S:1

Bir bölme işleminde bölen 56, bölüm 24 olduğuna göre bölünen en fazla kaç olabilir?

Bir bölme işleminde bölen 56, bölüm 24 olduğuna göre bölünen en fazla kaç olabilir? sorunun cevabı "1399" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Bizans’ın Margos Antlaşması’nın şartlarına uymaması üzerine yapılan Anatolios Antlaşması’na göre;• Bizans’ın, Hunlara ödediği vergi üç katına çıkarılacak• Bizans, Hunlara savaş tazminatı ödeyecektirBuna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Coğrafi keşifler Amerika Kıtası’nda var olan medeniyetlerin kültürel ve etnik yapısını daha fazla etkilemiştir.I. Mezopotamya medeniyetiII. Maya medeniyetiIII. Aztek medeniyetiBuna göre, yukarıdaki medeniyetlerden hangileri coğrafi keşiflerden daha fazla etkilenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Devletin insan haklarıyla ilgili ödevlerinden biri değildir? Her sırada ikişer öğrenci oturuyorsa, 9 sırada toplam kaç öğrenci olur? Yerkabuğunu oluşturan yapılara ne ad verilir?     I.Oyuncaklarımızı toplamak    II. Söz alarak konuşmak    III. Çöpleri çöp kutusuna atmakVerilen ifadelerden hangileri evdeki sorunluluklarımızdandır? (...)  + 1130 = 1170 işleminde parantez içine hangi sayı gelir? Aşağıdaki aletlerden hangisi kalp atışlarının dinlenmesinde kullanılır?  637 – 400 = ?Yukarıda verilen çıkarma işlemini zihinden yaparsak sonucu kaç olur? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre Şehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelir sağlayacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu toprakların belirlenmesi ve alınması için kurula komisyonda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?  Aşağıdakilerden hangisi Duaya örnektir? ‘’Okulda meydana gelebilecek bir kaza yada acil durumda en yakınımızda olan ………… haber vermeliyiz.’’ Cümlesinde noktalı yere hangisi yazılabilir?   Kadın ile erkek arasındaki sosyal ve ekonomik eşitlik, aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır? “  ……………….. hakkına sahip olamayan bir insan diğer haklarını kullanamaz. “İlgili boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  Çözülemeyen bir fizik problemin parçaları arasındaki ilişkinin birdenbire görülmesi, öğrenme türlerinden hangisine örnektir? Aşağıdakilerin hangisi konuşma adabına uygun değildir? Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelimedir? Selda’nın 9 kalemi vardı. Annesi 7 kalem daha aldı. Selda’nın kaç kalemi oldu? Ela uyandığında annesine ingilizce GÜNAYDIN ANNE dediğine göre Ela’nın kullandığı ifadeyi bulunuz.  Aşağıdakilerin hangisinde, sayıları verilen birim küplerin tamamı kullanılarak bir küp oluşturulamaz? Hangisini dini bayramlarımızda yapmak doğru değildir? Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’ndan sonra Tuna ve Balkanlar bölgesinde kurulan Küçük Antant adıyla imzalanan ittifak antlaşması içinde yer alan ülkelerden biri değildir? Manzara resminin diğer adı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 300 olan bir sayı değildir? İnsan buzlu tepelere tırmanmayı neden istesin( ) tehlikelere kendini neden atsın( ) Para içinse Himalaya( )nın tepesine çıktığı için kimse kimseye beş para vermez. Fakat o dağın tepesine çıkmak bir marifettir( ) Bu parçada ayraçlarla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurlarının görev ve sorumluluklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? “Çile, Sonsuzluk Kervanı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi” gibi şiirlerin sahibi olan şair aşağıdakilerden hangisidir? Başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye'ye komşu ülkeler olmak üzere, gelişme yolun­daki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülkelerle; ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel, eğitim alanlarında işbirliğini projeler ve programlar aracılığı ile geliştirmek amacıyla kurulmuş bir işbirliği teşkilatıdırYukarıda özellikleri verilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? -36 : 4 + 4 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Hangi cümlede birden fazla fiil vardır? Aşağıdaki ses teknolojilerinden hangisi ses şiddetini arttırmak için kullanılmaz? Aşağıdakilerden hangisi topluma katkı sağlamaz? Nas suresi kaç ayetten oluşmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi maddenin ölçülebilir özelliklerinden biridir? Abbasi Devleti, Türklerin askerlik yeteneklerinden faydalandığı gibi savaşçı özelliklerini yitirmemeleri için de bazı önlemler almıştır.Verilenlerden hangileri bu duruma kanıt olarak gösterilebilir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde imgeli bir söyleyişe başvurulmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi hava katmanının özelliklerinden değildir? Dört basamaklı 3A5B doğal sayısı 5 ve 6 ile tam bölünebiliyor. Buna göre    A + B   aşağıdakilerden hangisi olabilir? Cebimdeki parayı 4 çocuğuma eşit olarak paylaştırdığımda her birinin 6 lira 40 kuruşu oluyor. Buna göre cebimde ne kadar para vardı? I. Kişinin kendi eleştirisini yaptığı eserlere otokritik denir.II. Eleştirilerde giriş, gelişme ve sonuç bölümleri bulunmaz.III.  Eleştiride amaç eserin gerçek değerinin belirlenmesidir.IV. Eleştirilerde konu sınırlaması vardır.Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir