S:1

  • I. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır.
  • II. Kaynama belli bir sıcaklıkta olur.
  • III. Buharlaşma sıvının her tarafında olur.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır.II. Kaynama belli bir sıcaklıkta olur.III. Buharlaşma sıvının her tarafında olur.Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? sorunun cevabı "I ve II " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Yağmur ve kar gibi doğa olayları Dünyamızın hangi katmanında oluşur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kökü yoktur? “Yorucu, yorgan, yorgun“ sözcüklerinin sözlükteki sıralaması aşağıdaki- lerin hangisinde verilmiştir? Aşağıdaki isimlerden hangisi birden fazla varlığı belirtir? Sokrates, “Felsefe neleri bilmediğini bilmektir.”Epikuros, “Felsefe mutlu yaşama yolarını öğrenmektir.”I.Kant, “Felsefe bilginin nasıl mümkün olabileceğini öğrenme çabasıdır.”Yukarıda her düşünürün farklı bir felsefe tanımı yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir? Yalan söylememek, günahlardan uzak durmak, başkaları hakkında kötü düşünmemek nasıl bir temizliktir?  Bir dalga kaynağı 4s’de 60 dalga üretiyor. Dalga boyu  λ=8 cm olduğuna göre yayılan dalgaların hızı kaç cm/s’dir? I am going to visit my grandparents - - - - .  Hz Muhammed doğduğu ve yaşadığı Mekke’de doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınıyordu. O’na Mekkelilerce verilen isim neydi? I. Cemşîd ü Hurşîd, Ahmedî tarafından İranlı şair Selman-ı Sâveci’nin 1500 beyitlik eserinin genişletilmiş bir tercümesidir. II. Çin hükümdarının oğlu Cemşîd ile Rum kayserinin kızı Hurşîd arasındaki aşk macerasını anlatır.III. “Mesnevi” nazım biçimiyle yazılmış, yaklaşık beş bin beyitten oluşmuştur. IV. Cemşîd ü Hurşîd İslam etkisinde gelişen Türk edebiyatı ürünlerindendir.V. Türk edebiyatındaki ilk mesnevi örneği kabul edilir.Yukarıdaki numaralanmış seçeneklerden hangisi Cemşîd ü Hurşîd için söylenemez? “Toplumsal yaşamda bir takım yazılı ve yazılı olmayan kurallar vardır. Bu kurallara uyulması gereklidir.”Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kurallardan biridir?  “John Nash, “Bir grubun en yüksek performansını sergileyebilmesi, üyelerin her birinin kendi başarıları için ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına bağlıdır.” biçimindeki teoriyi “Bir grubun en yüksek performansını sergileyebilmesi, üyelerin her birinin kendi başarıları ve grubun toplam başarısı için ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına bağlıdır.” şeklinde düzenlemiştir.”Bu parçada İşbirlikli Öğrenme’yi etkili kılacak hangi ilkeye vurgu yapılmıştır? 32.000 mg kaç g' dır? Aşağıdakilerden hangisi Kadir gecesiyle ilgili olarak söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi, güzel iş ve davranışların karşılığında Allah tarafından verileceğine inanılan ödülü ifade eder? Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzun yönetim merkezi organımızdır? Söyleyenin kendi kişisel duygu ve düşüncelerini içeren cümlelere öznel cümle;Doğruluğu ya da yanlışlığı gözlem ve deneylerle kanıtlanabilir nitelikli cümlelere de nesnel cümle denir ve nesnel cümlelerde  konuşanın duygu ve düşünceleri yer almaz.    Buna göre aşağıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır?(I) Eser dört bölüm halinde sinemaya uyarlanmış.  (II) Yazar,sürükleyici anlatımı ve ilginç betimlemeleriyle okuyucuyu olayın içinde yaşatıyor. (III)Çatık kaşları,yaralı yüzüyle insanı ürküten bir havası vardı(IV)Şair söyleyiş güzelliğiyle türkü tadında bir şiir sunuyor bize.(V)Turizm gelirleri geçen yıla oranla yüzde 5’lik bir artış göstermiştir.  Mercimek, nohut, fasulye, börülce gibi ürünlerin ortak adı hangisidir? Hangisi yardımlaşma ile daha kolay yapılabilir? Aşağıdakilerden hangisi iç gezegen değildir? Dualarında aşağıdakilerden hangisinin yer alması  uygun olmaz? Seçilen bir köy muhtarı kaç yıl görevde kalır? Türkiye Haritasının üst ve alt kısmı hangi yönleri gösterir? “Ders esnasında Kenan Öğretmen’in, önemli bir durum için kısa süreliğine okul idaresine kadar gelmesi istenmiştir. Kenan Öğretmen sınıftan çıkarken; “Sanki sınıfta ben varmışım gibi gürültü yapmadan çalışmalarınıza devam etmenizi istiyorum.” demiştir. Geri döndüğünde sınıfta gürültünün en üst seviyede olduğunu görmüştür. Sınıfa girdiğinde ise bir anda sesler kesilmiş ve bütün öğrenciler çalışmalarına devam etmiştir.”Kenan Öğretmen’in sınıfta bulunup bulunmamasına göre öğrencilerin sergiledikleri durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? 45 doğal sayısının birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Disiplin Kurulu üyelerinin görev süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ülkemizle ilgili bir karar alınırken bütün insanların bir araya gelerek ortak karar almaları mümkün değildir. Halk bunu kimin aracılığıyla yapar? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I. Onunla tatile çıkınca her şey düzelir sanmıştım.II. Meslek seçiminde doğru kararı vereceğinizi biliyordum.III. Sana duyduğum güveni hiçbir zaman boşa çıkarmadın.IV. Karadeniz’de yağışlı bir havayla karşılaşacağımızı tahmin etmiştik.V. Herkes büyük bir heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor.Numaralanmış cümlelerin hangisinde “gerçekleşmemiş bir beklenti” söz konusudur? Sanatçı; kendini bir bilim adamı, edebiyatı da bir bilim olarak gördüğünü her fırsatta dile getiriyor. Bu anlayışı eserlerine de yansıtıyor. Eserlerinde gözlemi baş tacı yapan sanatçı, bir tutanakçı gibi davranıp hayalle bağını kesiyor.Bu parçada “hayalle bağını kesmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisinde vardır? Kümesten tavukların yumurtalarını sen toplayabi- lirsin - - - - sakın kırma!Anlam bütünlüğünü sağlamak için bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir? The son follows her mother - - - - she goes. 1. Gül güzel kokulu bir çiçektir.2. Daima neşeli ol, gül.Yukarıdaki cümlelerdeki “gül” sözcükleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Aşağıdakilerden hangisi Türkçe’yi resmi dil olarak kabul etmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işareti doğru olarak kullanılmıştır? The weather is - - - - cold to go out. Let’s stay at home. Ülkemizi yönetme yetkisini milletten alan başbakanlara hükûmeti kurma yetkisini, aşağıdakilerden hangisi verir?  Altun Yaruk (Altın Işık) adlı metin Türk dilinin gelişim aşamalarının hangisine aittir?  Elektrik yüklerinin özellikleri ile ilgili;I. Elektriklenmeyi sağlayan temel parçacık nötrondur.II. Elektronlar cisimler arasında alınıp verilebilir.III. Doğada iki cins elektrik yükü vardır. Elektron eksi proton artı yüklüdür.ifadelerinden hangileri doğrudur? Dünyada insan eliyle yapılmış birçok ilginç yapı vardır. Buna en güzel örnek Mısır’daki piramitlerdir. Mısır’ın başkenti Kahire yakınlarında bulunan Keops; Kefren ve Mikerinos piramitlerinden daha büyüktür. Yapımında 2,5 ton ağırlığında 2 milyon 300 bin taş kullanılmıştır.Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir