S:1

İki kutup noktası arasında uzanarak paralelleri dik kesen yarım çemberlere ne ad verilir?

İki kutup noktası arasında uzanarak paralelleri dik kesen yarım çemberlere ne ad verilir? sorunun cevabı "meridyen" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
İnternete bağlanmak için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? “ Serap, mutluluğa bir türlü ulaşamadı.” cümlesinde yumuşamaya örnek kaç kelime vardır? Yaşama hakkımız ne zamandan itibaren başlar? Alış verişlerimizde bilinçli davranmak için hangisine dikkat etmeliyiz?  Önce farzı kılınan namaz aşağıdakilerden hangisidir?  Beni ………….dinlerseniz konuyu çok iyi öğrenirsiniz.Yukarıdaki cümlenin anlamına göre noktalı yere aşağıdakilerden hangi söz grubu gelmelidir?  “Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.”    Verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın tüm parçalarına gerekli gücü (elektrik akımı) sağlayan donanımdır? Hz.Süleyman, komşu ülkenin kraliçesi ……..’a  gönderdiği mektupla ona ………………… teklif ediyordu.Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken kelimeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Sosyal devlet çalışabilir durumdaki herkesin çalışabilmesi için iş yerleri açar, toplumdaki herkesin çalışabilmesi için gerekenleri yapar.Verilen ifade sosyal devlet anlayışıyla ilgili aşağıdaki gerekliliklerden öncelikle hangisi ile ilgilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin “de” halinde bir sözcük vardır?  Mustafa 16 yaşındadır. Abisinin yaşı Mustafa’nın yaşının 3 katından 12 eksiktir. Buna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır? 5 + 3 = ? + 5Yukarıdaki eşitlikte “?” olan yere hangisi gelmelidir? Kaynak (Gönderici) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarına "D" yanlış olanlara, "Y" yazınız.(…...)  Başkalarının bizden farklı olan özelliklerine saygı duymamıza gerek yoktur.(…...)  Ailede herkes beceri ve gücüne göre bir sorumluluk almalıdır.(…...)  Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır(…...)  Zengin insanların hakları daha fazladır.(…...) Hiçbir ayrım gözetilmeksizin her insan eşittir. Bir simitçi günde 1050 tane simit satmaktadır. Bir haftada kaç simit satar? Namaz kılabilmek için yerine getirilmesi gereken en öncelikli şart aşağıdakilerden hangisidir?  • Kurucusunun asıl adı Siddhartha  Gautama’dır.• Kutsal metinleri “Tipitaka”  diye isimlendirilir.• Kutsal mekanları “Pagoda”dır. Yukarıda özellikleri verilen  din hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyetin tanımıdır? Alkol-su karışımını aşağıda verilen ayırma yöntemlerinden hangisi ile ayırabiliriz? Tüketiciler bir malı veya hizmeti satın aldıklarında, bu mal veya hizmet ile ilgili davranışlarını, beğenilerini ve görüşlerini üretimin hangi temel öğesini esas alarak oluştururlar? Komisyon başkanlıklarından biri İngiltere, Fransa ve İtalya’nın yanı sıra Türkiye'ye de verilmelidir. Fransızca ve İngilizcenin yanında Türkçede konferans dili olarak kabul edilmelidir. İsmet İnönü’nün Lozan Konferansı’nda iç tüzük çalışmasında sunduğu bu öneri onun aşağıdakilerden hangisine verdiği önemin bir göstergesidir? Çağdaş dünyada “ulaşım”, gelecektir. Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi, ülke kalkınmasına katkı sağlanması, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri, hava, kara ve denizde hızlı, güvenli, konforlu ulaşım sağlanması hedeflenmelidir. ---- Ulaştırmada çalışan yöneticilerin, planlamayı yürüten teknik personelin buna özen göstermesi gerekir.Bu parçadaki boşluğa düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Aşağıda yer alan köklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Microsoft Office Word programında aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? Lozan Konferansı’nda Türk heyeti,Türk topraklarındabir Ermeni Devleti’nin kurulmasına izin vermemek vekapitülasyonları kaldırmak konularında kesinlikle tavizvermemiştir.Bu durum TBMM’nin aşağıdaki konulardan hangisinde kesinlikle kararlı olduğunu gösterir? Bir zeytin bahçesinde toplanan zeytinler  15 kg’lik 10  bidona  dolduruluyor. Zeytinin kilosu  18 TL’den satılırsa kaç lira para kazanılır ?   Aşağıdaki parçalardan hangisi anlatmaya bağlı bir edebî metinden alınmamıştır? Aşağıdaki nesne ikililerinden hangileri konulduğu kabın şeklini alır? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumuyla ilgilidir? Allah’ın varlığına iman eden bir insanın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması doğru değildir? Microsoft Office Powerpoint’te yeni bir sayfa (Slayt ) eklemek için hangi yolu kullanırız? Kask takan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanıyor olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri kullanılmıştır? “Allah her türlü eksiklik, kusur ve ayıptan uzaktır.” anlamına gelen ifade nedir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangisi "ikileme" değildir? Sıcaklık değerleri hangi birim ile ifade edilir? “Çıkarmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “hatırlamak” anlamında kullanılmıştır? Namaz vakitlerini ilan etmek için yapılan çağrıya denir. Bu çağrı o yerin İslam beldesi olduğunun göstergesidir.Tanımı yapılan bu kavran aşağıdakilerden hangisidir? “Seyretmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine “beklenmedik bir şey olacağı” anlamını katmıştır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir