S:1

– 4ten büyük +3ten küçük kaç tane tam sayı vardır?

– 4ten büyük +3ten küçük kaç tane tam sayı vardır? sorunun cevabı "6" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
I-4I =?  işleminin sonucu aşağıdakileden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Batlamyus’un yer merkezli evren anlayışı yerine, güneş merkezli evren anlayışını benimseyerek, Rönesans içinde ilk bilimsel devrimi gerçekleştiren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Görsel sanatlar dersi olan Cemal’ in, aşağıdakilerin hangisi çantasında olması gerekir? Aşağıdakilerden hangisi soy ağacında bulunmaz? “Bir canlının yaşayıp, üreyebildiği doğal ortama …… denir.”Cümlesinisini aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlayabiliriz? Köyümüz iki mahalleden oluşan büyükçe bir köydü. Ancak tarım topraklarımızı miras yoluyla paylaşınca bize düşen araziyle geçinemedik. Bu sebeple şehre göç etmek zorunda kaldık. Metinde bahsedilen göçün öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Herşey, Umut ve Ufuk adlı iki kardeşin Gaziantep’te bir araya gelmesiyle başladı.Bu cümledeki yazım yanlışının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? “Kırmızı” kelimesinin eş anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Tutumlu olmak aşağıdakilerden hangisi değildir ? Aşağıdakilerden hangisi topluma huzur sağlamaz? “Oturmak, taşımak, kurumak” fiillerinin anlam bakımından özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?  - - - - günü, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi “bireysel rehberlik” kapsamında verilen hizmetlerdendir? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir top kumaş 27 m ise 12 top kumaş kaç metredir?             1- 31 MART olayı            2-İkinci Meşrutiyetin ilanı            3-Balkan savaşlarıYukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir ? I. Güneş ışınlarının geliş açısıII. Gece ve gündüz süreleriIII. Sıcaklık ortalamalarıYukarıda verilenlerden hangileri Dünya’nın yıllık hareketine bağlı olarak değişir? Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin insan vücudunda neden olduğu başlıca fizyolojik etkilerden biri değildir? 75-30= ? işlemini sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?  Hangi kelime hecelerine ayrılamaz? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların Millî Eğitim Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve satışına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Burcu arkadaşına oturduğu evin yerini tarif etmek istiyor.Burcu’nun bunun için aşağıdakilerden hangisini kullanması doğru olur? Aşağıdaki aydınlatma teknolojilerinin geçmişten günümüze sıralanması nasıl olmalıdır? 5550 -  A  = 1110 işleminde, verilmeyen terim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi 1709 sayısının okunuşudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri vardır? Yolcu treninin birinci vagonunda 15, ikinci vagonunda 22, üçüncü vagonunda 14 yolcu yer alıyor. Trende bir de makinist var. Bu trende toplam kaç kişi vardır? Atatürk’ün önderliğinde yapılan hangi savaşla yurdumuz düşman işgalinden  kurtarılmıştır? Gala Gölü hangi ilimizdedir? Kelime anlamı insanı hayrete düşüren ve aciz bırakan olay demektir. Allahın peygamberleri desteklemek için vermiş olduğu olağanüstü olaylardır. Yukarıda tanımı verilen bu kavram hangisidir? Vücudumuzda bulunan kemiklere verilen kemik çeşitleri eşleştirilmiştir. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?  Kendilerine kitap verilen peygamberlere ne isim verilir?  Sigarada bağımlılık yapan maddenin adı nedir ? I. Mahkemeler ve askerî birliklerin denetlenmesiII. Ülkedeki yabancıların hukuki durumları ile ilgilenilmesiIII. İl idare kurulu çalışmalarına başkanlık edilmesiIV. İlde devletin ve hükûmetin temsilcisi olmasıYukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri valinin görevleri arasındadır? Zekât, zengin sayılan bir müslümanın Allah rızası için yılda bir kere malının belli bir miktarını yoksul Müslümanlara vermesidir.Bu tanımda aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Milli Mücadele hangi olay ile başlamıştır? Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca, resmi yazıların “imza” bölümü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin özelliklerinden biridir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir