S:1

Çivileri yerine çakmaya yarayan alet hangisidir?

Çivileri yerine çakmaya yarayan alet hangisidir? sorunun cevabı "Çekiç" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Amasözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme amacıyla kullanılmıştır? Aşağıdaki yapılardan hangisi kemiklerimizi bir arada tutar? Aşağıdakilerden hangisi şeref köşesinde yer alır? • Tarihteki ilk antlaşma Kadeş Antlaşmasıdır. •Yaşasın, kar yağmaya başladı! •Şu paketleri bir üst kata taşı. Bu cümlelerde dilin aşağıdaki işlevlerinden hangisi örneklendirilmemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması (mecaz-ı mürsel) vardır? Çanakkale Savaşında denizlerde başarılı olamayan düşman kuvvetleri, amaçlarına karadan ulaşmak istiyordu. Mustafa Kemal, düşmanın Conkbayırı hattını aşarak ilerleyeceğini tahmin ediyordu. Bu sebeple bu hattın güçlendirilmesine çalıştı. Düşman güçleri 25 Nisan 1915 sabahı Mustafa Kemalin öngördüğü noktadan, Arıburnu bölgesinden saldırdı. Mustafa Kemal; Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalarda düşman güçlerine karşı büyük başarılar elde etti.Mustafa Kemalin bu başarısında etkili olan kişilik özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Bir bitkinin yapısında bulunan,I. MagnezyumII. NişastaIII. Karbondioksitmoleküllerinden hangileri, bu bitkinin canlı olan hücrelerince üretilmez? A: Can I work at the animal shelter at weekends?B: - - - - . You are too young. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘için edatı ‘uğruna anlamında kullanılmıştır? 0 , 2 , 3 , 5 , 6 rakamları birer kez kullanılarak yazılan beş basamaklı en küçük doğal sayı ile en büyük doğal sayının toplamı kaçtır? Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağından geçilebilir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Bunlar Allahtan başka bir ilah bulunmadığını ve Hz. Muhammedin Allahın elçisi olduğunu kabul etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve oruç tutmaktır. (Hadisi-şerif)İslamın şartları olarak bilinen bu hadisi-şerifte aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Türkiyede oluşturulan bölgelerin (orman, sanayi, turizm vb.) yüz ölçümlerinin genellikle küçük olması ülkemizin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi isim görevinde kullanılmıştır? Peygamberlere vahiy göndermesinin sebeplerinden birisi değildir? Peygamberimiz Hendek Savaşında sahabeden Selman-ı Fârisînin teklifini kabul etmiş, Medine şehrinin etrafına hendek kazdırmıştır. Böylece düşmanın şehre girmesine engel olunmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bu olaydan çıkarılması gereken bir sonuçtur? Aşağıdakilerden hangisi mitoz ve mayoz bölünmenin ortak özelliklerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçların içerisine yazılacak olan virgül cümlenin anlamını değiştirir? 0 – 3 – 9 – 4 rakamları kullanılarak yazılan dört basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır? 30 x ( 82 − 23 ) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 45 lira harcayan Yiğit in cebinde 28 lirası kalmıştır. Yiğitin başlangıçta kaç lira parası vardır? Aşağıdakilerden hangisi konuşma öncesi dikkat edilecek özelliklerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumluluklarımızdan biridir? Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri türlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğal destanlardandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kullanılmamıştır? Aşağıda verilen organik moleküllerden hangisi her zaman tek çeşit monomer içerir? Aşağıdaki olayların hangisinden sonra Müslümanlara Medineye hicret yolu açılmıştır? Alinin 17 tane sayma çubuğu vardır. Bu çubukları kullanarak iki tane küp oluşturacaktır. Her bir ayrıt için bir tane sayma çubuğu kullanacaktır.Alinin kaç tane daha sayma çubuğuna ihtiyacı vardır? Memleketçi edebiyata tepki olarak ortaya çıktılar. Çıkardıkları ortak kitabın adıyla anıldılar. Topluluğun en güçlü şairi Ziya Osman Sabadır.Bu parçada özellikleri verilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen hayvanlardan hangisinden kurban olmaz? Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir kişisel özelliktir? Osmanlı Devletinde sancakların birleşmesiyle oluşan en büyük yönetim birimine ne ad verilmiştir? (1) Şairin üçüncü kitabı, geçen hafta sonu piyasaya çıktı. (2) Şairin sade bir dil kullandığı bu kitap çok beğenileceğe benziyor. (3) Muhtemelen çok satanlar lis- tesine girecek. (4) Ancak şair, daha önce yaptığı bazı hataları bu kitabında da yapmış.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Talat 14 yaşındadır. 7 yıl sonra kaç yaşında olacaktır? Maya mantarlarından.............................. yapımında yararlanılır.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi günlük planımızda yer almaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir