S:1

Bir bölme işleminde bölen 16 ise kalan aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Bir bölme işleminde bölen 16 ise kalan aşağıdakilerden hangisi olabilir? sorunun cevabı "15" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki tarikatlar ve kurucuları eşleştirmesinden hangisi yanlış verilmiştir? Ali :Isı bir enerji türüdür. Birimi joule veya kaloridir.Ayşe : Isı veren bir maddenin sıcaklığı artar.Ceren : Sıcaklık termometre ile ölçülür.Berkay : Isı ve sıcaklık aynı kavramlardır.Öğrencilerin ısı ve sıcaklıkla ilgili yaptıkları yorumlardan hangileri yanlıştır? Aşağıda yazılı olanların hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının özellikleri arasında gösterilemez? Kendisini üstün varlık olarak algılayan kişi, çevresinden gelen en küçük eleştiriye bile katlanamaz. Gerçek benliğiyle yüzleşmesine neden olan durumları, dünyanın sonu gelmiş gibi, görür. Bu nedenle gururunu incitebilecek bir durumla karşılaştığında ya da karşılaşmak üzere olduğunu hissettiğinde, o durumdan kaçmaya çalışır. Kaçamadığı durumlarda ise gururuna darbe indirenlerden öç almaya çalışır.Bu paragrafta tanıtılan kişi ile ilgili özelliklerden hangisi doğru değildir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bunu duyunca tepem attı. Bu cümledeki tepem attı. deyiminin anlamını aşağıdakilerden hangisi karşılamaz? Karahanlılarda hakanın görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi görülmez? Aşağıdaki maddelerden hangisinin yüzeyi serttir? Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin amaçlarından biri değildir? ... Verdiğiniz sözü yerine getirin çünkü verilen söz, sorumluluk gerektirir. (İsra suresi, 34. ayet)Bu ayette verilen mesaj aşağıdakilerden hangisi olamaz? Aşağıda verilen sayılardan hangisi en küçüktür? 1877 – 1878 Osmanlı – Rus Savaşı sonunda imzalanan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir? It is too cold outside, you - - - - wear a coat. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yapılmıştır? Anı ile tarih ikiz kardeştir. İnsanı yanıltacak kadar birbirine benzer. Biri aklın, diğeri hem aklın hem de yüreğin eseridir. Başka bir deyişle biri fotoğraf, diğeri resimdir. Ortak yönleri hem biçimsel benzerlikleri hem de yaşamı bir ayna gibi yansıtmalarıdır.Bu paragrafta anı türünün hangi özelliğine değinilmemiştir? Halepte oğlu Ebulhayr Mehmete seslenerek yazdığı bu eser, Nabinin en meşhur eseridir. Şair bu eserle devrine göre doğru ve uygun gördüğü yolu oğlunun şahsında gençliğe göstermek istemiştir. Eser otuz beş manzumeden ibarettir. İslamın şartlarından başlayıp ilimlerin tahsiline, İstanbulun güzelliklerine, çeşitli mesleklere, hayatın çeşitli safhalarına dair şairin görüş ve düşüncelerini içerir.Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi insanların kendilerine seçtikleri uygun yerleşim yerlerinden biri değildir? Aşağıda öykü türü ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Türkiye, aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine üye değildir? Bir markette 5 kg kuru fasulye 60 TL'dir. 12 kg kuru fasulye alan Nurhan, satıcıya kaç lira ödemiştir? Rasyonalizm sadece bilginin kaynağına ilişkin bir kuram değildir. Bu kuram aynı zamanda bilginin imkanı, sınırları değeri ve doğruluğun ölçütleri gibi temel epistemolojik sorunlara ilişkin de köklü ve iddialı çözümleri içerir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi rasyonalist bilgi kuramının temel tezlerine uygun bir yargı değildir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin ahlâki özelliklerinden biri değildir? Genel Kültürle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Emrah a tanımadığı bir adam balon vermek istiyor.Emrah nasıl davranırsa doğru davranmış olur? Hangi hayvan otla beslenir? Aşağıdaki sayılardan hangisi bir doğalsayının karesi değildir? Biz insanları yaratan Allahın sözüdür o. Bizi çok seven Rabbimizden gelen bir mektuptur. Bize Allahı anlatır, Peygamberimizi tanıtır ve nasıl yaşayacağımızı öğretir. O, yaşadığımız hayatı bütün yönleriyle kuşatır. İnanç, ibadet ve ahlak ilkelerinden bahseder. Yukarıda, aşağıdakilerden hangisi açıklanmaktadır? Sınıfımızın boyu 7 metre, eni 5 metredir.Sınıfımızın boyu eninden kaç metre uzundur? a = 2,35, b = 2,341 ve c = 2,4 olduğuna göre a, b, c sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Düşüncelerini paylaşmazsakta herkes düşündüğünü söylemekte serbesttir.Böyle düşünen biri neyi savunuyordur? -cik eki aşağıdaki cümlelerin hangisine acıma anlamı katmıştır? I. Siyasi iradeII. Etkili bir mevzuatIII.Uygulanabilir davranış kurallarıIV.Etkin hesap verme mekanizmalarıYukarıdakilerden hangileri etik altyapıyı oluşturan kilit unsurlardandır? Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel yargı içerir? 1. Durup dururken yanındaki arkadaşına bağırmaya başladı.2. Hiç hareket etmeden yolun kenarında bekliyordu.3. Adam, kimseye fark ettirmeden içeri girmeyi başardı.4. Kardeşim, hiçbir neden yokken gülmeye başladı.Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözlerin hangileri anlamca birbirlerine en yakındır? I hate ................... because it is dangerous for my life. Aşağıdaki durumların hangisi idrar yoğunluğunun azalmasına neden olur? Yediğimiz yemeğin tuzlu olup olmadığını hangi duyu organımızla anlarız? Birçok şair gibi o da bütün ömrünce bir tek şiir yazdı. Sevginin, özverinin ve bozkırın şiirini. Bu şiirin kitaplara bölünmüş olması, zamanın koşulları gereği az çok değişime uğraması, başta sınırlı olan bakış açısının daha sonraları genişlemesi bu gerçeği değiştirmez. Parçada geçen bu gerçeği sözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir