S:1

Aşağıda verilenlerden hangisi buharlaşmanın özelliğidir?

Aşağıda verilenlerden hangisi buharlaşmanın özelliğidir? sorunun cevabı "Her sıcaklıkta olur. " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Dondurulmuş besinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Akabe biatları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  - En üstün iyi, faydadır.-  Tüm eylemlerin kaynağı “ben” sevgisidir.-  İradenin amacı hazdır.Bu görüşlerin temele aldığı ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk, Cumhuriyeti aşağıdakilerden hangisine emanet etmiştir? Peygamberimiz güvenilir bir insandı. O bu özelliğini Kabe hakemliği ile de kanıtlamıştır. Peygamberimiz bu özelliğinden dolayı Mekkeliler arasında aşağıda verilenlerden hangisi ile adlandırılmıştır?  120 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Ölçme aracı ile ölçülen büyüklük eşleştirmeleri aşağıdaki gibidir.I. Mezura – UzunlukII. Dinamometre – KütleIII. Ampermetre – Potansiyel FarkBuna göre, bu eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ilk vahiy ne zaman gelmeye başlamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde sebep sonuç ilişkisi yoktur? 500 doğal sayısının 4/5’i kaçtır? 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi öğretmenlik mesleği kariyerlerinden değildir? Siyasetname adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi ‘‘Hz. Muhammed’in 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret etme’’ nedenleri arasındadır? Kelam âlimleri iman esaslarını “usûl-i selâse” denilen üç ana başlık altında birleştirmişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Normalde oksijenli ortamda yaşayan, fakat bazen oksijen olmayan ortamda da yaşayabilen bakteriler, oksijene duydukları ihtiyaca göre hangi grupta yer alır? 3y=2x+6 doğrusunun  y eksenini  kestiği nokta hangisidir? Atatürk: (  ) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir (  ) (  ) demiştir.Bu cümlede parantezle belirtilen yerlere hangi noktalama işaretleri gelmelidir? One day, Deniz was alone at home. He was watching TV when he fell asleep. He had an exciting dream. In his dream, he was flying on a magic carpet. First he flew to a desert. Deniz felt uncomfortable because it was too hot and dry there. Then he flew to the mountains. The mountains were very high and Deniz got scared. After that,he flew to a big forest. There were lots of nice trees and flowers. Deniz loved it there.While he was flying to an island with a lot of butterflies, he suddenly woke up. Deniz thought “Wow, what a great dream!”Why did Deniz love the forest?Because ................................. “Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa cezalandırırdım” sözü Peygamberimiz’in daha çok hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır?  ”Halk şiiri halkın içinden çıkan ozanlarca oluşturulmuş ve yaşatılmıştır. Sözlü       geleneğe bağlı bu ürünler saz eşliğinde çalınır, söylenir.  Halkın duygularını yine       onun anlayabileceği bir dilde anlatır.”Paragraftan Aşağıdaki düşüncelerin hangisi çıkarılamaz?,  Tezkireler edebiyatın hangi bilimle ilişkisine aracılık yapar? Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir? “İkinci sınıfta mı okuyorsun” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? "Hep birlikte kır gezisine gittik" cümlesinde eylemi yapan aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi Kur’ân-ı Kerîm’in belli başlı bir özelliği değildir? 1700 yılındaRusya ile yapılan İstanbul Antlaşması’na göre Azak Kalesi Rusya’ya bırakılacaktı.Antlaşmanın bu maddesine göre Rusya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Aşağıdaki ülkelerden hangisinin nüfusunun % 1 - 5’i Müslüman’dır? Aşağıdakilerin hangisinde inkılaplardan sonra bir değişim yaşanmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin olumsuz yönlerinden biri değildir? “Akıl akıldan  üstündür.”Bu atasözü aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması nesne görevinde kullanılmıştır?   Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir? “Aç kuşları doyurmak için pencereyi açtı.” Cümlesinde “aç” sözcüğünün anlam özelliği nedir?     “De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir.” (En’amsuresi, 162. ayet)Bu ayete göre ibadetlerin yapılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? Kişinin Allah’ın (c.c.) varlığını, birliğini, peygamberlerini, ahiret gününü ve bunlardan başka iman edilmesi gereken şeyleri kalp ile tasdik edip dil ile söylemesine ne denir? 50 ÷ B = 5 x 2 eşitliğinde B yerine aşağıdaki rakamlardan hangisi gelmelidir? Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ne denir?  Aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır? Nom adı verilen şehir devletleri hangi uygarlıkta görülmüştür? Aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemedir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir