S:1

Peygamberimizin dedesinin adı nedir?

Peygamberimizin dedesinin adı nedir? sorunun cevabı "Abdülmuttalip" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Burkay 1 saatte 6200 metre yol yürümektedir. Burkayın gideceği yol 43 000 metre olduğuna göre, 6 saatin sonunda Burkayın kaç metrelik yolu kalır? Psikoloji araştırmalarında yöntem belirlenirken davranışlara etki eden faktörler dikkate alınır. Davranışlar üzerinde bireyin özelliklerinin yanı sıra, içinde bulunduğu sosyal ortam da etkili olabilir.Aşağıdaki davranışların hangisinde kişinin içinde bulunduğuortamda sosyal psikolojik etki en çoktur? Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimizdeki dini motiflere örnek olamaz? Dişi üreme hücresi yumurta ile erkek üreme hücresi spermin çekirdeklerinin kaynaşması olayına ne isim verilir? Sevgili Peygamberimiz bir hadiste şöyle buyurur: Şu üç kişinin yaptığı dua kabul olur, geri çevrilmez:.......Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin hadisinde geçen üç kişi arasında yer almaz. 16- 22- 29- 35- 42- 48 - ..... noktalı yere hangi sayı yazılmalıdır? Hoca kadılık yaparken bir adam gelmiş:-Hoca Efendi affedersiniz, size bir şey danışacağım. Geçen gün,komşuların size ait olduğunu söyledikleri bir inek, tarlada bizim ineğin karnına boynuzunu geçirip onu öldürmüş. Ne yapmam gerekir? Hoca sakalını sıvazladıktan sonra :- Hayvanı dava edemezsin ya! Sahibinin de suçu yok işte. Ne bilsin böyle olacağını, demiş.Adam tekrar söze başlamış:-Demin ben bir yanlışlık yaptım ölen inek benim değil, seninmiş demiş.Hoca yerinden doğrulup başını rafa çevirmiş:-Bak, demiş. Şimdi iş değişti. O halde verin raftaki kara kaplı kitabı da bakalım! Yukarıdaki metinde vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? İnci 3 farklı boyda masayı ölçüp aşağıdaki değerleri buluyor. Hangi masa daha büyüktür? Aşağıdakilerden hangisi Ural - Altay dillerinin ortak özelliklerinden biridir? Bu ülkenin en meşhur yemeği dana eti ve soğanla yapılan gulaştır. Yukarıdaki sözü söyleyen biri aşağıdaki ülkelerden hangisini anlatmaktadır? Nur, geçmişi ile ilgili araştırmasını tamamladıktan sonra en uzak atasındanbaşlayarak çizelge şeklindeki soy ağacını tamamladı. NUR, bu çalışmasında hangisinin ismini kullanmamıştır? Kurum ve kuruluşlar istenilen belge ve bilgiye erişimi kaç gün içinde sağlamak zorundadır? Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin...(Bakara suresi, 188. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt değildir? Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel kavramlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi Güneşin yapısında bulunmaz? Bölenin 14 ve bölümün 136 olduğu bir bölme işleminde bölünen sayı en fazla kaçolabilir? ‘‘Bir gün evvel muayene eden tabip artık birkaç gün sonra hastahaneden tamamen iade-i sıhhat etmiş olarak çıkabileceğini temin ederken onun dudaklarına kadar bir sual gelmiş, Lakin gözlerim! Gözlerimi tekrar bana vermeyecek misin? demek istemiş idi(Sadaka-ı Giran isimli öykünün 1867 yılındaki ilk baskısından)‘‘Bir gün evvel muayene eden doktor artık birkaç gün sonra hastaneden tamamiyle iyileşerek çıkabileceğini temin ederken onun dudaklarına bir sual gelmiş. Lakin gözlerim, gözlerimi tekrar bana vermeyecek misin? demek istemişti.(Sadaka-ı Giran isimli öykünün 1967 yılındaki ilk baskısından)Aynı hikâyeye ait iki metnin karşılaştırılmasıyla ilgi- li aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mekkeli müşrikler ve müslümanlar arasında yapı-lan Uhud Savaşından sonra bazı Yahudi kabileleri Medineden sürülmüştür. Bu kabilelerin Medineden sürülmelerinde;I. Müslüman olmamaları,II. Medine Sözleşmesine uymamaları,III. Müslümanlarla doğrudan savaşmaları,yukarıda verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre; özel kanunlarla kurul, kurum veya üst kurul şeklinde teşkilatlanan ve bu Kanuna ekli hangi sayılı cetvelde yer alan her bir düzenleyici ve denetleyici kurumun bütçesidir? Aşağıdakilerden hangisinde bir takım çalışmasına ihtiyaç duyulabilir? Aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğu bize ait değildir? Buharlaşma olayı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Bölgesel amaçlarla kurulan milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında nerede birleştirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlı değildir? Aşağıdakilerden hangisi gazelin özelliklerinden biri değildir? Sarayda eğitilmiş cariyelerle evlenme geleneğine uymayarak Şeyhülislam Esat Efendinin kızıyla evlenen ve böylece sarayı halka açan Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? Alice : - - - -?Bill : At Ankara Secondary School. Bir kasa elma 29 kg gelmektedir. 5 kasa elma 100 kg dan kaç kg fazladır? Aşağıdaki bireylerden hangisi gelirlerinden bahsetmiştir? Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Lügât bir isim ver bana hâlimden.Herkesin bildiği dilden bir isimEski esvaplarım, tutun elimden.Aynalar söyleyin bana, ben kimim.Bu dörtlükte kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerden hangileridir? Kars AntlaşmasıMoskova AntlaşmasıAnkara AntlaşmasıYukarıdaki antlaşmaların imzalanmasında TBMMnin aşağıdaki devletlerden hangisine karşı kazandığı başarılar etkili olmuştur? Aşağıdakilerin hangisinde ulama yoktur? Tanzimat Fermanı hangi Osmanlı padişahı döneminde ilan edilmiştir? Elektronik bir ürünün fiyatında önce %10 daha sonra indirimli fiyat üzerinden %20 indirim yapılmıştır. Bu ürüne uygulanan toplam indirim ne kadardır? Peygamberimizin anne ve babasının adı nedir? Yüce Allahın kendi kendine var olması, varlığında hiçbir varlığa ihtiyaç hissetmemesi anlamındaki sıfat hangisidir? Basamak basamak indiğim taş merdivenler, dirsek verip beni sola yönlendirince karşılaştığım görüntü düşlerimi bıçak gibi kesip attı, adım atmayı bile unutarak öylece kalakaldım o büyülü manzaranın önünde. Sularında büyüyen ağaçlarmış gibi yan yana, sıra sıra uzanan, tuhaf başlıklı yüzlerce sütundan oluşan loş ışıklı büyülü bir göl uzanıyordu ayak larımın dibinde. Hayır, Yerebatan Sarayına ilk kez gelmiyordum ama her gelişimde aynı duyguyu yaşadığımı anımsıyorum.Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir