S:1

Bir bölme işleminde bölen 6, bölünen 275 ise bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Bir bölme işleminde bölen 6, bölünen 275 ise bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? sorunun cevabı "50" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
İngiliz Muhipleri Cemiyeti, Osmanlı Devleti’ni İngiliz mandası yani hâkimiyeti altına almayı amaçlamıştır. Tek kurtuluş yolunun İngiliz hükûmetinin isteklerine boyun eğmekle olacağını halka yaymaya çalışmıştır.Cemiyetin kuruluş amacı ve faaliyetleri dikkate alındığında;I.  teslimiyetçilikII.  milliyetçilikIII.  bağımsızlıkIV. mücadelecilikanlayışlarından hangilerine göre hareket ettiği söylenebilir? Aşağıdaki besinlerden hangisi protein bakımından zengindir? Çocuk Haklan Sözleşmesi'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi, yolculuklarda emniyet kemeri takmanın yararını belirtmektedir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi farz ibadetlerden değildir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi insanların birbirlerinden etkilendikleri anlamına gelir? Aşağıda verilenlerden hangisi suda çözünmeyen bitkisel bir polisakkarit olup, bitki hücre çeperinin temel maddesini oluşturur?  Hangisi kuvvetin etkisi değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sıfat bir soru yoluyla” belirtilmiştir? Birden fazla bireye aynı anda uygulanan testler aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?   Ben o zaman ilkokula gidiyordum. Köyün sonuna doğru giden yol üstünde iki katlı kerpiçten bir ev vardı. Karşı komşumuz Dirliksiz Osman’ın çocuklarıyla dere kenarında oynardık. Bazen de balık tutmaya çalışır ama beceremezdik.Yukarıda verilen parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Babam 4 koli yumurta aldı. Her kolide 18 yumurta olduğuna göre babam kaç yumurta almıştır? Aşağıdakilerden hangisi iletişim için günümüzde pek kullanılmayan teknolojik bir üründür? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “ilköğretim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddi yönden desteklenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek” aşağıdakilerden hangisinin görevidir? Before I go to school, I - - - - . Platon’a göre, maddi şeylerin bağımsız bir varlığı yoktur. Onlar ideal varlıklar evrenindeki mükemmel biçimlerin geçici birer yansımasıdır. Aristoteles ise; maddesiz biçimin ve biçimsiz maddenin olamayacağını ileri sürer. Ona göre her varlığın, aynı zamanda varoluş amacı, kendi mükemmel “öz” ünü yine kendi içinde taşımaktır.Buna göre Aristoteles’i Platon’dan ayıran temel nokta aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye akarsularının genel özelliklerinden biri değildir? Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Karagöz ve orta oyununda binlerce yıllık yolu katedip bize ulaşan onca ulusun ve insanın ürettiği güzelliklerin nefis bir birleşimini görüyoruz. Bu çarpıcı oluşum nasıl olur da oyunlarda dikkate alınmaz? Nasıl olur da bu yönün farkına varılamaz? Alman Profesör Carl Ebert diyor ki ‟Sizin Karagöz ve orta oyunu gibi ulusal hazineleriniz var. Bunlara dayanarak ulusal tiyatronuzu kurabilirsiniz.”Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangileri kullanılmıştır? ………………………, krallarını ve soyluları gömmek için Tümülüs adı verilen mezarlar yapmışlardırCümlede boş bırakılan yere aşağdakilerden hangisi gelmelidir? Millî bayramlarımızla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?  Aşağıdakilerden hangileri kulak sağlığımızı tehdit eder?I. Yüksek sesle müzik dinlemekII. Yüksek sesli mekanlarda çalışmak.III. Kulağı sivri bir cisimle karıştırmak.IV. Kulağı temizlemek. Yavuz Sultan Selim, 1517 yılında aşağıdaki devletlerden hangisini yenerek Hicaz’da hâkimiyet sağlamıştır? GÖZLEM EVİ MÜDÜRÜ –(Güler.) Vaktiniz varsa hay hay! YOLCU – (Ağlamaklı) Yok, ne yazık ki vaktim yok. Çok geç kaldım. GÖZLEM EVİ MÜDÜRÜ - Çok geç kaldınız!ARABACI – Bey, hemen gidelim! Ben yıldız da gösteririm size!YOLCU – (Azarlar.) Görmüyorum dedim yahu, göz doktoru musun sen?Bu parçanın anlatımında aşağı-daki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne kullanılmamıştır?   Din felsefesi genel olarak dinin kavramlarının anlamlarını, temel kurallarını ve insan yaşamındaki yerini açıklama, sorgulama ve eleştirme amacını taşır. İnsanlardaki dini inancı sorgulamadığı gibi, herhangi bir dinin tarafı da olamaz. İnsan yaşamını düzenleyecek kurallar koyamaz. Buna göre felsefenin dini olaylara bakış açısı nasıl olmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İlk Türk devletlerinde önemli devlet meselelerinin görüşüldüğü meclise ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır?  İki yüzlü olma Dedikodu yapma Bencilce davranma Başkalarını kıskanmaBu davranışların giderek arttığı bir toplumda, uzun sürede aşağıdakilerden hangisinin daha çok ortaya çıkması beklenir? Aşağıdakilerden hangisi ara yöndür ? In the passage, summit - - - -. “Kulunun tövbesinden dolayı Allah Teâlâ’nın sevinci, sizden biriniz ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğunda duyduğu sevinçten daha  fazladır.”Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılamaz? Kişilerin millî gelirin oluşumuna katılmasının karşılığı olarak aldığı ve ekonomik gücünü artırdığı para veya para ile ifade edilebilen değerlere ne denir? “Saçların ve tırnakların uzamasını sağlar. Hem hayvansal hem de bitkisel besinlerde bulunur. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta, baklagiller, tahıllar ve kuruyemişler bu içerik yönünden oldukça zengindir.”Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi anlatılmaktadır? Lütfü, günde 50 TL kazandığına göre 2 haftada kaç lira kazanır? Bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenen suçlara Bilişim Suçu denir.Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir? Ağıdakilerden hangisi mineral maddelerin görevlerinden değildir?   Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir