S:1

856 litre zeytinyağının yarısı satıldı. Kalanı çeyrek litrelik kaç şişeye doldurulabilir?

856 litre zeytinyağının yarısı satıldı. Kalanı çeyrek litrelik kaç şişeye doldurulabilir? sorunun cevabı "107" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Bazı kökler, hem isim kökü hem de fiil kökü olarak kullanılabilir. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinde bu kurala uygun bir kullanım vardır? Aşağıdakilerin hangisinde -mı,  -mi, -mu, -mü gibi ekler ayrı yazılmaz? Traktörü ile tarlasını sürerken tarihî eser bulan Mehmet amca, bulduğu eseri, devlet yetkililerine teslim etmiştir.Çiftçi Mehmet amcanın bu hareketi, demokratik vatandaşın hangi özelliğine uygun bir davranıştır? Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Anadolu’nun Türkleşmesine katkı sağladığı savunulamaz? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir özelliktir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konmaz? Aşağıdaki ayetlerden hangisi bir dua cümlesi değildir? Kısa dalga boylu ışınlar ile ilgili olarak,I.  Mor ötesi ve X ışınları örnek verilebilir.II. Enerji yükü değerleri  düşüktür.III. DNA yapısını bozabilirler. verilenlerden hangileri doğrudur? I. Öğrencilerin edindikleri bilgileri günlük hayata aktarmasını sağlamakII.Öğrencilere araştırma-inceleme alışkanlığı kazandırmakIII. Öğrenilmiş bilgileri tekrar etmekIV. Derste çeşitli nedenlerden dolayı işlenemeyen konuları öğrencinin tek başına öğrenmesini sağlamakV.  Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmesini sağlamakNumaralanmış ifadelerden hangileri öğretme- öğrenme sürecinde ev ödevlerinin kullanılma amaçlarındandır? • İsteğimiz dışında çalışır.• Yapısı çizgili kaslara, çalışması düz kaslara benzer.• Çalışması süreklidir.Özellikleri verilen kas aşağıdakilerden hangisinin yapısında bulunur? Hatay cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Orası öyle, ama anılarım kâğıt üzerinde daha bir görkemli duruyor. Böylece etkisi daha da artacak, kişiliğim hakkında daha doğru bir yargıya varabileceğim; buna bir de üslup güzelliği eklenecek. Ayrıca, içimi dökmekle belki rahatlayacağım. Aklımdan çıkmayan anılardan, yazmakla kurtulacağım.Yazar, bu metinle aşağıdaki soruların hangisine cevap vermiştir? Aşağıdakilerden hangisindeki “3” rakamının basamak değeri en büyüktür? "Siyah" kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?  250 mL ‘si 5 TL olan bir içecekten 6 L almak isteyen bir kişi ne kadar ödeme yapar? Metresi 5 TL den 350 cm kumaş alan Gökhan satıcıya kaç TL öder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (‘) yanlış kullanılmıştır? Kilowatt-saat aşağıdaki hangi büyüklüğün birimi olarak kullanılabilir? Sıvılarda basınç sıvının yoğunluğuna (t), sıvının derinliğine (h) ve yer çekim kuvvetine (g) bağlıdır.Buna göre denizin yüzeyinden derinlere doğru yüzerek inen dalgıcın üzerine etki eden basınç nasıl değişir? Barış 2 litrelik 14 şişe ve 3 litrelik şişelerde 9 şişe ayran satıyor. Barış toplam kaç litre ayran satmıştır? İnsan etkisinden kaynaklanan bazı uygulamalar ile biyolojik çeşitliliğin olumsuz yönde etkilenmesine aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilmez? Büyük Selçuklu Devleti'nde “Sultan-ı Azam” unvanını alan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki yapıtlardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır? Bilge, yazdığı olaylardan hangisini diğerlerinden sonra yaşamıştır?  Nesrin ile Zehra’nın ağırlıkları toplamı 66 kg’dır. Nesrin 32 kg olduğuna göre Zehra kaç kilogramdır? Woman :Is everything OK?Man  :Yes, why?Woman : You look - - - -.Man  :I am OK, on the contrary I am relieved because I have just finished my presentation. Trafik için hangi koşullar daha uygundur? Aşağıdakilerden hangisi güneş enerjisi ile çalışabilir? Günde ortalama 50 gram et tüketen bir çocuk 40 günde kaç kg et tüketir? Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlık tarihinde önemli olan ilk dört konsülden biridir?  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda yazılı olan idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? Tezkireler edebiyatın hangi bilimle ilişkisine aracılık yapar? “Televizyondan haberleri izledik ( )” Cümlesinden sonra, hangi noktalama işareti konmalıdır? Aşağıdaki hareketlerden hangisinde hızlanma vardır? Mekke şehrinde bulunan Kabe’yi ve çevresindeki belirli kutsal mekanları ziyaret etmek suretiyle yapılan ibadet hangisidir? Dedemin yaşı 40 dan başlayıp ileriye doğru beşer ritmik sayma yaparken söylediğim 7. sayı kadardır. Buna göre dedem 10 yıl sonra kaç yaşında olur? Karadeniz Bölgesi’nde tarımda makine kullanımınındüşük olmasındaki temel sebep aşağıdakilerdenhangisidir?A) Bölgenin her mevsim bol yağış almasıB) Bölgede dağların denize paralel uzanmasıC) Bölgede nüfus artış hızının yüksek olmasıD) Bölgede tarım arazilerinin dik ve akarsularla parçalanmış olması Taban çapının uzunluğu 32 cm ve yüksekliği 6 cm olan dik dairesel koninin hacmi kaç santimetreküptür? (r yerine 3  alınız.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi devlet Memurunun derece yükselmesi yapabilmesi için gerekli şartlarından birisi değildir? Aşağıda verilen hangi fiziksel olayda ışığın davranışı sadece tanecik özelliği taşır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir