S:1

Yeryüzünün ya da bir parçasının, kuşbakışı görünüşüyle belli bir orana göre küçültülüp bir düzlem üzerine geçirilmesine ne ad verilir?

Yeryüzünün ya da bir parçasının, kuşbakışı görünüşüyle belli bir orana göre küçültülüp bir düzlem üzerine geçirilmesine ne ad verilir? sorunun cevabı "harita" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Ateist düşüncenin (Ateizm) öğretilerindendir? Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad yoktur? Güneş ışınları Ekvator’a yalnızca 21 Mart’ta ve 23 Eylül’de tarihlerinde 90°’lik açı ile düşer.Güneş ışınların Ekvator’a yıl boyunca dik açıyla gelmesi aşağıdakilerden hangisiyle mümkündür?  Aşağıdakilerden hangisi günlük plan yapmamızın temel nedenidir? “ 90A > 905 ” ifadesine göre A aşağıdakilerden hangisi olamaz? Osmanlılarda;• Devlet memurlarının görevlerini kötüye kullanmaları ve kanunlara aykırı hareket etmeleri durumunda, halkı zulme karşı korumak amacıyla yayınlanmış kanunnamelerden biridir.• Kadı, beylerbeyi ve sancak beylerine hitaben yazılan bu tür kanunnamelerin halka duyurulması şarttır.Hakkında bilgi verilen kanunname çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ek donanım birimlerinden biri degildir? Atatürk “… ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, istiklalden yoksun bir millet medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülemez.” demiştir.Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi’nin belli başlı şairlerinden değildir? Hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ileateşler? This is the first time I have - - - - been to the United States. İngiltere’nin güneyindeki bir adada bulunan Stonehenge (Sıtonhenç) yaklaşık 4000 yıl önce inşa edilmiştir. Büyük bölümü yok olmuş bu yapının geriye kalan taşlarından en büyüğü 9 m uzunluğunda ve yaklaşık 45 ton ağırlığındadır. Taşlar, iç içe birkaç çember oluşturacak biçimde dizilmiştir. Bu yapı, o zamanın insanları tarafından Ay’ın ve Güneş’in hareketlerinin izlendiği bir gözlemevi olarak da kullanılmıştır.Bu parçada Stonehenge ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?  Hangisi Bilgi Teknolojilerinin faydalarından değildir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde azlık-çokluk zarfı kullanılmamıştır? I. BalıkçılıkII. OrmancılıkIII. TurizmYukarıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangileri birincil ekonomik faaliyet grubunda yer alır? Ormanların faydaları çok fazladır.Aşağıdakilerden hangisi ormanlara zarar verir? Aşağıdakilerden hangisinin yuvası toprak altındadır?  Television can be a good educator and entertainer but watching too much TV is not good for children. They become overweight because they don’t move much. Some programs can affect children negatively. Young kids are afraid of violent and frightening scenes. They become agressive and feel the world is scary.So, parents should choose the programmes suitable for their children. They should also put a limit to TV- watching hours.They should also educate children about the signs on TV and teach them to pay attention to these signs.What is the best title for the text? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?  Elektriğin tehlikelerinden korunmak için hangisini yapmak doğru olur? “Savaş ders çalışıyor mu” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? Bir ilkokulda 695 kız öğrenci, kız öğrencilerden 302 fazla erkek öğrenci vardır. Bu okulda toplam kaç öğrenci vardır ? Hangi noktalama işareti cümlenin sonunda bulunmaz?  İtilaf Devletleri Lozan Konferansı’na hem TBMM hükümetinin hem de İstanbul Hü­kümeti çağırmışlardır. Bu durum üzerine TBMM Hükümeti aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiş­tir? Aşağıdakilerin hangisinde “ –ca , -ce” eki, eklendiği sözcüğe benzerlik anlamı katmıştır ?         - Dini ve siyasi fonksiyonları sayesinde tarih boyunca küresel bir etkiye sahip olmuştur.- Dünya’nın başkenti unvanına layık görülmüştür.Yukarıda özellikleri verilen şehir hangisidir? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlı değildir? 7 gram CO’nun içerdiği atom sayısı kadar X atomu içeren XCO3 50 gramdır. Buna göre X’in mol kütlesi kaç g/mol’dür? (C : 12 ,  O : 16) Hangi ikili zıt anlamlı değildir? I. Eşeysiz üremeII. Mezozomda ATP senteziIII. Klorofil ile fotosentezVerilenlerden hangileri bakteriler için ortak olan durumlardan biri değildir? Şehir içinde olan bir kaza sonrası polisi aramak isteyen Ali hangi numarayı aramalıdır? Peygamberimizin İslamiyet'i yaymak için yaptığı savaşların doğru sıralaması ile hangi seçenekte verilmiştir? İl ve ilçelerin kurulması, kaldırılması, ad ve merkez sınırının belirtilmesi ve değiştirilmesi aşağıdaki hangi mevzuat ile yapılır? I. Gözlük camıII. Tül perdeIII. KapıIV. Buzlu camYukarıdakilerden hangileri yarı saydam maddelere örnektir? Son : Mum, the meal looks delicious.Mom : Thank you, dear. Would you like some?Son : - - - - .Mom : Then you can have some.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylem, soru anlamı taşımaktadır? Dilek 39 kg, babası Dilek’ in ağırlığından 24 kg fazladır. Dilek ile babasının ağırlıkları toplamı kaç kg’dır? İçindeki yüküyle beraber ağırlığı 2850 kilogram gelen kamyonetin yükünün ağırlığı 1285 kilogram olduğuna göre kamyonetin ağırlığı kaç kilogramdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir