S:1

Isı veren maddelerin boyutlarının küçülmesine .......................................... denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Isı veren maddelerin boyutlarının küçülmesine .......................................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "büzülme" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Otobüsümüz harekete hazır. Kısmetse yoğun bir gün olacak. Ali Yalçın Bey’in rehberliğinde Adilcevaz, Muradiye Şelalesi, inci kefali göçü derken Van Kalesi’ne uğrayacağız. Sonra da Gevaş’tan Akdamar Adası’na, oradan da Tatvan’a geçip tam bir Van Gölü turu atarak geldiğimiz istikametten Şanlıurfa’ya yol alacağız. Böylesi durumlarda yetmez sanılan sıradan bir gün, koskocaman bir zamana dönüşüveriyor.Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisinden alınmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi bayramlarda yapılmaz? Zatu’s Savarı Savaşı’yla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Uygulama sınavı sonuçlarına, sonuçların ilan tarihinden itibaren kaç  iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edilebilir? Bir malın zekatının verilebilmesi için ulaşması gereken miktara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi günah olan davranışlar arasında sayılmaz? Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan milletvekillerini millet seçmektedir. Bu duruma göre TBMM aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir? • Laktoz•  Glikoz•  Maltoz•  FruktozYukarıda verilenlerden kaç tanesi monosakkarittir? “Ve onlar ki kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirir ve şahitliklerini dosdoğru yaparlar.”(Meâric suresi, 32-33. ayetler)Bu ayette müminlerin hangi özelliğine değinilmemiştir? “Yılın belli günlerinde usulüne göre ihram giyerek Arafat’ta vakfe yapmak ve Kabe’yi tavaf etmektir.”Tanımı verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?A) UmreB) TavafC) HacD) Ziyaret Uyku ya da gaflet nedeni ile unutulan namaz ne yapılır? Bilim - - - - ile, teknoloji - - - - ile elde edilir.Cümlede boş bırakılan yerlerin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması uygun olur? 3 fazlası 5 olan sayının 56 fazlası kaçtır? Dünya Güneş etrafındaki hareketini elips şeklindeki yörüngesinde yapar.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?  Dağlara yağan karın endüstri bakımından büyük değeri vardır. Enerji sağlamak, tarlaları sulamak gibi işlerde kullanılır. Bundan başka kar, yeryüzünü örttüğü zaman bitkileri şiddetli soğuktan korur, ilkbaharda kuvvetle gelişmelerini sağlar.Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir sözcük karşıt anlamıyla birlikte kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi “uçmak” fiilinin devam eden bir eylem biçiminde söylenişidir? Aşağıdakilerden hangisi İnsanın huzurlu ve mutlu olarak yaşayabilmesi için gereken kurallardandır?  Meryem arkadaşları ile konuşurken en güzel rengin pembe olduğunu söyledi . Bazı arkadaşları ona katılırken bazıları bu görüşe katılmadıklarını söylediler ve en güzel rengin kendilerince hangisi olduğunu söylediler      Buna göre,renk tartışmasına katılanların farklı farklı renklerin güzelliğinden sözetmelerinin nedeninin  aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? 90-40=5050+4=5454+4=58Yukarıda zihinden yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre açık alkollü içki satılan yerlerin, (turizmin yoğun olduğu yöreler hariç) okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur?  35 L' lik bir kovadaki süt 500 mL 'lik bir tas ile boşaltılmak isteniyor. Kovadaki süte kaç tas gerekir? Sevgiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ÇİZ-BOYA ifadesinin ingilizce karşılığı aşağıdakilerden hangisidir*  I. Oyun oynamakII. Çevremizi temiz tutmakIII. Derse zamanında girmekIV. Başkalarının haklarına saygı göstermekYukarıdakilerden hangileri sorumluluklarımızdandır? Hürriyet, eşitlik, adalet ve milliyetçilik fikirleri dünyaya yayıldı.İmparatorlukların parçalanma süreci başladı. Demokratik yönetimlerin sayısı artmaya başladı.Verilen gelişmeler aşağıdaki olayların hangisinin bir sonucudur? Bir basamaklı en küçük çift sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bir kenar uzunluğu 32 m olan kare şeklindeki  arsanın çevresine 4 sıra tel çekilecektir.Bu işlem için kaç metre tel gereklidir? Bir kimsenin kendi hayatını anlattığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? gözcü, gece, gezgin, geçmiş kelimelerini alfabetik sırasına göre sıraladığımızda hangisi başta olur? “Etkili kişi kendi yakınlarına yardımcı olamaz.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden han- gisidir? Serdar’ın annesi ona sevdiği bir yemek yaptı.Serdar annesine duygularını ifade edecek.Serdar’ın annesine nasıl davranması yanlış olur?  Aşağıdakilerden hangisi sert bir maddeden yapılmamıştır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlü- ğünün görevlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerini tutan bir kelime kullanılmıştır? Bir denizaltının daha hızlı gitmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Aşağıda ham maddesi verilen ürün ve eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kütle ve …………………………………. arttıkça çekim potansiyel enerjisi de artar.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi ibadetin davranışları güzelleştirdiğine işaret etmektedir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir