S:1

"Bir sözün önemini belirtmek '' anlamına gelen deyim hangisidir?

"Bir sözün önemini belirtmek '' anlamına gelen deyim hangisidir? sorunun cevabı "Altını çizmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelimeler alfabetik olarak sıralanırsa, en sonda hangisi yer alır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? I. Gün içerisinde belirli vakitlerde yapılan bir ibadet çeşididir.II. Sadece yaşlı insanların yerine getirmesi gereken bir ibadettir.Yukarıda “Namaz” ile ilgili verilen bilgilerle ilgili hangisi söylenebilir? Ay’ın, Dünya’dan gözlemlenen farklı görünümleri ............................. olarak adlandırılır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Boş kabın kütlesine ne denir? “Türkçe ağzımda annemin sütüdür.” cümlesinde hangi sözcük iyelik eki almamıştır? Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan unsurlardan değildir? Gençlik Haftası ne zaman kutlanır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? Eski Türk devletlerinde tanrı tarafından verildiğine inanılan güç.Tarihte bilinen ilk Türk devleti.Ölen kişilerin arkasından yapılan cenaze töreniYerleşik hayata geçen ilk Türk Devleti​Yukarıda verilen ifadelerden hangisinin açıklaması aşağıdaki şıklarda yoktur? Yaşım altmış üçe yetti, bir gün yaşamamış gibiyim.Ah! Hakk’a varmayan gönlüm kırıkYeryüzünde “sultanım” deyip ululanırkenGamla dolup yer altına girdim işte.Divan-ı Hikmet’ten alınan bu dizelerde şairin anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? “Bu kadar” sözü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “az” anlamında kullanılmıştır?                 “Bazı ırmaklar, akarken beraberinde verimli toprakları da sürüklerler. Bu topraklar denize ırmağın denize döküldüğü yerde birikir ve düz alanlar oluşturur.”Yukarıda anlatılan düz alanlara ne isim verilir? 1.Yunusların birbiri ile haberleşmesi2.Yarasaların yollarını bulması3.Yüksek şiddette seslerin duyma bozukluğuna yol açmasıVerilenlerden hangileri sesin yararlarından biri değildir? 5 tanesi 15 lira olan defterden, 10 tane alırsam kaç lira ödemem gerekir? 620 yılında Hz. Hatice (r.a.) ve Ebu Talip kısa zaman aralıklarıyla vefat etti. Onların ölümü, Hz. Peygamber’i (s.a.v.) çok üzdü. Bu seneye İslam Tarihinde ne denilmektedir? Hangi kelimenin hece sayısı daha fazladır? Meridyenler ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi birbirinin zıt anlamlısı değildir? Aşağıda verilen olayların hangisinde sürtünme kuvveti en az etkilidir?  Bilimsel araştırmalarda aşağıdakilerden hangisine başvurulmaz? Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan Sen Jermen Antlaşması ile bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmıştır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Akşam Güneş batarken yüzümüzü güneşe döndüğümüzde sağ kolumuz hangi yönü gösterir? İp çekme oyununda iki taraf da birbirlerini yenemiyor ise bunun sebebi ne olabilir? Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla idare tarafından hazırlanan ya da toplanan her türlü bilgi, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? Bazı üst düzey kamu görevlilerinin Yüce Divan da yargılanmasına yer veren ilk yazılı Anayasamız aşağıdakilerden hangisidir?  Bilgisayarın elle tutulabilir, elektronik parçalarına ne ad verilir? Fosil – Kayaç – MadenAşağıdakilerden hangisi bu kavramların ortak özelliğidir? Hz. Muhammed (s.a.v), huzurunda konuşurken korkup titreyen bir şahsa, “Sakin ol! Ben bir kral değilim. Ben sadece kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum” dedi.(Hadis-i şerif)Peygamberimizin bu sözüyle verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Basit bir elektrik devresinde ampul sayısı sabit tutulup pil sayısı artırılıyorsa pil sayısı ………………… değişkendir.Yukarıdaki cümlede noktalı yere hangi sözcük gelmelidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi komşuluk ilişkilerine zarar verir? Bursa’dan gelen yeşil bu denizi boyadı gökten sonraVe trenler şifreli düdükleriyle trajedileri perdelerkenDönüp bir köşeden ötede kaybolurkenBen kayalarını denizin ahenkleştirdiği kıyılardaGerçeği kovaladım hayal meyal görünen kelimeler arkasındaBu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? “3,7,4” rakamlarıyla yazılabilecek en büyük çift sayı ile en küçük tek sayının toplamı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” sözcüğü “amacıyla, maksadıyla” anlamında      kullanılmıştır?   Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasında hurafe ve batıl inançların yayılma sebeplerinden biri olamaz? Hareketi başlatan, hareketin hızını değiştiren veya cisimlerde şekil değişikliğine sebep olan etkiye ne ad verilir? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanın yanına (D) yanlış olanın yanına (Y) koyun. 1.(   ) Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. 2.(   ) Kur’an-ı Kerim’de nezir kavramı müjdeleyici anlamına gelmektedir. 3.(   ) Peygamberimizin doğumunu anlatan şiirlere Mevlit denir. 4.(   ) Hadis kavramı Peygamberimizin yaşam tarzını ifade eder.  5.(   ) Salavat; dua, rahmet ve yüceltme anlamlarına gelen “salât” kelimesinin çoğuludur. 4 basamaklı rakamları farklı en küçük çift doğal sayı kaçtır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir