S:1

Ülkemizde dağların kuzey yamaçlarının güney yamaçlarına göre soğuk olması ..... durumundan kaynaklanmaktadır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Ülkemizde dağların kuzey yamaçlarının güney yamaçlarına göre soğuk olması ..... durumundan kaynaklanmaktadır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "bakı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisinin sonucu yanlıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir küme belirtmez? Peygamber Efendimiz hangi tarihte hicret etmiştir? Aşağıdaki şifrelerden hangisi kırılması zor olur? Aşağıdakilerden hangisi, dini bayramlarda yapılmaz? Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarınızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir? “Karnabahar" kelimesinin ünsüz harfleri hangi seçenekte yoktur?  Verilen kelimelerden hangisi 3 hecelidir? Abbasi Devleti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Petrol ve doğal gaz aşağıda sistemlerden hangisiyle daha kolay ve ucuz taşınır? Hasta ziyaretine gittiğimizde aşağıdaki ifadelerinden hangisini kullanmamız doğru olur? Baharları, yazları,                                  Güneşi, yıldızları,                                  Hakka tapan bizleri                               Sen yarattın Allah’ım!                          Bahçemdeki gülleri,Öten bülbülleri,Dua eden dilleriSen yarattın Allah’ım!Yukarıdaki şiirde asıl anlatılmak istenen nedir? '' El'' kelimesinin ingilizce karşılığı hangisidir? “Hani biz İbrahim’e, Kâbe’nin yerini, ‘Bana hiçbir şeyi ortak koşma; evimi, tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle’ diye belirlemiştik. (Hac Suresi,26)Yukarıdaki ayette vurgulanan temizlik çeşidi hangisidir? 1. sebep2.  kitap3.  aramamalıyız4.  için5.  okumakNumaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Kenar uzunlukları 10-14-9 olan üçgenin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede tarih yazımında hata yapılmıştır? Din ve vicdan özgürlüğünü sağlamayı amaçlayan ilke aşağıdakilerden hangisidir? Tanzimat romanları toplumu eğitme amacı güttüğü için roman konuları, sosyal mesajlar vermektedir. “Araba Sevdası” ve “Eflatun Bey’le Rakım Efendi”de yanlış Batılılaşma; “Sergüzeşt”te esaret; “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat”ta ise görücü usulü ile evliliğin sakıncaları konu olarak alınır.Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eserinden söz edilmemiştir? • İletim demetlerinin gövdedeki dizilişi  düzenlidir.• Enine kalınlaşmayı sağlayan kambiyum dokusu  bulunur.• Kökleri kazık kök  şeklindedir.Verilen özelliklere sahip bitkilere aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilmez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yazılışında yanlışlık yoktur?  Aşağıdaki karışımlardan hangisinin içinde karışımı oluşturan maddelerin her biri ayrı ayrı görülebilir? “Duvarı nem, insanı gam yıkar.” Sözü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? I haven’t seen him - - - -  last week.  Yağmur ve kar gibi doğa olayları Dünya’mızın hangi katmanlarında oluşur? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin yapılmasını tavsiye ettiği sporlardan biri değildir? Sorumluluğunun bilincinde olan bir insan,aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz. Aşağıdakilerden hangisi elektrik kaynağı değildir? Aşağıdaki dinlerden hangisi tek tanrı inancıyla ön plana çıkmaktadır? Urartulara ait mezarlar incelendiğinde, oda ve ev biçiminde yapıldığı ayrıca içlerine çeşitli eşyalar konulduğu görülmüştür.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Kalbinde zerre kadar imanı bulunan kimsenin muhakkak cennete gireceği müjdesi ne zaman verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yoktur? • Bahaeddin Nakşibend’in düşünceleri etrafında oluşmuştur.• Allah’ı sessizce ve çok anmanın O’nun sevgisini kalbe nakşedeceğine inanılır.• İmam Rabbani ve Mevlana Halit bu yolun önemli şahsiyetlerindendir.Hakkında bilgi verilen tasavvufi akım aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki kelimelerden hangisi “sıcak” kelimesinin zıt anlamlısıdır? Bir yılda kaç mevsim vardır?  Aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olduğumuz rollerden biridir? Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır ?  Kasa içerisinde bulunan bütün parçaların takıldığı donanım parçası aşagıdakilerden hangisidir? Bilgisayar, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenen suçlara ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaya getirilen ek yanlış yazılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir