S:1

Katı haldeki maddelerin çevreden ısı alarak sıvı hale geçmesine ne ad verilir?

Katı haldeki maddelerin çevreden ısı alarak sıvı hale geçmesine ne ad verilir? sorunun cevabı "erime" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Karahanlılar Devrinde, 1068 yılında Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Eserde, iyi bir devlet yönetimi için yönetim kadrosunda bulunan kişilerin nasıl olması ve ne gibi nitelikler taşıması gerektiği belirtilmiştir.Bu bilgiler aşağıdaki eserlerden hangisine aittir?  "Bazı sorunlar ve hukuk kurallarının ihlal edildiği durumlarda yargı kurumları (ceza mahkemeleri, hukuk mahkemeleri, cumhuriyet savcılğı, icra ve iflas daireleri) tarafından sorunlar çözümlenmektedir." Aşağıdakilerden hangisi yargı kurumları tarafından çözümlenen bir sorundur?  Güneş ışınlarının yere düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır.Aşağıdakilerden hangisinin üzerinde bu durumun etkisinden söz edilemez? Bir kaza anında yaralıya aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması yapmalıdır? Türkiye'nin sahip olduğu uydulardan hangisi gözlem amaçlı değildir? İlahi kitaplarla ilgili hangisi söylenemez? Göç ve Türeyiş destanı kime aittir? Hangisi, alınan bir ürünün iadesi için gerekli belgelerden biridir? Aşağıdakilerden hangisi bir mikroskobik canlıdır?  Mıknatıslar günlük hayatta;I. AküII. HoparlörIII. MikrofonIV. Elektrik motoruaraçlarından hangilerinde kullanılır? Aşağıdaki açıklamaların hangisi “haham” kavramını ifade etmektedir? 503…378… 468Yukarıda noktalı yerlere sırası ile hangi semboller gelmelidir? Endüstri faaliyetleri ile çevre koşulları arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Danışma ve Denetim Birimleri arasında yer almaz? I- Müslüman olmak   II- Ergenlik çağına girmek  III- Akıllı olmak  IV- Zengin olmak V- Güzel ahlaklı olmakYukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri oruç tutmak için gereken şarttır?  335 + 79 + 7  = ?  işleminin sonucu kaçtır? Türkiye’de büyük baş hayvancılık faaliyetlerinin mera hayvancılığı olarak yapıldığı alanlar yazları yağışlı ve serindir. Bu sayede bu alanlarda gür otlaklar oluşmaktadır.Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizin hangi bölümünde mera hayvancılığının yapılması daha kolay olur? "Kahverengi" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Bir çıkarma işleminde fark 6853’tür. Eksileni 538 azaltırsak, yeni fark kaç olur? Eyvah! Ne yer, ne yâr kaldı,Gönlüm dolu âhu zâr kaldıŞimdi buradaydı, gitti eldenGitti ebede gelip ezeldenBen gittim, o hâksâr kaldıBir gûşede tarmâr kaldıBâki o enis-i dilden, eyvâh!Beyrut’ta bir mezâr kaldı.Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Do good, have goodOne day, a lion was sleeping under a tree in a forest. The wind was blowing. A mouse was walking over his body. The lion woke up and caught the mouse. The lion wanted to kill it. The mouse said : “ Dear King, I am a small animal, don’t kill me. One day I can help you.” The lion said : “OK, you are free.” The mouse thanked the lion and went home.After some time, hunters caught the lion with ropes. He worked hard to cut the ropes but he couldn’t. He shouted: “Help! Help!” The mouse heard the noise. It ran to the lion and cut the ropes with its teeth.Soon the lion was free. He thanked the mouse for its help. Why did the lion wake up?Because …………………………….. Hz. Muhammed’e vahiy meleği tarafından söylenen ilk söz neydi? Aşağıdaki davranışların hangisinde bir eşleştirme hatası yapılmıştır? Bulgaristan'ınbaşkenti neresidir? A: Where is - - - - bag? B: Your bag is over there. Bir kolideki 20 yumurtadan 6 tanesini kırmıştır. Buna göre yumurtaların % kaçı sağlam kalmıştır? Television can be a good educator and entertainer but watching too much TV is not good for children. They become overweight because they don’t move much. Some programs can affect children negatively. Young kids are afraid of violent and frightening scenes. They become agressive and feel the world is scary.So, parents should choose the programmes suitable for their children. They should also put a limit to TV- watching hours.They should also educate children about the signs on TV and teach them to pay attention to these signs.What are the good sides of TV? İlk halifedir. - Kuran-ı Kerim kitap haline getirildi.- Horasan ve Kafkasya İslam Devletine geçmiştir.Yukarıdaki gelişmeler hangi halife döneminde gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi “1940 Toplumcu Gerçekçi Kuşağı” şairlerinden biri değildir?  Uydusu vardır.Dış gezegendir.En büyük gezegen değildir.Yukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakileden hangisi olamaz. When you - - - - five - - - - fifteen, you get ten. Çiçekli bir bitkinin hayat döngüsünde aşağıdakilerdenhangisi çimlenmeden hemen sonragerçekleşir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur? 38’den başlayarak geri doğru ikişerli sayarsak 5. sayı kaç olur? Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi bir bakterinin oksijenli solunum yaptığını kanıtlar? Aşağıdakilerden hangisi sunumdan önce yapılması gerekenlerden biri değildir?  1. “Elbette sen yüce bir ahlaka sahipsin” (Kalem suresi, 4. ayet)2. “Allah’a itaat edin. Peygambere de itaat edin. Yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen apaçık bir duyurmadır.” (Teğabun suresi, 12. ayet)3. “Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz.” (Enbiya suresi, 7. ayet)Verilen ayetlerde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?  “Zekât ve sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı örter. Allah, yapmakta olduklarınızı bilir.”(Bakara suresi, 271. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmektedir? "16 945 460" sayısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi hangisi “475” sayısının çözümlenmiş halidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir