S:1

Aşağıdakilerin hangisinde sıfırdan küçük sayılar vardır?

Aşağıdakilerin hangisinde sıfırdan küçük sayılar vardır? sorunun cevabı " Tam sayılar " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelimelerden hangisi “cevap” kelimesinin eş anlamlısıdır? “ f-t-a-r-e-h “  karışık olarak verilen sözcük hangisidir?    Aşağıda verilen uzunluklardan en uzunu hangisidir? Üçüncü sınıfa giden Veli, aşağıdakilerden hangisini yapamaz? Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam bir maddedir?  Türklerin İslamiyet’i kabul et- melerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi tükenebilir bir kaynak değildir? Allah’ın üçbin melekle peygamberine yardım ettiği savaş hangisidir? Genel terimi 5n–6 olan sayı örüntüsünde 8. ​terim ile 5. terim arasındaki fark kaçtır? Aşağıda verilen dosya uzantıları ile yapılan eşleştirmelerden hangisi doğrudur? 536 345 doğal sayısının en yakın binliğe yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Bir bölme işleminde bölünen 235, bölen 7 ise bölüm ile kalanın çarpımı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi insanların eski zamanlarda yaşadığı barınma yerlerinden biri değildir? Gökleri ve yeryüzünü eşsiz örneksiz yoktan var eden odur (Enam 101)Yukarıdaki ayet Allah-u Teala’nın hangi sıfatıyla ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi eklemlerimizin temel özelliğidir? Aşağıdaki isimlerden hangisi çoğul addır? Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde gelişenedebî metinlerden biridir? Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? I. Lisans öncesiII. LisansIII. Lisans üstü1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yükseköğretim, millî eğitim sistemi çerçevesinde, öğrencileri yukarıdaki hangi seviye/seviyelerde yetiştirmek üzere düzenlenir? Bir ülkede yaşayan tüm insanlar ırk ,dil, din farkı gözetmeksizin aynı haklara sahiptir. İfadesi ile hangi haktan söz edilmektedir?  Aşağıdakilerin hangisi İkinci Yeni şiirinin özelliklerinden değildir? Encümen gündemi kim tarafından hazırlanır? ( 5  10  15   ....  ) sayı dizisini hangi sayı tamamlar? Hz. Muhammed’in Kabe’nin onarımı sırasında Hacerülesvet’in yerine konulmasında hakem olarak seçilmesi ve kararın itirazsız kabul edilmesi onun, yaşadığı toplumda nasıl bir kişilik olarak kabul edildiğini gösterir? Hindistan’da babadan oğula geçen bir mesleki yapı ile halkı sosyal sınıflara ayırıp, eşitliği ve millet olma bilincini engelleyen sistem aşağıdakilerden hangisidir?  Ölümüne de neden olan siroz hastalığı yüzünden Atatürk’ün karaciğerinde büyüme ve sertleşme vardı. Tedavisi için dinlenmesi ve perhiz yapması gerekirken devlet işleri ile ilgilenmeye devam etti. Hatay’ın bağımsızlığı için her türlü girişimde bulunabileceğini göstermek için Atatürk, Adana ve Mersin’e 1938’in Mayıs ayında yorucu bir gezi yaptı. Ankara’ya döndükten sonra hastalığı iyice ilerledi.Atatürk’ün, hastalığına rağmen Hatay’ı kazanmak için bu kadar çaba göstermesi;I.    inkılapçı,II.   kararlı,III.  vatanseverkişilik özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu gösterir? I. Bir sıvının buharlaşmasıII. Elmanın çürümesiIII. Parfümün odaya yayılmasıYukarıdaki olaylardan hangilerinde maddenin kimliği değişir?   • En belirgin özelliği insanları sınıflara ayırmasıdır.•      MÖ 1500 yıllarından itibaren ortaya çıkmıştır.•      Geleneklere dayanır ve kurucusu yoktur.•      Belli bir ibadet şekli yoktur.Bazı özellikleri verilen din aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur? “Kitabü’ş Şifa ve El-Kanun fit-Tıp” adlı eserler hangi Müslüman bilim adamına aittir? Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğine neden olur? Tümülüsler soylular ve yöneticiler için yapılmış mezar anıtlarıdır. Toprağa kazılmış ahşap mezar odasının üzeri ağaç gövdeleri, taş ve moloz kullanılarak kapatılmış ve üzeri toprakla  örtülmüştür.Yukarıda anlatılan mezar yapısı hangi İlk Çağ Anadolu uygarlığında ilk kez ve yaygın olarak kullanılmıştır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi yapım eki almıştır? Tarihi yapıların ülkemizin hemen hemen her bölgesinde bulunması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?   Ayşe : “Mü’minler, birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücut gibidir. Vücudun herhangi bir organı rahatsız olunca diğer or- ganları da bu yüzden rahatsız olur.” (Hadis-i şerif)Ayşe’ nin söylediği hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? “Carmen is at home. She feels tired. She has a high temperature and red spots on her face.” What is the matter with her?Verilen duruma göre doğru cevabı bulunuz?  Antik dönem olimpiyat oyunlarına yalnızca Yunanca konuşan, özgür, genç ve erkek sporcular katılabiliyordu.Buna göre olimpiyatlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  Aşağıdakilerden hangisi Milli eğitim sisteminin esaslarından değildir?   Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almıştır?          Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir