S:1

-2 , -1, -4, +6, 0, +7
Yukarıda verilen tam sayılardan kaç tanesi pozitif tam sayıdır?

-2 , -1, -4, +6, 0, +7Yukarıda verilen tam sayılardan kaç tanesi pozitif tam sayıdır? sorunun cevabı "2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Dünya' nın günlük hareketi sonucunda meydana gelen olaylardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ayetlerden hangisi İslam dininin dünya hayatına bakışını vurgulamaktadır? Hangi seçenekteki kelimelerle anlamlı bir cümle yapılamaz? Mustafa Kemal Erzurum Kongresi’ni yaptıktan sonra hangi ile geçmiştir ? “Yüzünde yara vardı.” Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Açık olan bir bilgisayar doğru bir şekilde nasıl kapatılır?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyut addır? Atatürk, ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurdurmuştur. Kur’an’ı Kerim’in anlaşılması için çalışmalar yaptırmıştır. Türkçe Kur’an tercümesi ve tefsirinin yapılmasını sağlamıştır.Verilen bilgiler Atatürk’ün aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini göstermektedir? Dünya barışının sağlanması ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla 1945 yılında kurulmuş olan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? “Ben okula saat yedi buçukta giderim.” Cümlesinin İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, dünyada müteşebbisliğin önemli bir konuma sahip olmasının nedenlerinden biri değildir? 200+ 19,985 + 1,87 = ? Hangi cümlede “karşıt” anlamlı sözcükler birlikte kullanılmamıştır? Bilgisayar karşısında otururken dikkat edilmesi gereken kurallardan hangisi yanlıştır? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre Okula gelir sağlamak maksadiyle seçilen topraklar, kaç dekardan fazla olamaz?  6A7 < 696 ifadesinin doğru olabilmesi için " A " yerine kaç farklı rakam yazılabilir? Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi hangisidir? Mustafa Kemal’in aşağıdaki sözlerinden hangisi “vatanın kurtarılması için her fedakârlığın yapılması gerektiğini” belirtir? Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan değildir? Hz. Muhammed her zaman dayılarını, amcalarını, teyzelerini ve diğer yakınlarını sık sık ziyaret ederdi.Onun böyle davranmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?  Hz. Muhammed kaç yaşında peygamber oldu? Hangisi fiziksel bir özelliktir  Hristiyan inanç sistemindeki baba-oğul-kutsal ruh üçlemesi hangi kavramla ifade edilir? • Fuzuli• Nedim• Kadı Burhanettin• NefiBu şairler ile aşağıdaki nazım biçimleri eşleştirilirse hangisinin terimin karşılığı olmaz? ”Bu ev güzel ama…….” Cümlesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında bozulma olur?      Ay’ın iki ana evresi arasında geçen süre ne kadardır ?  Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim olarak gösterilemez? Enes b. Malik, Hz. Muhammed’i (sav.) şu şekilde anlatmıştır: “Resulullah bütün ashabı ile yakından ilgilenirdi. O’nun yanında herkes ken- dini kıymetli hissederdi. Hediyeleşmeyi severdi. Hasta olanları ziyaret ederdi. Çocuklar ile oynardı. Kimsenin sözünü kesmez, konuşanın sözü bitmeden başını o kişiden çevirmezdi.”Bu metinde Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmıştır? Toplumsal yaşamı düzenleyen yazılı olmayan unsurlar nedir? Aşağıdakilerden hangisi gaz halindeki bir maddeye örnek verilebilir? Hasan, Hüseyin 8, İlker 7 yaşındadır. Üçünün yaşlarının toplamı kaçtır? ‟Yaşantımızın en büyülü anıları hangi dönemde yaşanır?” diye sorulsa düşünmeden ‟Çocukluk döneminde...”derim. Çocukluk, nasıl yaşandığı bilinmeyen bir rüya âlemi, neler olduğunu anlamadığımız bir sis bulutu, dünyayı tek elimizle kaldıracağımızı sandığımız bir masal dünyasıdır. İnsan, kendi yaşayamasa da çocuklarına bu coşkulu zamanları doya doya yaşatmak ister.Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 385 cm uzunluğundaki ipi 35 cm’lik parçalara bölmek için kaç defa kesmeliyiz? Cebimde 6 liram var fiyatı 2 lira 50 kuruş olan defterden aldım. Kaç lira kaç kuruş para üstü alırım? Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin topluma karşı sorumluluklarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan yüklemin türü farklıdır?              “Atalay’ın annesi 20 gram olan sadece kavanoza süt dolduruyor. Süt, kavanozla birlikte tartıldığında 560 gram geldiğine göre, Atalay’ın annesinin kavanoza doldurduğu sütün ağırlığı kaç gramdır?   Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir