S:1

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.
(....) Erime noktası, saf katı maddelerin ortak özelliklerinden biridir.
(....) Isı, bir enerji türüdür.
(....)Sıcaklık, kalorimetre kabıyla hesaplanır.
(....) Isı alan demirin hacmi artar.
(....)Gazlarda genleşme ve büzülme görülmez.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(....) Erime noktası, saf katı maddelerin ortak özelliklerinden biridir.(....) Isı, bir enerji türüdür.(....)Sıcaklık, kalorimetre kabıyla hesaplanır.(....) Isı alan demirin hacmi artar.(....)Gazlarda genleşme ve büzülme görülmez. sorunun cevabı "Y D Y D D " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında hikâye türünün önde gelen yazarlarından biri değildir? Bir kenarı 24 m olan kare şeklindeki tarlaya 3 sıra tel çekiliyor. 45 m artığına göre, telin uzunluğu kaç m’dir? Aşağıdakilerden hangisi "grup" için söylenemez? Arda’ nın abisi sabah saat 08.00’de kalkmış. 2 saat sonra işe gitmiş. Abisi işe saat kaçta gitmiş? İşletmeler tutundurma faaliyetlerinden en çok aşağıda verilenlerden hangisini tercih etmektedir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir? I.RüzgârII.SuIII. BitkilerYukarıdakilerden hangileri kayaçların paçalanmasına, ufalanmasına neden olan etkilerdendir? Doğruluğu kişilere göre değişmeyen, herkes tarafından kabul edilen bilgiye olgu denir.Aşağıdakilerden hangisi bir olguyu ifade etmez? 1.Planlamak2.Sonucu kabullenmek3.Allah’a güvenmek4.ÇalışmakTevekkülün uygulama aşamalarını dikkate aldığımızda uyulması gereken doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Bir kazazedenin dizinde çıkık olduğu tespit edildiğinde aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır? “Ali …………swim but Şehrazatcan’t.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelirse cümlenin anlamı (Ali yüzebilir ama Şehrazat yüzemez.)olur? 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını zorunlu hallerde kaç günü geçmemek üzere bir defa uzatabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “abartma” vardır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Peygamberimiz kaç yaşına kadar süt annesinin yanında kalmıştır? If I win the lottery, I - - - - a new car. Bu dinin rahipleri hayatları boyunca bitkisel besinlerle beslenirler. Ancak soğan ve sarımsak yemezler. Kuşluk veya zeval vaktinde olmak üzere günde sadece bir öğün yemek yiyebilirler. Arka arkaya kırk gün perhiz  yaparlar.Bir nevi oruç sayılabilecek olan bu ibadetler hangi dine aittir? I. Sıcaklık ortalamaları 20°C’nin altındadırII.  Bitki örtüsü yıl boyunca yeşil kalan gür ormanlardırIII.  Yağış rejimi düzenlidirYukarıdakilerden hangileri ekvatoral iklimin özelliklerindendir? Taştan ve kemikten kaba aletler ilk kez hangi devirde yapılmıştır? İki basamaklı en küçük doğal sayının 1’e bölümü kaçtır? If you spend too much time on the Internet, you can be an Internet - - - - . Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi Türkiye’de gö­rülmez ?  1.   elmaları2.   topladım3.   bahçemizdeki4.   kıpkırmızıNumaralanmış kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Türkiye’de farklı iklim tiplerinin görülmesi yetiştirilen tarım ürünlerinin çeşitliliğini artırmıştır.Ülkemizde aşağıda verilen tarım ürünleri eşleştirmelerinden hangilerinin yetiştirilmesi, farklı iklim tiplerinin görüldüğüne kanıt olarak gösterilebilir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? '' Hot '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Canlı bir varlığa ad olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? "Düşmek" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Aylin,sınıfta KES-YAPIŞTIR etkinliği yapacaklarını söylemiştir.Buna göre Aylin ne demiştir? Başkasına zarar vermeden istediğini yapabilmeye ne denir? Çokgenlerle ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır? Hz Muhammed’in as Hz Hatice ile evliliğinden kaç çocuğu olmuştur? Turizm merkezlerimizden biri olan Güllük Körfezi’nde bir zamanlar İasos (İsos) adında bir kent varmış. En hızlı, en iyi tekneler burada yapılıyormuş. - - - - kent halkı denizcilikle uğraşıyormuş.Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse metnin anlam bütünlüğü sağlanmış olur? Dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen doğal afetler, başka ülkelerde yas ilan edilmesine neden olabiliyor. Bu durum, insanların ............... davrandıklarını gösterir. Bu metin aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanmalıdır? TBMM’y e karşı çıkan ayaklanmalar için alınan ilk önlem hangisidir? “Allah’a dayandım!” diye sen çıkma yataktan...Manâyı tevekkül bu mudur? Hey gidi nâdan!Ecdadını zannetme asırlarca uyurdu;Nerde bulacaktın o zaman eldeki yurdu?Bu şiirde eleştirilen tutum ve davranış aşağıdakilerden hangisidir?  Edison ampulü iki binden fazla yaptığı deneme sonucunda bulmuştur. Yukarıdaki bilgide bilim insanının hangi özelliği ön plana çıkmaktadır? AABBDDRR genotipli bireyin oluşturacağı gamet çeşidi X ise, aşağıdakilerden hangisinin mayozuyla X+1 çeşit gamet meydana getirebilir? Bir ülkenin başka bir ülkeden mal almasına ............. denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Avrupalı devletler Osmanlı Devleti’ne verdikleri borçlarını geri alabilmek için devletin önemli gelirlerine el koydular. Bu durum Osmanlı Devleti’nin ekonomik bağımsızlığını kaybettiğini gösterir.Avrupalı Devletlerin borçlarını geri alabilmek için kurmuş oldukları kurumun adı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir