S:1

Maddelerin ısı alarak hacimlerinin artması olayına ne ad verilir?

Maddelerin ısı alarak hacimlerinin artması olayına ne ad verilir? sorunun cevabı "genleşme" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
I. NamazII. ZekatIII. SadakaIV. OruçV. HacYukarıda verilen ibadet çeşitlerinden hangileri sadece mal ile yapılan ibadetlerdendir? Bir toplama işleminde birinci toplanan 8000’dir. İkinci toplanan birinci toplananın yarısından 100 fazla olduğuna göre toplam kaçtır? Hangisi okuldaki teknolojik araçlar için söylenemez? Aşağıdakilerin hangisinde deyimin yanlış kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?  " Paramızın hepsini harcamasaydık şimdi aç kalmazdık." cümlesine hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Allah’ın (c.c.) her şeyi görmesi....................... Boş bırakılan yere aşağıdaki sıfatlardan hangisi gelmelidir? Çok okuyan bir sanat tarihçisi tanıyorum. Okuduğu kitaplardan “Tuhaf Bir Serüven” adlı kitap için “İşte bu benim klasiğim!” derdi. Bu kitabı kendi klasiği olarak görme­sinin nedeni, her fırsatta ondan espriler ak­tarması, içinde yer aldığı her olayla roma­nın sahneleri arasında bağlantı kurması ve kendisinin, yaşadıklarının, düşüncelerinin yavaş yavaş “Tuhaf Bir Serüven” romanı­nın çehresine bürünmesiydi.Sanat tarihçisinin, parçada sözü edilen kita­bı klasik olarak görmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kötü davranışlardan hangisi hırsızlık kapsamında değerlendirilemez? Aşağıdakilerden hangisi demokratik toplumlarda vatandaşların sorunların çözümünde        başvurduğu yollardan birisi değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı sıfatı yoktur? Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur? Hangi seçenekte yumuşama olabilir? Karl Marx’a göre, evrenin yapısı maddedir. Madde bilinçten bağımsız olarak vardır. Maddenin varoluş biçimi de harekettir. Hareket olmadan madde olamaz; madde olmadan da hareket düşünülemez. Evren diyalektik bir şekilde ilerler. Olmuş bitmiş bir şey değildir. Olaylar arasındaki bağlantılar zorunludur. Karl Marx bu görüşü ile aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? İlahi, ezgi, mevlid, kaside gibi eserlerin ortaya çıkması dinin hangi alana etkisini gösterir? Peygamberimiz ’’ Kim iman ederek ve mükafatını sadece Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş günahları bağışlanır.’’ buyurmuştur.Aşağıdakilerden hangisi orucumuzun sevabını artıran bir davranış değildir? “Yemeğimi az yiyince annem kızdı.” cümlesinin sebebi hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi memurlara asıl görevlerinin yanında ikinci görev olarak verilemez?  Mekkeli müşrikler, Hz. Muhammed’i (sav.) İslam’ı anlatmaktan vazgeçirmesi için amcası Ebu Talip’e başvurdular. Ebu Talip, Hz. Peygamber’e durumu bildirdi. Davasından vazgeçmesini, artık meselenin kendisinin de üstesinden gelemeyeceği bir noktaya ulaştığını söyledi. Çok sevdiği amcasının bu sözlerine üzülen Hz. Peygamber şöyle cevap verdi: “Allah’a yemin ederim ki tebliğ görevimi terk etmem için sağ elime Güneş’i, sol elime Ay’ı verseler, sen de beni terk etsen, onların bu dediklerini asla kabul etmem. Rabb’im Allah bana yeter!”Hz. Muhammed’in (sav.) bu tavrı aşağıdaki ayetlerden hangisi ile doğrudan ilişkilendirilemez? Aşağıdakilerden hangisini yaparken kuvvet uygulamamız gerekmez?  I. Askeri YargıtayII. DanıştayIII. SayıştayIV. Yüksek Askeri ŞuraV. Anayasa MahkemesiYukarıdaki verilenlerden hangileri yüksek mahkemedir?  Türkçenin tarihî gelişim evreleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bahçemize 238 lale, lalelerden 56 fazla güL, güllerden 126 az sümbül fidanı dikilmiştir. Bahçemizde kaç tane çiçek vardır? • Topluma hizmet etmek için kurulmuşlardır.• Giderleri devlet tarafından karşılanır.• Çalışanlar, hizmetlerinin karşılığında maaş alırlarAşağıdaki kurum ve kuruluşlardan hangisi verilen özelliklere uymaz?  İcatlar niçin yapılır? Burcu arkadaşına oturduğu evin yerini tarif etmek istiyor.Burcu’nun bunun için aşağıdakilerden hangisini kullanması doğru olur? Yalan söylememek, günahlardan uzak durmak, başkaları hakkında kötü düşünmemek nasıl bir temizliktir?  I. Sanayileşmenin en fazla olduğu bölge Marmara bölgesidir.II.Yüzölçümü en büyük bölgemiz İç Anadolu Bölgesi’dir.III.Marmara Bölgesi’nde fındık yetişir.IV. Petrol, Doğu Anadolu Bölgesi’nde çıkarılır.Bölgelerimiz ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Ebuzziya Dergisi; her şeyin yeni baştan kurulması gereken bir çevrede, bir fikrin ortaya çıkan ilk vasıtasıdır. Buna yazarlarının dil ve folklor alanında Şinasi’yi adeta devam ettiren diğer çalışmaları eklenirse bilimin doğrudan doğruya Batı’ya döndüğü sıralarda oynadığı rolün büyüklüğü görülür. Buna rağmen Ebuzziya Dergisi, edebiyat dünyasında sesini yeterince duyuramamıştır.Bu parça aşağıdaki öğretici metinlerden hangisine örnektir? Servetifünun neslinin en önemli sanatçılarındandır. “Avrupa Mektupları” adlı eserinde gezi hatıralarını toplamıştır. Şiirlerinde bireysel konuları tercih eden şairin tek şiir kitabı “Tamât”tır.Bu parçada kısaca tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devletinin kaybettiği ve sonunda Uşi Antlaşması’nın  imzalandığı savaş hangisidir ? Berk’in yaşı 8’dir. Amcası, Berk’ten 42 yaş büyüktür. Buna göre Berk’in amcası kaç yaşındadır? Bir dolabın eni ile boyu arasındaki fark 6 karıştır. Dolabın boyu 26 karış ise eni kaç karıştır? İnsanlar üzerinde yaşadığı, barınmak ve varlıklarını devam ettirmek için üzerinde evler, apartmanlar ve iş yerleri kurdukları katmanın adına ………….. denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi en az tüketilmesi gereken besin grubudur? Aşağıdakilerden hangisi kasidenin son bölümüdür? Okuldan eve dönen Remzi, akşam yemeğini yedikten sonra salona geçmiş ve çok sevdiği aylık bilim ve sanat dergisinin sayfalarına merakla dalmıştır. Aynı anda mutfakta babası telefonla konuşmakta, sesler Remzi’ye uğultu gibi gelmekte ve konuşulanları fark etmemektedir. Bir anda babasının konuşmalarında Remzi’nin adı geçer. Dikkatini konuşmaya yoğunlaştıran Remzi, adı söylenmeden önce babasının söylediklerini “bilince getirir”. Babasının İstanbul’da yaşayan amcasına, Remzi’nin bilim olimpiyatlarında madalya kazandıran projesinin detaylarını anlattığını fark eder.Remzi’nin duyusal belleğinde gerçekleşen “bilince getirme işleminin” psikolojide bir diğer ifade biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Beşer ritmik sayarken 15 ile 60 arasında kaç tane sayı söylemiş oluruz? Gündüz ormanda kaybolan Sena yönünü nasıl bulur? “Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmedegece gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.”Yukarıdaki sözler dünyaca ünlü düşünürümüz Mevlana’ya aittir. Mevlana hangi yönüyle ünlüdür? 62 - 23 = ? işleminin sonucu kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir