S:1

Saf katı maddenin erimeye başladığı sıcaklığa ne ad verilir?

Saf katı maddenin erimeye başladığı sıcaklığa ne ad verilir? sorunun cevabı "erime noktası " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
 1. Kendisine güzel bir kazak aldı.2. Bu çıkışın bir de inişi var.3. İnsanlarla hayvanlar aynı doğada yaşıyor.4. “Savaş ve Barış” romanını okudun mu?Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?  Bir spor takımında kaptanın (liderin) görevi nedir?  Yeni araştırmalar yayınlayarak bilimin gelişimine destek vermeyi hedefleyen yayınlara “Bilimsel Dergi” denir.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel dergilerin amaçlarından biri değildir?  Sınıfımızda istediği gibi hareket eden, başkalarının rahatsız olmasını umursamayan bir arkadaşımız için aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz? Buharlaştırarak ayırma yöntemiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?  “ Dostumuzun bizi hırpalaması gücümüze gitmez. Çünkü bunun iyi niyetle ve iyiliğimiz için yapıldığını biliriz.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? Ahlaki temizlik, kalp temizliğidir.  Buna manevi temizlik de denir. İnsanın kalbinin temiz olması, iyilik yapması, kötülüklerden uzak durması, tatlı dilli olması ahlaki temizliktir. Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi ahlaki  temizliği ifade etmektedir? 40 kalemden kaç kalem çıkarılırsa kalan kalem sayısı üç düzine olur? “Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.” cümlesinde eylem bildiren sözcük hangisidir? Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin düz yüzü yoktur? “Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler yine de bu davadan dönmeyeceğim. Ya Allah bu dini üstün kılar ya da ben bu uğurda ölüp giderim.”Yukarıdaki hadis-i şerif Peygamber Efendimizin hangi yönünü anlatmaktadır? • İslam dininin inanç esaslarını Kur’an ve Sünnete göre açıklamıştır.•Başlıca eserleri “Kitabüt-Tevhid”, “Te’vilatü’l-Kur’an” ve “Kitabü’l Makâlât”dır.Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamı ek aldığı halde değişmemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, ekeylem alarak yüklem olmuştur?   Ali’ nin kütlesi 52  kg’dır. Tolga’nın kütlesi Ali’ nin kütlesinden 8 kg 250 g az olduğuna göre ikisinin kütleleri toplamı kaç kg’dır? Aşağıdakilerden hangisi açık tohumlu bitkilere örnektir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi insanın söz ve davranışlarından sorumlu tutulması ile ilgili değildir? Ramazan ayına özgü olarak kılınan sünnet namaz aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?  Bir kayak merkezindeki 9080 kişinin 4122’si erkektir. Kayak merkezinde kaç kadın vardır? Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazımı doğrudur? Aşağıdaki cümlelerde geçen parantezlerin hangisine ünlem işareti getirilemez? Eski Türklerde ölen kişi “kurgan” denilen mezara değerli eşyaları ile birliktegömülürdü. Bu bilgiye göre özellikle altı çizili açıklamayla ilgili Orta Asya Türkleri ile ilgili hangi yargıya ulaşabiliriz? Mineraller için,I. Enerji kaynağı olarak kullanılmazlar.II. İnsanda en fazla bulunan besindir.III. Bitkiler tarafından  sentezlenir.verilenlerden hangileri  doğrudur? Aşağıdaki yıllardan hangisi artık yıl olduğu için diğerlerinden bir gün daha fazladır? “ Toplu bir milleti istila etmek, darmadağınık bir milleti istila etmek gibi kolay değildir.”  Mustafa Kemal Atatürk Atatürk bu sözü ile daha çok aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Hititlerde kralların başrahip, başyargıç ve başkomutanlık görevleri vardır.Bu durum Hititlerde aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir kelime yoktur?  Mondros  Ateşkes  Antlaşması’nı,Osmanlı Devleti adına imzalayan  kişi,  aşağıdakilerden  hangisidir? On sekiz yaşından küçük olan kişiler ne olarak tanımlanır? ..................duası her gün beş vakit namazda Müslümanlara selamlaşmanın önemini hatırlatmaktadır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıda verilenlerden hangisi bir popülasyon örneğidir? 16 inek ile 37 tavuğun ayakları toplamı kaçtır?    * Toprağın su ve rüzgar etkisiyle taşınması sonucu oluşur.* Verimli tarım arazileri yok olur.* Çoraklaşma başlar.Yukarıdaki ifadeler hangi afeti anlatmaktadır? Aşağıdakilerin hangisi “Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı” içinde yer almaz? Şarkı nazım türünü ilk kullanan yazarımız kimdir? Evrenin yaratılışını ve evrendeki olayların tamamını tesadüfle açıklayan inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 1.   Durup dururken yanındaki arkadaşına bağırmaya başladı.2.   Hiç hareket etmeden yolun kenarında bekliyordu.3.   Adam, kimseye fark ettirmeden içeri girmeyi başardı.4.   Kardeşim, hiçbir neden yokken gülmeye başladı.Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözlerin hangileri anlamca birbirlerine  en yakındır? Mekkeli müşrikler, İslam’ı yayma çabasından vazgeçmesi için peygamberimize, cazip tekliflerde bulunmuşlardır. Buna rağmen o davasından vazgeçmemiştir.Peygamberimizin bu tavrı aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir