S:1

Akarsular tarafından derince yarılmamış çevresine göre alçakta yer alan geniş düzlüklere ne ad verilir?

Akarsular tarafından derince yarılmamış çevresine göre alçakta yer alan geniş düzlüklere ne ad verilir? sorunun cevabı "ova" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Din İşleri Yüksek Kurulunun görevlerinden biri değildir? 0 , 2 , 3 , 5 , 6  rakamları birer kez kullanılarak yazılan beş basamaklı en küçük doğal sayı ile en büyük doğal sayının toplamı kaçtır? Bir hükümdarın devlet başkanı olduğu yönetim biçimlerine ne ad verilir? Kültür mantarlarına, zehirli ve şapkalı mantarlara küflerin de üyesi oldukları gruptaki yaşam formlarına fungi adı verilir. Fungiler, ölü veya ölmekte olan bitki ve hayvanlarla beslenirler. Bunların küflenme ve çürümelerine yardımcı olur, ardından sularını besin niyetine emerler.Bu metinden aşağıdaki soruların hangisine cevap alınamaz? Aşağıdakilerden hangisi karşıya geçişlerde güvenli olmayan yerlerdendir?   Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü (kalınlık-incelik) uyumuna aykırıdır? “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.”Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir? 10 010 001 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?  Bilgisayar virüslerinden korunmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz? Malî işlere bakan ilk divan teşkilâtı hangi halife zamanında kuruldu? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime birden çok varlığı bildirmez?  Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır? Hz.Muhammed(sav)’in Yahudilerle yaptığı antlaşmaya hangisidir? Oruç …….. ile ………. arasında yeme ve içme gibi nefsani işlerden uzak durma şeklinde yapılan bir ibadettir.Yukarıdaki boşluğa sırasıyla hangi iki kelime gelmelidir? 3/8’i 93 tane olan kalemlerin tamamı kaç tanedir? 1 Kg Elma- 3 lira        1 Kg Armut- 4 lira 1 Kg Patates - 2 lira   1 Kg Çilek 8 lira    5 kilo çilek parası ile kaç kilo armut alınabilir? Bu topraklar bizim olalı güneş başka güzel doğupbatıyor. Dereler, türküler söyleyerek akıyor göllere.Anadolu çiğdemi baharın müjdecisi olmuş,etrafa kokular saçmakta. Dağlarda çobanlar kavalçalıyor kuşlara, çiçeklere ve kuzulara.Bu parçada aşağıdaki duyu organlarının hangisiyle ilgili bir ayrıntı yoktur? ”Doğruluk iyiliğe,………….cennete götürür.Yalan kötülüğe,…………cehenneme götürür.”Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere hangi şık gelmelidir? İnsan hayatının devamı için gerekli ve zorunlu olan maddelere…………….…denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ( ) yaz-kış kelimeleri zıt anlamlıdır.      ( ) Gül kelimesi, eş anlamlıdır.     ( ) Kaz kelimesi, eş sesli bir kelimedir. Verilen ifadeler ile ilgili doğru yanlış tablosu nasıl olmalıdır? Bilgisayardaki tüm işlemleri yaparak diğer donanımların işlerini yapmasını sağlayan donanım aşağıdakilerden hangisidir? Vitaminler en çok hangi besin grubunda bulunur?, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre bazı maddelerin değiştirilmesi yasaktır. Teklif dahi edilemez Buna göre aşağıdakilerden hangisi anayasamızın değiştirilemez maddelerinden birisi değildir?  Aşağıdaki hangi kelime sözlükte son sırada yer alır? Saprofit olarak bilinen ayrıştırıcıların ekosistemdeki görevi,I. Organik atıkları parçalayarak kendileri için gerekli organik maddeleri almak.II. Canlı dokularında biriken kimyasal maddeleri yeniden kullanılabilir hale getirmek.III. Yaşam için gerekli olan karbon, azot gibi elementlerin devamlılığını sağlamak.verilenlerden hangileridir? Soğuk kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf olarak kullanılmıştır?             Destan, Balasagun  yakınlarında bir şehir kuran Türk hükümdarın çevresinde gelişmiştir. Destanda hükümdarın ilginç özellikleri, Büyükİskender ile savaşları, Balasagun’da büyük bir kale ve şehir yaptırması ele alınır.Bu parçada sözü edilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi röportaj türünde yazılmış bir eser değildir? Planlı bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapmaz? I. Balıkçı teknelerinin açık deniz balıkçılığı için uygun donanıma sahip olmamasıII. Balık işleyen tesislerin teknik donanımları ve kapasitelerinin yetersiz olmasıIII. Denizlerimizde balık çeşitliliği ve popülasyonunun yetersiz olmasıTürkiye’de balıkçılık sektörü için elverişli şartların bulunmasına rağmen balıkçılığın yeterince gelişmemiş olmasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur? Beyin göçü veren bir ülke hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin söylenebilir? Martin :I like playing football. How about you?Adam  :Well, - - - - .Martin :Then which sport do you like?Adam  :Basketball.  Üretim faktörlerinden toprağın geliri aşağıdakilerden hangisidir?  “Kötü” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır?   The questions were - - - - difficult- - - - I couldn’t answer them. “Yıkmak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Türklerin tarihte kullandıkları takvimlerden güneş yılı esasına dayalı olan hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi “ kendini büyük sıkıntılara sokan bir işe girişmek ” anlamındadır? 44’ten 1 önce ve 1 sonra gelen sayıların toplamı kaçtır?  Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir