S:1

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız
(....) Naftalinde süblimleşme görülür.
(....)Buharlaşma belli bir sıcaklıkta, kaynama ise her sıcaklıkta gerçekleşir.
(....)Kaynama noktası, ayırt edici bir özelliktir.
(....)Katı hâldeki maddelerin ısı alarak direkt gaz hâle geçmesine kırağılaşma denir.
(....)Yoğuşma, maddenin katı hâlden sıvı hâle geçmesidir.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız(....) Naftalinde süblimleşme görülür.(....)Buharlaşma belli bir sıcaklıkta, kaynama ise her sıcaklıkta gerçekleşir.(....)Kaynama noktası, ayırt edici bir özelliktir.(....)Katı hâldeki maddelerin ısı alarak direkt gaz hâle geçmesine kırağılaşma denir.(....)Yoğuşma, maddenin katı hâlden sıvı hâle geçmesidir. sorunun cevabı "D Y Y D D" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Hangi cümlenin sonuna soru (?) işareti konulmalıdır?  Atatürk’ün gerçekleştirdiği yeniliklere ne ad verilir? III. Selim Dönemi’nde Paris’teki Osmanlı elçilerinin etkisiyle Osmanlı modası başlamış ve Fransız kadınlar Osmanlı kadınlarının kullandığı başlı- ğa benzer başlıklar kullanmışlardır.Bu olay Osmanlı Devleti’nin Fransız toplumuna hangi alanda etki ettiğine kanıt olarak gösterilebilir? Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Okunuşu “ bir milyon yüz” olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki sayılardan hangisi bir doğalsayının karesi değildir?  “686016” sayısı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? f(x) = (3m - 8)x + m - 2 doğrusal fonksiyonunun değişim oranı 7 olduğuna göre f(1) kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinde farklıdır? 81 doğal sayısında 1 rakamının basamak değeri kaçtır? Eski Türklerde ailelerin birleşmesiyle meydana gelen topluluklara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sanat bilgisinin özelliklerindendir? 1. Millet mekteplerinin açılması2. Aşar vergisinin kaldırılması3. İş Bankası’nın kurulması4.Yeni harflerin kabulüVerilen inkılaplardan hangileri eğitim alanıyla ilgilidir?  Anlam genişlemesiyle somut bir sözcük yeni bir somut anlam daha kazanabilir.Açıklamaya uygun anlam genişlemesi hangi sözcükte vardır?            Aşağıdakilerden hangisi sorunların çözümünde kullanacağımız yöntemlerden biri olamaz?  “O yap boz yapamaz.”  Cümlesinin İngilizcesi Aşağıdakilerden hangisidir?   440 ton su hacmine sahip bir havuzu çeyreğine kadar su dolduruluyor. Buna göre havuzda kaç ton su vardır ? Görsel ve işitsel iletişim araçlarına medya denir. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi diğer medya araçlarından farklıdır?  İlk şehirlerlerin akarsu kenarlarındaki düzlük alanlarda kurulduğu görülmektedir. Buna göre bu şehirlerin ilk kurulduğu dönemde hangi ekonomik faaliyetin daha yaygın olduğu söylenebilir? 4 onluk, 3 birlik, 5 yüzlükten oluşan sayıyı en yakın onluğa yuvarlarsak hangi sayıyı elde ederiz? Ülkemizde ticaretin, sanayinin, ulaşımın ve hizmet sektörünün en fazla geliştiği illerden biri de İstanbul’dur.Buna göre İstanbul’da aşağıdaki mesleklerden hangisinin daha az olması beklenir? “Ders esnasında Kenan Öğretmen’in, önemli bir durum için kısa süreliğine okul idaresine kadar gelmesi istenmiştir. Kenan Öğretmen sınıftan çıkarken; “Sanki sınıfta ben varmışım gibi gürültü yapmadan çalışmalarınıza devam etmenizi istiyorum.” demiştir. Geri döndüğünde sınıfta gürültünün en üst seviyede olduğunu görmüştür. Sınıfa girdiğinde ise bir anda sesler kesilmiş ve bütün öğrenciler çalışmalarına devam etmiştir.”Kenan Öğretmen’in sınıfta bulunup bulunmamasına göre öğrencilerin sergiledikleri durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Resmi kurumlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 28 ekmeği bir haftada tüketen bir aile günde kaç ekmek tüketmiştir? • Allah ile iletişim kurmaktır.• Sevinç ve üzüntüleri Allah ile paylaşmaktır.• İstekleri Allah’a iletmektir.                                             Verilen özellikler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle daha çok ilgilidir? Sarı saçlarına deli gönlümü Bağlamışım çözülmüyor Mihriban Ayrılıktan zor belleme ölümü Görmeyince sezilmiyor MihribanBu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır? Aşağıdakilerden hangisi elbise temizliğinde dikkat edilmesi gereken davranışlardan biridir? “Elini sıcak sudan soğuk suya sokturmam ben gelinimin.”  diye karşılık verdi kayınpeder. “Aranır, aranır” demiş Hoca, El elin eşeğini böyle arar.Yukarıdaki örneklerde “el” sözcükleri anlam yönünden nasıl bir ilişki içindedir? “Hafıza” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? John speaks German - - - - 4,5 ondalık kesri aşağıdakilerden hangisine eşit değildir? Aşağıdaki seçeneklerde yer alan melekler ve görevleri eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?  TBMM Hükümeti ilk askeri başarısını aşağıdakilerden hangisine karşı kazanmıştır?   Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.(....) Kemiklerimiz cansız yapılarımızdır.(....) Kıkırdak, kemik kadar sert olmayan esnek bir dokudur.(....) Kalp kası, düz kaslar gibi isteğimiz dışında çalışır.(....) Düz kaslar, hızlı kasılır ve çabuk yorulur.(....) Kaburgalarla göğüs kemiği arasında bulunan eklemler yarı oynar eklemlere örnektir Sıcak gazlardan oluşan ve çevresine ısı ve ışık yayan bir yıldızdır. Yeryüzündeki yaşamın kaynağıdır.?Yukarıdaki bilgileri verilen gök cismi aşağıdaki­lerden hangisidir?  Kur’an’ıKerim’de Usvei Hasene “en güzelörnek” olarak nitelendirilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen ifadelerde doğru olan cümlenin önüne (D), yanlış olan cümlenin önüne (Y) koyunuz.(….) Yüce Allah tarafından insanları doğru yola iletmek amacıyla gönderilen kitaplara ‘’İlahi kitaplar’’ denir.(….) Peygamberler bazen yalan söylemişlerdir.(….) Kuran’da 25 tane peygamberin adıg eçiyor.Demek ki Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar yeryüzüne sadece 25 peygamber gönderilmiştir.(….) İnsanların yaratılış amacı Allah’a inanmak, ibadet etmek ve onun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmaktır.( .... ) Medyumlar ve falcılar geleceğe yönelik objektif bilgiler aktarabilirler. Çevremizde yaşanan bir olayı incelerken dikkat etmemiz gereken bilgiler vardır.Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerden değildir? 208 : 8 = ?Yukarıda verilen bölme işleminin sonucu kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir