilerden hangisi tek heceli dillerin özelliklerinden değildir? Ayşe yaşadığı bölgeye uygun olarak tarımsal ürün çeşitliliğini ve tarımsal üretimi artırmak istemektedir.İsteklerini gerçekleştirebilmesi için Ayşe’nin hangi mesleği seçmesi daha uygun olur?  “Huyuna gitmek” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Sıvı içerisindeki bir cisme sıvı tarafından aşağıdan yukarıya doğru bir kuvvet uygulanır.Buna ne ad verilir? Zihnin, en az iki önermeden zorunlu olarak bir sonuç çıkarması işlemidir.Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? Bir tarladan toplanan patatesler, her biri 69 kilo olan 175 çuvala dolduruluyor. Bu tarladan kaç kilo patates elde edilmiştir? Dünya’nın yuvarlak olduğunu bir gemi yolculuğu ile ispatlayan ünlü denizci kimdir? Bir gün Hz. Muhammed (sav.) arkadaşları ile otururken önlerinden bir cenaze geçer. O, hemen ayağa kalkar. Yanındakiler, cenazenin Müslüman cenazesi olmadığını söyler. Bunun üzerine Hz. Muhammed (sav.) ‘‘O da bir insan değil mi?’’ diye cevap verir.Bu olayda Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönü öne çıkmaktadır? Bilgisayarda olan metin veya resim şeklindeki verileri kâğıda aktaran donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi göz sağlığını olumsuz yönde etkilemez? Hendek savaşında Medine’nin etrafının hendekle kazılmasını öneren sahabe kimdir? Aşağıdaki namaz ikililerinden hangisi vacip namazlardır? 800 TL’nin 3/8’ini harcadım. Kaç TL kaldı? Marry  :What would you like to have for dinner tonight?Jack  :I’m not sure. What do you want?Marry  :- - - - . We can have whatever you want. 22 otozom ve X gonozomunu bulunduran bir insan hücresi için,I. sperm hücresidir.II. yumurta ana hücresidir.III. mayoz bölünme sonucu oluşmuştur.verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur? Bor elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı vardır? Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı gerektiren durumlardan değildir? Kur’an-ı Kerim’in başka dillere tercüme edilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Oyun oynamak benim....................’ım , oyun oynarken başkalarına ve çevreye zarar vermemeliyim. Bunlarda benim ............................’dır. Boş bırakılan yerler aşağıdaki kavramlardan hangileri yazılmalıdır? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda öğretmenler için aşağıdakilerden hangisine başvurulur?  “Oyun oynamak benim................’ım , oyun oynarken başkalarına ve çevreye  zarar vermemek benim ....................................’dur.” cümlesindeki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir? 1 Temmuz 1926 da çıkarılan Kabotaj Kanunu ile hangi hak elde edilmiştir?  “Ampullerin yerleştirildiği bölüme ……………, pillerin yerleştirildiği bölüme …………… denir. ” Cümlesindeki boşluklara sıra ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hz. Muhammed (s.a.v) annesi vefat ettiği zaman kaç yaşındadır?  Aşağıdaki siyasi partilerden hangisi II. Meşrutiyet Döneminde kurulmuştur? Dini Bayramlarda aile büyüklerimiz ve akrabalarımız çocuklara genellikle ne verir? Selamlaşmak aramızdaki .......................arttırır.Seçeneklerden hangisinin boşluğa gelmesi uygun değildir? Mazeret izin ile ilgili hangi bilgi yanlıştır? Mary and Sue live in London. Mary can speak English, - - - - can Sue. Aşağıdaki olayların hangisinde kuvvetin etkisi yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir