S:1

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biri değildir? sorunun cevabı "Madencilik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Devleti değildir? • Edip Ahmet Yükneki tarafından XII. yüzyılda yazılmıştır.•   Eser Allah’a, Peygamber’e ve Dört Halife’ye sunulan övgü ile başlar.•   Dinî  tasavvufi bir ahlak kitabı niteliği taşır.Özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? I-  Dükkân açma hakkına “gedik” denir.II-  Tek cins ticaret maddesinin toptan satışı ya da dağıtımının yapıldığı yerlere “kapanhanı” denir.III-  Çarşı ve pazarda satılan muhtelif malların kontrolünü sağlayan kişiye “muhtesip” denir.IV-  Gelirleri doğrudan devlet hazinesine ayrılmış topraklara “malikane” denir.V- Ana yolların ve geçitlerin güvenliğini sağlayan kişilere “derbentçi” denir.Performans ödevi hazırlayan öğrenciler yukarıdaki tanımlardan hangisinde yanlışlık yapmışlardır? “Aklımın köşesinden geçmez ona kötülük yapmak.” cümlesindeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdaki- lerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, disiplin cezaları ile ilgili olarak 657 sayılı Kanunda yer alan kurallar bakımından doğru bir bilgi değildir? Deprem esnasında bina içindeysek ……………………………..bizim için güvenli bir sığınma yeri olur.Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? Dandini dandini dastana Danalar girmiş bostanaKov bostancı danayıYemesin lahanayıYukarıdaki eser hangi halk kültürünün eseridir? Kare şeklindeki bahçenin bir kenar uzunluğu 24 m' dir. Bu bahçenin çevresine 3 metreye bir fidan dikilecektir. Kaç fidan almamız gereklidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sitem” anlamı vardır? Ramazan ayında Yatsı ile vitir namazı arasında kılınan 20 rekat olan ve kılınması sünnet olan bir namazdır. Bu namaz hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerime karşı görevlerimizin en kapsamlısıdır? “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”T.C. Anayasası’na göre yukarıda hangisi açıklanmıştır? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 1900’li yıllarda ilk TV yayınları ve devamında ABD’de renkli televizyonun ortaya çıkışı aşağıdaki sektörlerden hangisinin ortaya çıkmasını sağlamıştır?  I. Doğal gazII. PetrolIII. RüzgarYukarıdakilerden hangileri fosil yakıtlardandır?  Yüce Divanla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? TBMM hangi tarihte nerede açıldı? 6 - 5 + 4 + 3 - 2 + 1 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Hayvanlar arasında farklı haberleşme şekillerine,I. Ses çıkarmaII. Koku salgılamaIII. İdrar bırakmaIV. Dans etmeverilenlerden hangileri örnek verilebilir? Aşağıdaki olaylardan hangisi toprağın oluşumuna katkıda bulunmaz?  Bir tarladan toplanan patatesler, her biri 69 kilo olan 175 çuvala dolduruluyor. Bu tarladan kaç kilo patates elde edilmiştir? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zamir (adıl) vardır? Sitoloji bilimi ile ilgili,I. Hücreleri inceleyen bilim dalıdır.II. İnceleme alanına sadece tek hücreli canlılar girer.III. Canlıların sınıflandırılmasını inceler.ifadelerinden hangileri doğrudur?  Hz. Muhammed’in peygamberliğinin onuncu yılına denk gelen 619 yılına “Hüzün Yılı” denilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Kısa çizgi ( - ) aşağıdakilerin hangisinde kullanılmaz? Sivas Kongresi'nde yurdun çeşitli bölgelerinde ku­rulan millî cemiyetlerin, Anadolu ve Rumeli Müda-faa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi ka­rarlaştırılmıştır. Bu karar, aşağıdaki amaçlardan hangisini ger­çekleştirmeye yöneliktir?   Harzemşah hükümdarı Alâeddin Tekiş, aşağıdaki yerlerden hangisine hâkim olmak için Irak Selçuklu Sultanı III. Tuğrul ile mücadeleye girmiştir?  Ödediğimiz vergiler ile vatandaşlara hizmet verebilmak için kurum ve kuruluşlar yapılır.Aşağıdakilerden hangisi bu kurum ve kuruluşlar arasında yer almaz?  Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi, yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?  İlahi  türü  ile  ilgili  aşağıdaki  verilen  bilgilerden  hangisi  yanlıştır? “Elif, kalkar kalkmaz dolaptaki çikolatayı yedi. Kahvaltı yapmak istemiyordu. Dışarı oyun oynamaya çıktı. Öğle yemeğini bisküvi, şeker ve cipsle geçiştirdi. Birkaç saat sonra midesi bulanmaya başladı....”Yukarıdaki paragraf hangi konuyla ilgili olabilir? Pırıl pırıl enginlerden geçecek bir gemi, Yelkenler, kürekler, bir ömür, kayıklarla Kulaçlamak suları, konuşmak balıklarla, Koşmak kumlarda yalınayak.Bu dörtlükte aşağıdaki duygulardan hangisi yer almaz? Mayozun, canlılarda kalıtsal çeşitlilik sağladığını söyleyen bir öğrenci, aşağıdakilerden hangisini bu görüşünü desteklemek için kullanabilir?  İnsanın ruhsal yapısı üzerinde kalıtsal etkenlerin de önemli ölçüde rolü vardır.Bu açıklama psikolojinin aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilişkisinin temelini oluşturur?  I-Bilgiye kolay ulaşılmasını sağlamakII-Hızlı haberleşmeyi sağlamakIII-Hayatımızı  kolaylaştırmakYukarıdaki seçeneklerden hangileri  Bilişim Teknolojisinin amaçlarındandır ? Aşağıdakilerden hangileri özürleri nedeniyle tutamadıkları ramazan orucu yerine fidye verirler?I. Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar II. İyileşmesi kesinlikle umulmayan hastalar III. Emzikli veya gebe kadınlar IV. 90 kilometreden uzağa yolculuk edenler  Selçuklu veziri Nizamülmülk, Nizamiye Medresesini aşağıdaki şehirlerin hangisinde açmıştır? Bir sözcüğün köküne mastar eki getirilebiliyorsa bu sözcük için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir