S:1

  • --- Yazları sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer.
  • --- Kışın don olayı görülmez.
  • --- Seracılık yaygın yapılır.
  • --- Bitki örtüsü makidir.
Yukarıdaki açıklamalar ülkemizde görülen aşağıdaki hangi iklime aittir?

--- Yazları sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer.--- Kışın don olayı görülmez.--- Seracılık yaygın yapılır.--- Bitki örtüsü makidir.Yukarıdaki açıklamalar ülkemizde görülen aşağıdaki hangi iklime aittir? sorunun cevabı "Akdeniz İklimi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Bir kırtasiyecinin elinde 70 tane kalem vardır. Kırtasiyeci bu kalemleri beşerli ve altışarlı paketler halinde satmaktadır.Altışarlı 10 paket olduğuna göre beşerli paketlerde toplam kaç kalem vardır? Hangi cümlede özel adın yazılışı yanlıştır? İslam tarihinde ordugâh şehirleri ilk defa hangi halife devrinde kuruldu? 1829 Edirne Antlaşması’yla bağımsızlığını kazanan devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Yer kabuğunun altında bulunan, erimiş kayaç ve taşların bulunduğu katman hangisidir? “Başkalarını kimi zaman ne yapmak gerektiğini, kimi zaman da ne yapmamak gerektiğini öğrenmek için izleriz.”                Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?  Bir internet site adresi aşağıda verilmiştir.https://www.sorubak.comBu sitenin alan adı aşağıdakilerden hangisidir? Kufî, sülüs ve nesih gibi çeşitleri olan sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?  Bir gün Hz. Peygamber pazarı dolaşırken bir buğday yığınına elini daldırdı. Eline ıslaklık deyince:― Nedir bu? diye sordu.Bunun üzerine satıcı:― Yağmur yağmıştı ondan dolayı ıslandı diyerek cevap verdi.Hz. Peygamber de:― Niçin o ıslak tarafı halkın görebileceği şekilde üste çıkarmadın? dedikten sonra:― Bizi aldatan bizden değildir buyurdu. Yukarıdaki olayda Hz. Peygamberin yasakladığı davranış aşağıdakilerden hangisidir? Sesin şiddetini artırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?  Ülkemizde özgün çalışmalar yapan kişilerinürettiği eserlerin haklarını korumak için, aşağıdakikurumlardan hangisi kurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisinde eylem şu anda yapılmaktadır? Gerilmiş türdeş bir yayın ucuna bağlı olan ve periyodik dalgalar üreten kaynak 6 saniyede 30 adet dalga üretmektedir.Dalgaların bu ortamdaki yayılma hızı 20 cm/s oldu-ğuna göre, ardışık dört dalga tepesi arasındaki uzaklık kaç cm dir? 52 x 399 şlemnn tahmn sonucu kaçtır? Bitkilerde besin ve oksijen üretmekle görevli olan organel hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisinde ön ad (sıfat) vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem farklı bir kişi eki almıştır?   Evleri, ağaçları,  binaları çizerek yerlerini ve birbirlerine göre durumlarını karşımızdakine en kolay nasıl anlatabiliriz? Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadını aşağıdakilerden hangisi vermiştir?  Kuran-ı Kerim’i baştan sona okumaya ne ad verilir?   Peygamberlerin, kendilerine inanmayan insanlara peygamberliklerini ispat etmek amacıyla gösterdikleri olağanüstü olaylara ................................... denir​Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? “Yaz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?  32 öğretmenin bulunduğu bir okulda 18 kadın öğretmenin 8’i gözlüklüdür. Bu okula 6 gözlüklü öğretmen daha geldiğinde gözlüklü öğretmen sayısı gözlüksüz öğretmen sayısına eşit oluyor.Buna göre son durumda okuldaki gözlüklü erkek öğretmen sayısı en çok kaçtır? Karga, ağzında peynirle gelmiş, bir dala konmuş. Bunu gören tilki seslenmiş kargaya:―   Karga kardeş, senin sesin ne de güzeldir! Karga:―   O zaman bir ‘‘Gak!’’ diyeyim sana.Karga ‘‘Gak!’’ derken peyniri düşürmüş, tilki de peyniri alıp kaçmış.Bu parçada ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Şinasi’nin Türk edebiyatına getirdiği yeniliklerden değildir? Mustafa Kemal ne zaman doğmuştur? 5 kilogram + 750 gram = ……………..gram eder? Aşağıdakilerin hangisinde iş, oluş ve durum fiilleri sırasıyla verilmiştir? Milli Mücadele hangi olay ile başlamıştır? Doğal çevreyi korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlış olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir ( adıl ) vardır? Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır? Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümle elde edilen bir üründür? Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesi için söylenebilir?A) Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.B) Kıyıları çok girintili çıkıntılıdır.C) Hâkim bitki örtüsü bozkırdır.D) Yüzey şekilleri sadedir. Aşağıdaki fillerden hangisi anlamına göre oluş fiillerine örnektir? İslam dininde temizliğe ve sadakaya verilen önem dolayısıyla ortaya çıkan mimari yapılar aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Ural- Altay dil ailesinin Altay koluna bağlıdır?  Ne yapacağımı şaşırmış bir haldeyim. Okula gitsem, ailemin beklentilerini karşılayamayacağım için üzüleceğim. Okula gitmesem, çevremdekiler geri zekalı muamelesi yapacaklar. Büyük bir ikilemde kıvranıp, sancı çekiyorum. Yukarıdaki düşüncelere sahip birini aşağıdaki deyimlerden hangisiyle nitelendirebiliriz? Yüce Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin.” (İsra, 37) buyurmaktadır.Bu ayet-i kerime aşağıdaki güzel davranışların hangisinin önemini vurgulamaya yöneliktir? Osmanlı Devleti’ nde meşrutiyet için yapılan ilk girişim nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir