S:1

Bir bölme işleminde bölen 8 ise, kalan sayıların toplamı bölen sayıdan kaç fazladır?

Bir bölme işleminde bölen 8 ise, kalan sayıların toplamı bölen sayıdan kaç fazladır? sorunun cevabı "20" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi sıfat tamlamasıdır? Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtmez? I – şemsiyeII – naylon leğenIII – kağıt havluIV – cam şişeV – karton kutuYukarıda verilenlerden hangileri suyu çekmez? Aşağıdakilerden hangisi DinîTasavvufi Türk edebiyatının nazım türlerinden biri değildir? “O’nun ahlakı Kur’an’dır.” (Hz. Aişe)Aşağıdakilerden hangisi Hz. Aişe’nin peygamberimizle ilgili bu tespitine anlamca en yakındır? "Büyüdükçe insanın ……………………………. değişir." ifadesinde boş bırakılan yere hangi sözcük getirilemez? I. anı – hatıra II. ters – düz III. okul – mektep IV. doğru – eğri Yukarıdaki kelime çiftlerinden hangilerinde eş anlam ilişkisi vardır? 28 Ekim 1922 tarihinde Lozan’da barış konferansının toplanması kararlaştırıldı. Ancak İtilaf Devletleri konferansa TBMM Hükûmeti’nin yanında İstanbul Hükûmeti’ni de davet ederek ortaya çıkacak görüş ayrılıklarından faydalanmayı amaçlamıştır.Bu ikiliği önlemek isteyen TBMM aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir? Mertlerin arabasının kütlesi 1 ton 320 kilogramdır. Mert ile babası bindiğinde arabanın toplam kütlesi 1433 kilogramdır.Mert 42 kilogram olduğuna göre babası kaç kilogramdır? Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan bir durumdur?  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır? Fosiller, milyonlarca yıl önce canlı olan ………………. ve …………….ların taşlaşmış kalıntılarıdır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Köy ve mahallenin yönetiminden sorumluolan görevli aşağıdakilerden hangisidir? A= (- 12 ) - ( - 3 ) ve B= ( -12 )+( - 3 ) ise A+B=? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül çıkarılırsa anlam belirsizliği oluşur? Aşağıdakilerden hangi donanım parçası basılı ortamdaki verileri bilgisayar ortamına aktarmamızı sağlar?  “Meyveli ağacı taşlarlar.” cümlesindeki ses olayı aşağıdakilerden hangisinde görülmektedir? Çocuk, tavşanın hâline üzülüp onu kapandan kurtarıp yoluna devam etti.2. Çalılığın içine girince bir avcının kurduğu ka- pana kısı3.  Çocuk, güneş batarken eve dönmek üzere yola koyuldu.4. Ormanın kıyısındaki sık çalılığın içinden bir ses duydu.Numaralanmış cümlelerle olayların akışına göre bir metin oluşturulduğunda sıralama aşa- ğıdakilerden hangisi olur? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük bir varlığın kime ait olduğunu belirten bir ek almıştır? “Yeliz, yolun karşısına geçerken………………… kaza yapıyordu."Cümlesini hangi sözcüklerle taamamlarsak "Niçin?" sorusuna cevap almış oluruz? ’Karanlık’ kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?   Elle tutulup,gözle görülebilen bilgisayarın fiziksel kısmına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Hollanda yüz ölçümü küçük olmasına rağmen Dünya’nın en önemli tarım ülkelerinden  biridir.Bu durum  üzerinde  aşağıdakilerden  hangisinin  etkisi  daha azdır? Aşağıda verilen harflerden hangisinin simetrisi yoktur? Devlet Tiyatroları hangi alandaki ihtiyaçları karşılar? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır ? İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir.Sen kendini bilmezsin Ya nice okumaktır.Bu dörtlük Türklerin İslam anlayışının oluşma- sında etkili olan âlimlerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi temel insan hakları arasında yer almaz? Bazı asit ve bazların deriyle temas ettiğinde cilde zarar verdiği bilinmektedir. Bu asit ve bazlar için alınması gereken en önemli önlem nedir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre bir okulda öğretim yılı hangi tarihten itibaren başlar ve hangi tarihte biter? Sayı doğrusunda aşağıdakilerden hangisine karşılık gelen nokta, 0’a karşılık gelen noktaya en yakındır? I. Damarların tıkanmasıII. Bronşların genişlemesiIII. Midede gastrit ve ülser oluşmasıYukarıdakilerden hangileri sigaranın yol açtığı sağlık sorunlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi ilk insan ve ilk peygamberdir? 150 - 3,145= ? işleminin sonucu kaçtır? Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi kimdir? Allah’ın bize vermiş olduğu nimetler karşısında ona teşekkür etmeye ne ad verilir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin hece sayısı diğerlerinden azdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci cümlede asıl vurgulanan öğedir?   Vücuttaki zararlı ve atık maddelerin dışarı atılması işlemine ne denir?  Aşağıdakilerden hangisi su katmanında yer alan canlılardan biridir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir