S:1

Sıcaklık birimi aşağıdakilerden hangisidir?

Sıcaklık birimi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Celsius" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
‘‘Eğlenmek’’sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘beklemek, Durmak’’ anlamında kullanılmıştır?  “Ne dersiniz, birinizin kapısının önünden bir ırmak geçse ve o kimse orada günde beş kere yıkansa bedeninde hiç kir kalır mı? İşte - - - - buna benzer”(Hadis-i şerif)Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdaki ibadetlerden hangisinin gelmesi gerekir? Aşağıda verilen maddeler kimyasal özelliklerine göre gruplandırıldığında hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır? Internet addiction is an increasing problem not only among teenagers but also adults. The Internet wasn’t much more accessible to people than it is now. The Internet is everywhere now. It provides people lots of information, pleasure and an escape from the stress of real life. It makes you feel free. These things cause addiction. And it is very hard to get rid of an addiction. Think twice. Don’t forget that the Internet takes most of your time and time is the most valuable thing in your life. It is your choice.                            According to the paragraph, - - - - . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık söz konusudur? Üç basamaklı en büyük çift doğal sayının birler basamağı kaçtır? "Cincik boncuk erken satılır, inci, mercan geç satılır." atasözünde kaç tane kalın, kaç tane ince sesli harf vardır? Onlar basamağı 3 birler basamağı 4 olan sayının 2 katının 23 eksiği kaçtır? Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde aşağıdakilerden hangisini hissederiz? MEB Aday memurlarının yetiştirilmelerine ilişkin Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitim devrelerinin her birinde başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar görevlerine son vermeyi gerektiren sebepler de belirtilerek Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca en geç kaç  ay içinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı'na bildirir? Hac ibadeti sırasında yerine getirilen vazifelerin sembolik anlamları da vardır.Buna göre aşağıdaki Hac vazifelerinden hangisinin sembolize ettiği anlam yanlış verilmiştir?  Aşağıdakilerden hangisi biyoteknolojide kullanılan modern yöntemlerden biri değildir? Doğada komüniteler birbirinden bağımsız değildir. Komşu komüniteler arasındaki küçük geçiş bölgelerine ekoton denir.Ekoton bölgelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir kenarının uzunluğu 32 m olan kare şeklindeki bir bahçenin etrafına 4 sıra dikenli tel çekilecektir. Kaç metre dikenli tel gereklidir? Aşağıdaki verilen maddelerinhangisinin içinde birden fazla madde vardır?  ( 6 x 10 000 000) + (8 x 1 000 000) + ( 1 x 100 000) + ( 3 x 10 000) + (2 x 100) + (7 x 10) + ( 9 x 1) çözümlenmiş olarak verilen doğals ayı aşağıkdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi konularına göre roman türlerinden biri değildir? Yaz geldiğinde babama oraya gitmek için yalvardığımı hatırlarım. En çok çarpışan arabalara binmeyi severdim. Saatlerce çarpışan arabalara binsem bıkmazdım. Annemi bir kere dönme dolaba bindirmiştik. O kadar çok korkmuştu ki, “Beni indirin, beni indirin” diye bağırmalarını tebessümle hatırlıyorum şimdi. Yazarın anlattığı bu anısı nerede yaşanmıştır? Mekke’dekilerin ve dışarıdan gelenlerin can ve mal güvenliğini sağlamak, haksızlıklara karşı çıkmak amacıyla kurulmuş olan ve Hz. Muhammed’in de bulunduğu grubun adı aşağıdakilerden hangisidir? Uzun kenarı 20cm ve kısa kenarı 10cm olan bir dikdörtgenin içine bir kenarı 5cm olan karelerden kaç tane yerleştirilebilir? Peygamber Efendimiz (sas) gizli davet döneminden sonra peygamberliğini açıktan nerede ilan etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi milli kültür öğelerimizden biri değildir? İnsanda M ve N kan grubunda M aleli N’ye; A, B ve O kan gruplarında ise A aleli B’ye eş baskındır.ABMN genotipli bir dişiyle BBMM genotipli erkeğin evliliğinden A ve N kan grubu fenotipli birey meydana gelme olasılığı nedir? Kabuksuz deniz salyangozu denizlerde yaşayan hermafrodit bir canlıdır. Buna göre bu canlıyla ilgili olarak;I. İki cinsiyete ait üreme organı vardır.II. Hem sperm hem yumurta oluşturur.III. Genetik çeşitliliği artırmak için kendi türünün başka bireyleri ile döllenmeyi tercih eder.verilenlerden hangileri söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi arazi ölçme birimi değildir ? ANKARA kelimesinin harflerinin oluşturduğu küme kaç elemanlıdır? İki denizi birbirine bağlayan su geçitlerine ise ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almamıştır? Mustafa Kemal’in yaşadığı şehirler ve bu şehirlerdeki bazı faaliyetleri aşağıda verilmiştir.Selanik: Buradaki zengin kültürel birikimden faydalanmış, kente ulaşan yayınları takip etmiştir.Manastır: Bu şehirde Avrupalı düşünürlerin kitaplarını okumaya başlamış; onların hürriyet, özgürlük, cumhuriyet ile ilgili düşüncelerinden etkilenmiştir.İstanbul: Burada ülke sorunları üzerine arkadaşlarıyla toplantılar yapmış, günlük gazeteleri takip etmiştir.Sofya: Bu şehirde Avrupa devletlerinin temsilcileriyle görüşmüş, bölgede yaşayan Türklerin sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir.Buna göre Mustafa Kemal bu şehirlerin hangisinde diplomatik faaliyetlerde bulunmuştur? Aşağıdakilerin hangisinde ilk ve son Peygamber isimleri doğru olarak verilmiştir? Şehir içinde yol yapımı, oyun parkları, temizlik işleri ile ilgilenen yerel yönetim birimi aşağıdakilerden hangisidir? Beden eğitimi, eğitim şekillerinin en eskisi sayılır. İlkel insanlar da çocuklarına bir çeşit beden eğitimi verirdi. Onları güreştirir, mızrak atmayı öğretirlerdi. Beden eğitimi, uygarlıkların gelişmesiyle beraber sistemli hâle getirilip eğitim kolu sayılma- ya başlandı. Bugün ise çeşitli aletlerle beraber profesyonel biçimde yapılıyor.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerin hangisinde ‘’Küçük’’ sözcüğü niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır?   1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerindendir? Elleri kir ve mikroplardan arındırmak için su ve sabun kullanılarak kaç saniye yıkanmalıdır? Esirlerin okuma yazma öğretimi karşılığında serbest bırakıldığı savaş hangisidir? Petrol ve doğal gaz aşağıda sistemlerden hangisiyle daha kolay ve ucuz taşınır? 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi sendikaların, kurulabilecekleri hizmet kollarından birisi değildir?  Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi adın önüne geldiğinde adın özelliğini belirtmez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir