S:1

Alış-veriş yaparken öncelikle hangisine dikkat etmeliyiz?

Alış-veriş yaparken öncelikle hangisine dikkat etmeliyiz? sorunun cevabı "İhtiyaçlarımıza" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Bir fabrika litresini 2 liradan aldığı meyve suyu konsantresinin her 3 litresine 1 litre su katarak elde ettiği meyve suyunun litresini 3 liradan satmaktadır.Suya para vermediğine göre fabrikanın kârı yüzde kaçtır? ’Birçok kimsenin kalbi, keseleri şiştikçe daralır.’ cümlesinde vurgulanan hangi öğedir?   “Canını dişine takmak” deyimi hangi anlamdadır? I. Anne ve babaya iyi davranmakII.Düzenli beslenmekIII.BüyüklenmemekIV.Namaz kılmakBunlardan hangileri ahlaki görevlerdir? "Salyangoz, yılan, kertenkele, timsah”Yukarıda verilen hayvanların ortak hareket şekli aşağıdakilerden hangisidir?  Bir baba, yeni doğan çocuğuna nüfus cüzdanı almak istiyor. Bunun için hangi kuruma başvurmalıdır? Dua ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.( ..) Sosyal Bilgiler dersi ile haklarımı öğrenebilirim.( ..)  Yakın çevremizde yaşanan bir olay herkesi etkileyebilir.( ..)  Katıldığımız gruplarda haklarımız olabilir fakat sorumluluklarımızı yerine getirmeyebiliriz.( ..)  İstediğimiz mesleği seçmek sorumluluklarımızdan biridir.( ..) Her çocuğun yaşama hakkı vardır Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın özelliklerinden birisi değildir? Aşağıda verilenlerden hangisi meleklrin özelliklerinden biri değildir? Servetifünun romanları geçim sıkıntısı olmayan, zengin ve şöhret sahibi, başkalarının imrendiği bir hayat süren aileler arasında yaşanmış olayları anlatır. Yüzünü Batı’ya çevirmiş bu ailelerin kendilerine özgü bir hayat biçimi ve ahlak anlayışı vardır. Fransız mürebbebiyeler, piyanolar, Batı mutfağının ürünleri, yalılara özgü bir iletişimle birbirinden haberdar bir yaşantı içinde sürüp giden bir hayat söz konusudur.Bu parçada Servetifünun romanlarını etkileyen hangi ortam üzerinde durulmuştur? Aşağıdaki uzunluk ölçülerinden hangisi daha uzundur? Aşağıdaki ortamlardan hangisinde ışık yayılır ses yayılmaz? “siyah, alt, beyaz, üst, alçak, tam, yüksek" kelimeleri arasında zıt anlamı ile birlikte verilmeyen kelime hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili fiil, yapısı bakımından basittir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi farklı türde bir ek almıştır? I-Harekete zıt yönde etki ederse cismi yavaşlatır veya durdurur.II-Harekete aynı yönde etki ederse cismi hızlandırır.III-Bazı cisimleri döndürür.IV-Cisimlerin şekillerini değiştirir.Yukarıdaki özellikler neye aittir? Muz, ayçiçeği ve tütün üretiminde ilk sırayı alan bölgeler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?  (1) Rumeli Kavağı’nın en meşhur balıkçısı “Kahraman” namıyla anılıyor. (2) Yirmi yıldan beri ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtıyor. (3) Tandırda pişirdiği balıkları tatmak için insanlar her yerden geliyor. (4) Buraya gelip buradan memnun ayrılmayan kimse yok.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Mıknatıs aşağıdaki cisimlerden hangisini çeker? I. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe metalik aktiflik artar.II. Aynı grupta aşağı doğru inildikçe iyonlaşma enerjisi azalır.III. Elektronegativitesi en büyük element F’dir.Periyodik cetvel için verilerinden hangileri doğrudur?  “Üstlerinde ki göğe bakmazlar mı ki, onu nasıl bina etmiş ve nasıl donatmışız ! Onda hiçbir çatlak yok. Yeryüzünü de döşedik ve ona sabit dağlar koyduk.Orada gönül açan her türden bitkiler yetiştirdik.Allah’a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için ( bütün bunları yaptık)” (Kaf suresi, 6-8.ayetler )Bu ayetlerde Allah’ın sıfatlarından hangisi daha çok vurgulanmaktadır? Aşağıda vücudumuzdaki bazı faaliyetler verilmiştir.Bunlardan hangisi böbrekler tarafından gerçekleştirilir? Aşağıdakilerden hangisi bir olgu değildir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisidir?  Aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesidir? I. Dünya Savaşı’nın, aşağıdaki sebeplerinden hangisini, Sanayi İnkılabı ortaya çıkarmış olabilir?  Aşağıdakilerden hangisi İnsanın huzurlu ve mutlu olarak yaşayabilmesi için gereken kurallardandır?  62- 23= ? işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi insanlığın sanat, edebiyat, bilim ve düşünce mirasını koruma yollarından biri değildir? Yüce Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin.” (İsra, 37) buyurmaktadır.Bu ayet-i kerime aşağıdaki güzel davranışların hangisinin önemini vurgulamaya yöneliktir? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olmaz?  Aşağıdaki mahkemelerden hangisi yüksek mahkeme değildir? Kaç tane 40 TL 600 TL eder ? ‘’ Vatan, çalışkan insanların omuzlarında yükselir.’’ cümlesinde “insanların” özelliğini belirten sözcük hangisidir? Bütün canlılara Allah tarafından verilen maddi ve manevi nimetlerdir.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın indirilme sebeplerinden biri değildir?  12 - 4 : 2 + 6 : 1 = ? işlemenin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü daralması yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir