S:1

Çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklere............ denir.
Yukarıdaki tanım aşağıdaki hangi kavramın tanımıdır?

Çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklere............ denir. Yukarıdaki tanım aşağıdaki hangi kavramın tanımıdır? sorunun cevabı "ova" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi diş fırçalamanın aşamalarındandır? "lorry" kelimesinin Türkçe karşılığı hangi seçenekte verilmiştir? ’Karanlık’ kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?   Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi çözelti değildir? “ Dost başa düşman ayağa bakar.”Atasözünde altı çizili kelimeler adın hangi durumundadır? Giderek artan şehir ışıkları, pek çok hayvanın doğal yaşamını olumsuz etkiliyor. Peki ya bitkiler nasıl etkileniyor? Bilim insanları bunu anlamak için İngiltere’de bir deney yapmışlar. Işık kirliliğinin en yoğun olduğu bölgelerde bazı ağaçların daha erken çiçek açtığını gözlemlemişler. Bu çalışmayla ışık kirliliğinin doğa için ne kadar ciddi bir tehlike olabileceğini göstermişler.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? ”Bu masalı ben de böyle okuyabilirim.” cümlesindeki eylemin olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir? “Birikimin kalıcı olması ancak yazıyla sağlanır. Bu nedenle yazı uygarlığın yapı taşıdır.”Yukarıda söylenenleri karşılayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Ulaşım araçlarında hangisini yapmamız tehlikelidir? John : _______ ?Tom : No, I don't.Verilen diyalogta soru hangisi olmalıdır? “Savaş halinde olsa bile savaşa katılmayanlara, kadınlara,din adamlarına,çocuklara,yaşlılara ve savunmasızlara dokunmayın”Yukarıdaki söz aşağıdakilerden kime aittir?  B > 1605 + 4631 ifadesinde B yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? Bir madde ve o maddenin içinde bulunduğu kapla birlikte ağırlığı neyi ifade eder? 6 tane onluk + 0 tane birlik kaç eder? Hangi seçenekteki kelime eylemin zamanı farklıdır? Capslock tuşunun görevi nedir?  Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel yargılıdır?  Hücrelerde besinler parçalanarak enerji elde edilir.Bu olayI.  Bir hücreli canlılarII.  HayvanlarIII.  Bitkilergruplarından hangilerinde gerçekleştirilir? Hangi seçenekte aile ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Bir saatte 143 km yol giden bir araç 12 saatte kaç km yol gider? Aşağıda paraleller hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir.? Aşağıdakilerden hangisi Kuva-i Milliye birliklerinin özelliklerinden biri değildir?  Bey Dağları’nın kolları Alakır Vadisi’nin hem doğusunda hem de batısında Çin Seddi gibi Finike Körfezi’ne doğru uzanıp gider. Bu sarp vadinin yukarı kesimlerindekipek çok alan, yazın Akdeniz’in ağır sıcağından kaçanlar tarafından yayla olarak kullanılmaktadır.Bu parçanın anlatım özellikleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi 36 sayısının asal  bölenidir? RibozomEndoplazmik retikulumGolgiYukarıda verilen organeller için hangisi ortak bir özelliktir? Aşağıdakilerden hangisi paralel doğruların özelliklerindendir? Basının görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?  İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akılsayesinde yapabilir, bulabilir?  Başkent dışında uygulanan Cumhuriyet Bayramı törenleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemine girmesinde bir etkisi yoktur?A) Yeniçeri Ocağının bozulmasıB) Rönesans hareketleriC) Haçlı SeferleriD) Coğrafi keşifler 7 saat 05 dakika, kaç dakika eder? (1) Beş yaşındayken yüzme öğrenmeye çalı- şıyordum. (2) Suyun üzerinde durabilmek için tutunduğum ip birden kopuverdi. (3) Yüzme öğ- renebilmek için ip sağlam olmalıdır. (4) Korkudan donakaldım.Numaralanmış cümlelerden hangisi düşünce- nin akışına göre bu paragrafta yer almamalıdır? Zamanımızı doğru kullanmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?  Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Eric  : Is he your son?Hilda  :Of course not. He is my sister’s son.Eric  : Oh, you mean - - - -.Hilda  : Yes, exactly. “Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır, fakat O’na sadece sizin takvanız ulaşır...” (Hac suresi, 37.ayet)Bu ayette, ibadetlerin temel ilkelerinden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  kullanılan ölçme birimi yanlıştır? Hangi fiilde eylemin yapıldığı zaman belli değildir? Hak ve özgürlüklerimizin olması ve onları kullanabilmemizin temel koşuluhangi seçenekte verilmiştir ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir