S:1

Tam sayılar hangi harf ile gösterilir?

Tam sayılar hangi harf ile gösterilir? sorunun cevabı "Z" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Edirne Selimiye Camisi’ni ziyaret eden turistlere bilgi veren cami imamı,cami içini şöyle tanıtmıştı:Yüksekçe ve merdivenli olan bu yere……………denir. Burası hutbe okumak amacıyla kullanılır. Burası da insanlara öğüt verme amacıyla……………verilen yer olan kürsüdür. .............. ise imamın namazda durduğu yerdir.Boşluklar doğru olarak sırasıyla nasıl tamamlanır?  Aşağıda ifadelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Basit bir elektrik devresinin ışık vermesi için hangisinin olması şart değildir? Yasalara aykırı davranarak suç işleyen bir vatandaş aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yargılanır?  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yetkili disiplin kurulunun kaç günden az olmamak üzere verdiği süre içinde savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır? Birden çok varlığı anlatan isimlere ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlam yoktur? Bir ülkenin;• tüketici nüfusu fazla,•   kalkınma hızı yavaş,•   işsizlik oranı yüksekise, o ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hangi seçenekte kısaltmalar ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi  sözlükte en  sonda yer alır? “Çayırda siyah bir kuzu var.” Yanda renkli ve altı çizili olan kelimenin yerine hangi sözcüğü yazarsak cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz?  • Türkiye’de taşkömürünün çıkarıldığı tek bölgedir• Fındık, mısır, çay belli başlı tarım ürünleridir• Balıkçılık önemli geçim kaynaklarındandırözellikleri verilen bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? Bir çıkarma işleminde çıkan 5, fark ise 6’ dır. Eksilen kaçtır? Dişi üreme sisteminin bir bölümü olan döl yatağı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? 59<A<75  verilenlere göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Aşağıdakilerden hangisi İletişimin BOZUCU engellerindendir? Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasına göre en önce yer alır? “... Encîr hâr u ratbdur. Bedeni semürdür, tabîatı yum-şadur, öksürüğe eyüdür, balgamı bişürür, safrâyı arturur. Çok yemek giciyik eyler ve ıssı mizâclu kişilere sıtma getürür. Islâhı ekşi nesneler iledür ammâ yubûseti giderür ve susuzlığı keser ve bevl yolını arıdur. Taze vaktında olsa akreb sokduğı yere vursalar hoş eder. Kurusı vaktında dahi hem yeyeler hem akreb urdığı yere vuralar mazarratın giderür…’’Bu metin aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır? İçerisinde 32 tane çikolata olan poşetlerden 6 poşet alan Aylin, çikolatanın tanesi için 50 kuruş ödediğine göre satıcıya kaç lira vermiştir? Hicretin ikinci yılı Şaban Ayına kadar Müslümanların yöneldiği ilk kıble hangisidir? Hangi kelimenin zıt (karşıt) anlamlısı yoktur? Aşağıda verilen kelimelerin hangisinde yapım eki kullanılmıştır? (I) Mektup türü ilk olarak haberleşme ihtiyacını karşı-lamak üzere doğmuştur.(II) İlk örnekleri Mısırlılar tarafından verilmiştir. (III) Batı edebiyatındaki ilk örnekleri Yunanlılara aittir, Türk edebiyatında ise bu türün ilk örneği Baki’nin ‘‘Şikâyetname’’ adlı eseridir. (IV) Günümüzde pek çok farklı amaç için kullanılanmektup, kendi içerisinde türlere ayrılmaktadır. (V) Sıklıkla kullanılan davetiyeler ve tebrik kartları birer mektup örneğidir.Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? “Kaç kardeşin var (  )” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?  Aşağıdaki sayılardan hangisi çift sayı değildir? 310 X 3 = ?Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? Cami ve mescitlerde Kâbe’nin yönünü gösteren, imama ayrılmış, girintili bölüme - - - - denir? Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yaralıların yaşamını kurtarmak, doktora gidinceye kadar durumlarının kötüleşmesini önlemek     için  eldeki olanaklarla olay yerinde yapılan uygulamaya ne denir?  Uzaya gönderilen ilk canlı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi müzik dinlediğimizde ses çıkışını sağlayan  donanımın adı nedir?  Doğuştan zekâca geri olan bireye, iyi çevre koşulları, eğitim olanakları sağlansa bile bu birey üstün zekâlı yapılamaz.Bu açıklamadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Balzac, romanlarında betimleme yaparken çok titiz davranır. Bir fırça darbesi ile çizer geçer, ona takılmaz. Çünkü okuyucunun romanı bir çırpıda okumasını ister. Anlatının dokusunu bozmaya müsaade etmez.Bu parçada sözü edilen sanatçının öne çıkan özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özellikleri arasında yer almaz? Clara : - - - -?Beren : I use it to do shopping and search for information.  “Zat, sıfat ve fiillerinde Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak, Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’hayal ürünü’’ bir ifade bulunmamaktadır? Hz. Muhammed (sav.) Taif yolculuğu dönüşünde Mekke’ye kimin himayesinde girmiştir? Buz, su ve su buharının hâl durumu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru gösterilmiştir? Hukuk alanında yapılan düzenlemelerle Müslüman ve gayrimüslim tüm vatandaşlarımızın aynı hukuk kurallarına uyması sağlanmıştır. Bu çerçevede, evlenme-boşanma, miras ve kadın-erkek eşitliği konularında çıkarılan kanunlarla hem hukuk hem de sosyal yaşamda önemli değişiklikler yapılmıştır.Buna göre;I.  Toplumda hukuk birliği sağlanmıştır.II.  Müslümanlar ayrıcalıklı bir konuma gelmiştir.III.  Medeni hayatta kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir