S:1

Yalancının.yatsıya ........yanar. Atasözünde boş bırakılan yerlere hangi sözcükler gelmelidir?

Yalancının.yatsıya ........yanar. Atasözünde boş bırakılan yerlere hangi sözcükler gelmelidir? sorunun cevabı "Mumu – kadar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Zannetme ki güldür ne de lâleAteş doludur tutma yanarsınKarşında şu gülgûn piyaleİçmişti Fuzuli bu alevdenDüşmüştü bu iksir ile MecnunŞirin’in sana anlattığı hâleBu dizelerden hareketle fecriati şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki ses olaylarıyla sözcük eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?  İslam’ın ilk yıllarında Hz. Muhammed’in Medineli 12 Müslümanla görüşmesine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Ceylin basit elektrik devresi kurdu.Ancak ampulün ışık vermediğini gördü. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? Kan görmeye dayanamayan ve el becerileri zayıf bir insanın beyin cerrahı olmak için tıp okuması yanlış bir seçim olabilir. Çocukları seven ve onlarla iyi iletişim kurabilen bir kişinin öğretmen olması ise doğru bir seçim olabilir.Bu metinde meslek seçiminde aşağıdakiler- den hangisinin önemi vurgulanmıştır? Annemin sıcaklığını, onunla hissederim. Varlıkların nasıl olduğunu, onunla anlarım.Ali’nin bilmecesinin cevabı hangi duyu organımızdır? Otobüste 52 yolcu var. Birinci durakta 17 yolcu ve ikinci durakta ise 15 yolcu iniyor. Otobüste kaç kişi kalmıştır? Okuduğunuz bir roman, izlediğiniz bir film, gördüğünüz bir resim, hayatınızda bir değişiklik yapmamışsa büyük bir sanat eseri değildir. Bu cümleye göre sanat eserinin sahip olması gereken nitelik aşağıdakilerden hangisidir?   Eksi ile artının bölümü nedir? Çok fazla bilgisayar, tablet vb şeylerle oyun oynayan çocuklarda aşağıdaki zararlardan hangisi meydana gelebilir? Babanız dış ülkeye gitmek istiyor. Bu durumda yanında hangi belgeyi bulundurmak zorundadır? Kişiliğe yeni boyutlar kazandıran din; insanda barış, ahenk ve doygunluk hissi, dünya ve benliğe ilişkin derin bir şuur hali, bireysel hürriyet duygusu, ferdi ölümsüzlüğe inanç, şahsi bütünlük, iyimserlik, neşe ve manevi haz, dış dünya ile açık bir iletişim, diğer insanlara karşı saygı ve şefkat hislerini ortaya çıkarır.Bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir? I- Çevre kirliliği önlenir.II- Çevrede yaşayan canlılar korunur.III- Enerji tasarrufu sağlanır.IV- Ülke ekonomisine katkı sağlanır.Yukarıdakilerden kaç tanesi geri dönüşümün sağladığı faydalarındandır? 1) Sabah erkenden, yürüyüş için dışarı çıktım.(2)Hava bozuk olduğundan biraz canım sıkıldı.(3)Camdan baksaydım ve soğuğu fark etseydim dışarı çıkmazdım.   (4)Biraz yürüdükten sonra üşüdüğümden eve döndüm.Yukarıdaki cümlelerle ilgili olarak hangisi yanlıştır?  Aşağıdakilerden hangisi din felsefesiyle ilgili doğru bir bilgi değildir? I. Yıllık yağış miktarının fazla olmasıII. Bitki örtüsünün zayıf olmasıIII. Yer şekillerinin eğimli olmasıKolüvyal toprakların yaygın olduğu bölgelerin ortak özelliği olarak yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir? 1 – 3 – 7 – 15 – 31 - ?  yandaki sayılar bir kurala göre dizilmiştir. “?”  yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir? Yükseltisi en az ve en fazla bölgelerimiz sırasıyla hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın her şeye gücünün yetmesini ifade eden sıfatıdır? Atomla ilgili;I. Atomda pozitif ve negatif yüklü tanecikler vardır.II. Atomdaki pozitif yüklü tanecikler küçük bir hacimde toplanmıştır.III. Atomdaki negatif yüklü tanecikler çekirdeğin etrafında belli enerjili katmanlarında yer alır.görüşlerinden hangileri ilk kez Rutherdford atom modelinde ortaya atılmıştır? I. BalıkçılıkII. OrmancılıkIII. TurizmYukarıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangileri birincil ekonomik faaliyet grubunda yer alır? Aşağıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa hangisi en sonda yer alır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yapım eki vardır? Dua ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Boş bırakılan yere hangi sayı gelmelidir?one – three - ______ - seven  – nine – eleven Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Peygamberimizin doğum ve vefat yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisinde tek başına anlamı olmayan bir kelime kullanılmıştır?  Servetifünun Dönemi şairlerinden İsmail Safa’nın oğlu olan sanatçı 1889’da İstanbul’da doğmuştur. İki ya-şında yetim kalması, çocukluk yıllarında ortaya çıkan kemik veremi ve yoksulluk sebebiyle Vefa İdadisindeki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Önemli eserlerinden birisi ‘‘Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’’dur.Bu metnin alındığı yazı türü ve metinde bahsedilen yazarın ismi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Portakal, limon, elma, gibi besinler …….bakımından zengin besinlerdir.Boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi ,insanı diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerden değildir? Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başıdır.      *Yürütme organının başında bulunur.      *Yasaların onaylanıp yürürlüğe girmesini sağlar. Yukarıda özellikleri verilen merkezi yönetim birimi aşağıdakilerden hangisidir?  17 şubat 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun ile Türk kadınları aşağıdaki haklardan hangisine kavuşmamıştır? Metinde üzerinde durulan düşünce, bilgi, gözlem ya da haberin en genel en soyut ifadesine - - - -; belli bir bağ-lamda kişi, yer, zaman ve durum bildiren sözcüklerle sınırlandırılmasına - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? Zehra’nın kitaplarının sayısının 2 fazlasının 3 katı Mustafa’nın kitaplarının sayısına eşittir. Mustafa’nın 27 kitabı olduğuna göre Zehra’nın kaç kitabı vardır? “Diş“ kelimesine aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse bir meslek adı olur? Elif parasının % 20,sini, Ece ise parasının% 60,ını Can,a vermiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Cumhuriyetin ilk yıllarında, ihtiyacı olan hammaddenin ülke kaynaklarından karşılanacağı sanayi tesislerinin kurulmasına öncelik verilmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu özelliğe sahip tesislerden biri değildir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yavaşlama hareketi vardır? Anadolu, endemik bitki tipi çeşitliliği bakımından Dünya’nın en zengin topraklarından biridir. Bunun öncelikli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir