S:1

|-12| + |+1| + |-7| işleminin sonucu kaçtır?

|-12| + |+1| + |-7| işleminin sonucu kaçtır? sorunun cevabı "+20" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır? Küresel ısınma, buzulların erimesi, iklimlendirme konuları fizik biliminin hangi alt alanı ile ilgilidir? Hangi sözcük doğru yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bileşik kelimedir? İnorganik maddeleri oksitleyerek kendi besinini üretebilen canlılarda aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmeyeceği kesindir? ― Bir düzenleme kurulu tarafından hazırlanır.― Toplantı sonunda bildiriler basılarak kamuoyu ile paylaşılır.― Aynı oturumda birden fazla uzman katılımıyla gerçekleştirilir.Bu özellikler aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisine aittir?  Aşağıdakilerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir? (I) Hayatı hakkında aydınlatıcı bilgi bulunmayan Şeyyad Hamza, son araştırmalara göre XIII. yüzyılın son çeyreğinde doğmuştur. (II) Başta Latifi olmak üzere bazı kaynaklarda Nasreddin Hoca ile görüşüp konuştuğu zikredildiği için Fuat Köprülü, önceleri bu fikirden hareketle on üçüncü yüzyıl şairlerinden olduğunu belirtmiştir. (III) Ancak son araştırmalar şairin 1348 yılında Akşehir ve civarında çıkan ve ortalığı kasıp kavuran bir veba salgınını yaşadığını, iki çocuğunu bu kıranda toprağa verdiğini ortaya koymuştur. (IV) Bu durumda şairin 1350 yıllarında hayatta olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. (V) Zaten şair bu salgın ve onun tahribatı sebebiyle herkesin derdine ortak olan, acıların paylaşımında aynı üzüntüyü dile getiren bir mersiye de yazmıştır.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra ‟Bu yanlış daha sonra gelen edebiyat tarihçileri ve ilim adamları tarafından da tekrarlanmıştır.” cümlesi getirilirse parçanın anlam akışına uygun olur? Ülkemizde alkol ve sigaranın zararlarını anlatan öncü kuruluşumuz hangisidir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde birden çok yapım eki vardır? Bir okuldaki 369 öğrenci 9 otobüse eşit sayılarda binmişlerdir. Bir otobüse kaç öğrenci binmiştir? The weather is sunny today, I think it - - - - Sözcüklerin benzetme amacı güdülmeden başka bir sözcük yerine kullanılmasına mecazımürsel (ad aktarması) denir.Buna göre aşağıdakilerin hangisinde mecazımürsel vardır? Yukarı doğru atılan topun hareketi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi tarihte ilk kez Türk adını devlet adı olarak kullanmıştır? ”Bu ev güzel ama…….” Cümlesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında bozulma olur?      Trafik ve İlk Yardım Haftası ne zaman kutlanır?  Aşağıdakilerden hangisi olmazsa insan hakları, eşitlik, özgürlük gibi değerler korunamaz? Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur? Son  : Can I have my birthday party at home?Dad  : - - - -. Selin’in 12 TL nin yarısı kadar parası var. 2 TL si ile kalem alırsa kaç lirası kalır? Ay , yeryüzünden değişik şekillerde görünür. Bu şekillere genel olarak ne denir?  Cam, eskiden beri ticaretin geniş insan kitlelerinden esirgediği parıltıyı onlara verendir. Tarihin süsüdür cam. Tarihçilerin erken dö-nem diye niteledikleri zaman ke-sitinde cam; doğada zor bulunan yeşim, firuze, zümrüt, kehribar gibi taşlara alternatif olarak üretilmiştir. Antik camların çoğunlukla şeffaf değil, renkli olmasının hatta gereğinden fazla parlak renklerde üretilmesinin nedeni budur.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde, "Yaklaşık olarak tam iki saat sonra Avcılar'da olacağız." Cümlesindekine benzer bir anlatım bozukluğu vardır? I. Ootit ve spermatitlerin farklılaşarak üreme hücrelerine dönüşmesiII. Zigot oluşumuIII. Mayoz bölünme ile ootit ve spermatitlerin oluşumuIV. Farklı cinsiyete ait üreme hücrelerinin döllenmesiEşeyli üreme sırasında gözlenen yukarıdaki olayların gerçekleşme sırası seçeneklerin hangisinde verilmiştir? En üst düzeyde verim elde edebilmek için örgütün fonksiyonel uzmanlaşmaya dayanan iş bölümü ve açıkça belirlenmiş hiyerarşik bir yapı ve ilkelere dayanması gerektiğini öne süren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız? (…….)  Kuzey, batı, doğu ve güney ana yöndür.(…….) Ağaçların yosunlu tarafı güneyi gösterir.(…….) Telefonu T. Edison icat etmiştir.(…….) Cırt cırt bantlarını George Mestral (CorçMestrıl) icat etmiştir.(…….) Gece ders çalışırken ışık, yüzümüze vuracak şekilde karşıdan gelmelidir. Bugünlerde okuduğum bir kitap beni çok farklı iklimlere sürüklemekle kalmadı, düşünce dünyama yeni yol haritaları da çizmeye başladı. Bu sayede sıkça çıktığım anlam yolculuklarında daha önce keşfedemediğim fikir duraklarının ortaya çıktığını gözlemledim.Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Birler basamağı 3, yüzler basamağında 8 vardır. Onlar basamağındaki rakam birler basamağındaki rakamdan 4 fazladır. Buna göre ben hangi doğal sayıyım? Levent : What do you want to do about your life?Sezen : I would like to go to college and study science.Levent : ........... you want to be a scientist?Sezen : Yes, exactly. Bir pazarcı 40 kasa salatalık almıştır. Her kasa 20 kg’dır. 300 kg salatalık sattığına göre geriye kaç kg salatalık kalmıştır? Anayasamızın 23. maddesi herkesin yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak bu hak bazı durumlarda kısıtlanabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi günah davranışlara bir örnektir? Bir çıkarma işleminde çıkan 5, fark ise 4’tir. Eksilen kaçtır? “Koyu” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ aşırı” anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerde yer alan " -ki " ekinin hangisi türüne göre doğru yazılmıştır? Gün olur, alır başımı giderim,                        IDenizden yeni çıkmış ağların kokusunda       II                           III         IVŞu ada senin, bu ada benim,Yelkovan kuşlarının peşi sıra                    VYukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi kökünün türü yönüyle diğerlerinden farklıdır? A: - - - - is my new friend, Mehmet. B: Nice to meet you. “Babam dün gece  …………… .” cümlesini aşağıdaki kelimelerden hangisi tamamlamaz?  * Toprağın su ve rüzgar etkisiyle taşınması sonucu oluşur.* Verimli tarım arazileri yok olur.* Çoraklaşma başlar.Yukarıdaki ifadeler hangi afeti anlatmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir