S:1

Yükseltisi en az ve en fazla bölgelerimiz sırasıyla hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Yükseltisi en az ve en fazla bölgelerimiz sırasıyla hangisinde doğru olarak verilmiştir? sorunun cevabı "Marmara- Doğu Anadolu " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Kur’an-ı Kerim kaç cüzden oluşmaktadır?A) 20B) 30C) 40D) 50 Andy           : Mr. Bieber, I’m sorry. I amlate. May I come in?Mr. Bieber  : - - - - . Come in. Aşağıdakilerden hangisi kedi, köpek gibi hayvan ısırması durumunda yapılması gereken bir ilk yardım uygulamasıdır? Mark  : May I have your order, please?Costumer : I want a hot dog with a can of coke.Mark : Sure, here you are sir.Costumer :- - - - ?Mark  :They are $12.50. Aşağıdaki durumlardan hangisinde oruç bozulmaz? Uzun kenarı 30 m, kısa kenarı 15 m olan dikdörtgenin çevresinin uzunluğu kaç metredir? Okullarda sık sık karşılaşılan burun kanamalarında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? “ Yıkamak” ile “yüz”  arasında bir ilişki vardır. “kesmek” ile aşağıdakilerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki vardır? İğde yaşlı ve çelimsiz bir ağaçtı. ---- yaşıyordu.Bu cümlede boş bırakılan yere anlatımın akışı- na göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki yeniliklerden hangisinin milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapıldığı söylenemez? "Tatlı" sözcüğü, hangi cümlede gerçek anlamında kullanılmıştır? Ersin’in yaptığı hangi davranış yanlıştır? Microsoft Publisher programında varsayılan dosya adı aşağıdakilerden hangisidir? İki kolumuzu yana doğru açtığımızda, iki kolumuz arasındaki mesafeye ne denir? Aşağıdaki ayetlerin hangisi toplumsal yasalara işaret etmektedir?  Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın Allah da ihtiyacını karşılar.Yukarıdaki hadislerde Müslüman da bulunması gereken özelliklerden hangisine işaret edilmiştir? “insana yaşama gücü ve isteği vermek.” Anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden han­gisini yapmaz?  Gel bahar, gel bahar... Yakınlarda gül, Sulara renginden armağan bırak; Ufuklarda gezin, göklere süzülSonra yavaş yavaş in, içime ak...Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? 5542 İl İdaresi Kanun’a göre Vali idare şube başkanlarını heyeti ile yılda en az kaç defa toplanır? Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sosyal kulüplerin öğrenciye sağladığı faydalardan değildir? Mıknatıslar hakkında aşağıdaki hangi bilgi yanlıştır? Mekke’deki ailesini korumak amacıyla Mekke fethinin hazırlıklarını gizlice müşriklerebildirmek isteyen ve Cebrail (as)’ınhaber vermesiyle yakalanan sahabiaşağıdakilerden hangisidir? Tasavvufi oluşumlardan Kâdirilik hangi İslam büyüğünün görüşleri etrafında şekillenmiştir? "Pamuk" hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kâbe’nin onarımı esnasında Hacerü’l-Esved’i yerine koyma konusunda kabileler arasında anlaşmazlık yaşandı. Olaya hakemlik yapan Hz. Muhammed (sav.), Hacerü’l Esved’i bir örtünün üzerine koydu, daha sonra her kabile reisi örtünün bir köşesinden tutarak onu yerine taşıdı. Böylece savaşa varabilecek bir anlaşmazlık da tatlıya bağlanmış oldu.Hz. Muhammed’in (sav.) bu olaydaki tutumu aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturmaz? Where is the China ? Sorusuna en kötü-en yanlış cevap hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ali, arkadaşlarıyla top oynarken yaşlı bir teyzeyi fark etti. Kadın, elindeki poşetleri taşımakta zorlanıyordu. Ali, hemen yaşlı teyzenin yanına koştu. Elindeki poşetlerden birini aldı. Evine kadar onu götürdü, sonra arkadaşla-rının yanına döndü. Onun yaptıklarını gören Mehmet Bey, Ali’nin yanına gitti. “Aferin yavrum, bu çok güzel ve gurur duyulacak bir davranış!“   dedi.Bu parçada Mehmet Bey’in Ali’ye vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir? 228 kg tuz 4 kilogramlık kutulara konuluyor. Kutuların her birini 8 liraya satan satıcı kaç lira kazanır? Tüm resmi kurumların elektronik ortamda hizmetlerini paylaştıkları ortak platformun adı nedir? Gruplarda çıkabilecek sorunlarda aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmamalıdır? I Hendek Savaşı          II Mute Savaşı III Bedir SavaşıIV Uhud Savaşı  Yukarıda yapılan savaşların kronolojik/tarihsel sırası hangi şıkta doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi, mazeret izni ile ilgili olarak doğru bir bilgi değildir? “Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu ? (Kamer suresi,17. ayet)Bu ayette vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesidir.Yukarıda verilen bilgi Kur’an-ı Kerim ile ilgili kavramlardan hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Rasûlullah’ın (sas) vefatından sonra ortaya çıkan ve Hz. Ebû Bekir tarafından bertaraf edilen yalancı peygamberlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını kaç gün içinde verir? 25 Şubat 1935 tarihinde babası Başkonsolos Nüzhet Haşim Sinanoğlu’nun görevli bulun- duğu İtalya’nın Bari şehrinde doğdu. Annesi Rüveyda Hanım’dır. Dünyaca ünlü “Türk Aynştayn’ı” lakaplı bilim insanı, Türkçe sev- dalısı, TDK bilim terimleri üreticilerinden Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu 20 Nisan 2015 Pazartesi sabahı hayata gözlerini yumdu. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir