S:1

Suyun doğada sıvı halde bulunma durumuna örnek aşağıdakilerden hangisidir?

Suyun doğada sıvı halde bulunma durumuna örnek aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Yağmur" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi önad olamaz? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde yapım eki sayısı daha çoktur? Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı!İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyiözendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namazkılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar.Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık biryardıma bile engel olurlar.Meali verilen ayetler hangi sureye aittir? Hangisi, tüketici hakları arasında yer almaz? I. ValilerII. MüsteşarlarIII. KaymakamlarIV. Cumhurbaşkanlığı Genel SekreteriV. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yukarıdakilerden hangileri için yetkili ve görevli mahkeme, Yargıtayın ilgili ceza dairesidir? İnsanlar güzel ahlak ilkelerine uyduğunda toplumda aşağıdakilerden hangisi olmaz? Vücudumuzda oluşabilecek şekil bozukluklarını önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Taşıt yolunda bisiklet kullananların kaç yaşını bitirmiş olmaları zorunludur? Doğru Yanlış: Aşağıdaki cümlelerin sonuna doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. ( ) Bir bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü gösteren sayıya payda denir.( ) Ondalık kesir sayıları virgül kullanılarak da yazılabilir.( ) Zamanı metre ile ölçeriz.( ) 1 saat= 180 dakikadır.( ) Bir yıl 365 gün 6 saattir. Yıllık enflasyon oranının % 50 olduğu bir ülkede memur maaşlarına % 20 zam yapılıyor.Buna göre memurun alım gücü % kaç azalmıştır? Yansıma kanunları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (I) Gösterge bilim yolunda yapılmış bir eleştiriyi uygulama yanlışları yüzünden öznel bulabilirim. (II) Ben olgunlukla eski bir metni eleştirirken onun edebiyat tarihi içindeki konumunu da irdelemek zorunda kalıyorum. (III) Bizde nesnel anlamda edebiyat tarihleri yazılmadığından hazırlayanın yargıları benim ya da başka eleştirmen arkadaşlarımın yazacaklarının altyapısını oluşturacak güvenirlikte değildir. (IV) Öznel ve nesnel kavramları düşünürken dünden bugüne edebiyat tarihçiliği yapmak da benim görevlerim arasında yer almaktadır. (V) İki çalışmam arasında karşılaştığım zorluklar, söylediklerimi destekleyecek kanıtlar taşıyor. (VI) Sanatçıların edebiyat tarihi içindeki yerlerini belirlemeyip sadece bugünkü okunurluklarını yazmak onlara yapılacak büyük bir edebîhaksızlık olurdu.Numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden öncekicümlede belirtilen yargının gerekçesi durumundadır? Ali 4 çikolatayı yarıya bölerek arkadaşlarına birer tane dağıttı. Ali kaç arkadaşına çikolata dağıtmış? 3 – 6 – 7 – 10 – 11 – 14 - ? örüntüsünde ? işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Deprem sonrası hangisini yapmamıza gerek yoktur? • Yönetme yetkisi halkın tümüne aittir.• Belli dönemlerde yapılan seçimlerle halk temsilcilerini belirler.• Seçimlerde oylama gizli, oyların sayımı ise açık yapılır.Bu özellikler öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gereklerindendir? Aşağıdakilerden hangisi yayaların yapmaları gereken davranışlardandır? Aşağıdaki cümlelerde hangisinde varlığın biçimi belirtilmiştir? (–10) · (+3) + (–2) · (+4) =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi Sendika şubesi, sendika ve konfederasyonların zorunlu organlarından değildir? 4 saatte 200 km yol giden bir aracın aldığı yolun geçen süreye oranı aşağıdakilerden hangisidir? 1. insanları mutlu ediyorsa2. mutlu olursunuz3. yaptığınız iş4. siz deNumaralanmış sözcük gruplarıyla kurallı ve anlamlı bir cümle oluştu- rulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Bir çıkarma işleminde fark 174 tür. Eksilen 290 ise çıkan sayı kaçtır? Bir koşu pistinin uzunluğu 4650 metredir. Ahmet pistin 1805 metrelik bölümünü koştuğuna göre daha koşması gereken kaç metre yolu vardır? Aşağıdaki doğal sayılardan iki tanesi 20 ye yakındır. Hangisi bunlardan değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır? Sınıfımı çok seviyorum ( )Cümlede yer alan parantezli yere uygun noktalama işareti hangisidir? ​90 sayısı, 360'ın % kaçıdır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin hadisine göre asla cehenneme girmeyecek iyi insanların özelliklerinden değildir? İlk insanlar yerleşim yeri için hangi yerleri tercih etmiş olamazlar? Her biri yarım kilo olan kıyma paketlerinden 10 tane alan Özal toplam kaç kilo kıyma almıştır? Doğu Komşumuz İran yüzölçümü olarak ülkemizden kaç kat daha büyüktür? Aşağıdakilerden hangisi, imgeyle ilgili olarak doğru değildir? 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğ-muştur. Eserlerde duygular, okuyucuda gerçeklik duygusu oluşturacak şekilde anlatılır. Bu akımın dünya edebiya-tındaki başlıca temsilcileri Balzac, Stendhal, Dostoyevski, Çehovdur. Bu özellikler aşağıdaki edebî akımlardan hangisine aittir? Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz? 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanuna göre yöneltme hangi kademede başlar? Teacher : Where is India?John : - - - - please.Teacher : Where is India?John : It is in Asia. TBMM nin bilgi edinme ve denetim yollarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ‘Geleceğim dediyse mutlaka gelir altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir