S:1

Bir işçi günde 30 metre örerek 12 günde bitirdiği duvarı günde 40 m örerek kaç günde bitirir?

Bir işçi günde 30 metre örerek 12 günde bitirdiği duvarı günde 40 m örerek kaç günde bitirir? sorunun cevabı "9" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi TBMM karşı yapılan ayaklanmalardan biri değildir?  Ceren sabah 17 lira, akşam 32 lira harcadı. Ceren toplam kaç lira harcadı? İslamın gizli yayıldığı dönemde peygamberimizin senatosunun adı aşağıdakilerden hangisidir? You - - - - eat if you - - - - in a library. “Toplum için sanat” anlayışını benimsedi. Bir şiirinde “Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim / İnan her ne demişsem görüp de söylemişim” diyen şair, şiir anlayışını ortaya koymuştur. Nazmı nesre yaklaştıran şair tüm şiirlerini yedi bölümden oluşan “Safahat” adlı kitapta toplamıştır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Azot elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? 3 onluğa 6 birlik eklediğimizde hangi sonucu buluruz? 40 sayısının yarısının, 5 fazlası kaçtır? Tina: ............... does a doctor work?Lin: At a hospital.  Hz. Muhammed’e vahiy meleği tarafından söylenen ilk söz neydi? "25 025" sayısında 5 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? İlkbaharı geldi Anadolu’nun ,Silifke’de çiçek açtı nar şimdi.Her tarafı yeşillendi Bolu’nun,Sultan Dağı benek benek kar şimdi.                               Abdurrahim KarakoçBu dörtlüğün konusu aşağıdakilerden hangisidir?  Peygamberimize ilk vahiy nerede gelmiştir? Ben yazılarımda eseri ve sanatçıyı işlerim. Bir eserin veya sanatçının gerçek değerinin ortaya çıkarılmasına çalışırım.  Yazılarımda geniş bir bilgi birikiminin izleri görülür. İncelediğim eserleri  bütün olarak ele alır, peşin yargılardan kaçınırım.Yazılarını bu şekilde nitelendiren bir yazar aşağıdaki türlerin hangisinde yazmaktadır? Lidyalılar, Sard’dan başlayıp Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu yapmışlardır.Bu durum Lidyalıların öncelikle aşağıdaki alanların hangisinde gelişmelerine katkı sağlamıştır? Selçuklu döneminde Kırşehir’de, Dünya’nın ilk gök bilim okulu ve araştırma merkezini açan bilim insanı hangisidir?  Yarısı 7896 olan sayının 3574 fazlası kaçtır ? Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı ortamında yapılması gereken davranışlardandır? Bitkinin üreme organı aşağıdakilerden hangisidir? Elif saat 08.00’de evden çıkıyor. Yarım saat sonra okula varıyor. Okulda altı buçuk saat kaldıktan sonra okuldan çıkıyor.Buna göre Elif okuldan saat kaçta çıkmıştır? Hicaz Demir Yolu’nun, Medine’den Mekke’ye götürülememesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel özelliklerimizdendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüklerin tamamı büyük ünlü uyumuna uyar? Kaslarımızla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Hangi seçenekte yalnızca kök halindeki kelimeler verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır? Bir hareketlinin sürati ifade edilmek istendiğinde;I. Metre / saniye (m/sn)II. Kilometre / saat (km/sa)III. Newton (N) birimlerinden hangileri kullanılabilir? Aşağıdakilerden hangisi, bisikletle yapılmaması gereken davranışlardandır? Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi çevre temizliği ile ilgilidir? Tony   : If you had the chance, where would you go in the world?James :First of all, I would like to go to the Pyramids in Egypt.Tony   : Why do you think so?James :- - - - . Kıta ve levhaların hareket etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerim’in ilk ayetleri aşağıdaki verilen yerlerden hangisinde indirilmiştir?  Kâinattaki her şey bir düzen içindedir. En küçük canlılardan uzaydaki galak- silere kadar her şey sistemli bir şekilde hareket etmektedir. Hiçbirinde uyumsuzluk düzensizlik veya aksaklık görülmez. Bu durum evrenin eşsiz bir kudretin eseri olduğunu gösterir.Bu parça aşağıdaki konulardan hangisini açıklamak için kullanılabilir? I.HorozII.KeçiIII.TavukIV.SığırV.DeveVI.HindiVII.MandaYukarıda verilen hayvanlardan hangileri kurban olarak kesilemez? 7 tane 150 g, 1 kg dan kaç gram fazladır? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y, yazınız (….) Meleklerin cinsiyeti vardır.(….) Kur’an ı Kerim sadece Müslümanlara gönderilmiştir.(….) Yolculuğa çıkan birine “Allah zihin açıklığı versin.” deriz.(….) Selamlaşmak, insanları birbirine kaynaştırır ve yakınlaştırır.(….) Her güzel hayırlı işe başlarken bismillah deriz. Avrupa örnek alınarak askeri alanda ilk ıslahatlar hangi padişah döneminde yapılmaya başlanmıştır? Belli bir konuda bilgi edinilmek için milletvekillerinden oluşan bir komisyon tarafından yapılan inceleme faaliyetine ne denir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ses uyumuna uymayan kelime vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “şaşma” ve “beğenme” ifadesi vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir