S:1

Aşağıdakilerden hangisini tarımda kullanırız?

Aşağıdakilerden hangisini tarımda kullanırız? sorunun cevabı "traktör" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem farklı bir kişi eki almıştır? Türkiyenin iç kesimlerinde bozkırlarla kaplı dağlarda yer yer adacıklar halinde meşe, ardıç ve karaçam gibi ağaç topluluklarına da rastlanır.Bu durum;I. İç bölgelerin daha önceleri ormanlarla kaplı olduğuII. Bu alanlardaki ormanların insanlar tarafından tahrip edildiğiIII. Bu alanların volkanik araziler olduğufikirlerinden hangilerine kanıt olabilir? -Yetki ve sorumluluğun belirlenmesi• Görevlerin ve yapılacak işlerin önceden belirlenmesi ve programlanması• Yazılı kuralların oluşturulması ve saklanması• Yetki ve görevlerde uzmanlaşmaYukarıda verilen ilkeler hangi yaklaşımın (kuramın) özellikleridir? Hangi seçenekteki ifade doğrudur? Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşı sonrasında imzaladığı barış antlaşması, aşağıdakilerden hangisidir? Kuvay-ı Milliye aşağıdakilerden hangisine tepki olarak doğmuştur? Su için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aile tarihini hazırlarken aşağıdakilerden hangisini kullanmamıza gerek yoktur? Ege, kumbarasındaki paranın 12 lirası ile oyuncak, 10 lirası ile kitap aldı. Geriye 35 lirası kaldı. Ege' nin kumbarasında kaç lirası varmış? Seçeneklerden hangisi İmanın Şartlarından birisi değildir ? Aşağıdakilerden hangisini bebekken yapabiliriz? İçinde yer aldığımız ilk grup, aşağıdakilerden hangisidir? Evde, aile bireylerinden biri aniden bayıldığında ne yapmalıyız? Salim 9 yaşındadır. Mehmet 5 yaşındadır. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? Taşıt durmadan inmek ......................... neden olur. İfadesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Devlet birimleri genel olarak yasama, yürütme ve yargıdan oluşur. Her birimin ayrı, bağımsız gücü ve sorumluluk alanlarının olmasına ne ad verilir? 1, 8 , 3 sayıları ile yazılabilecek sayılardan hangisi daha büyüktür? - - - - birbirine yakın olan iki kişi arasında yazılan, gizliliği olan mektuplardır. Bu mektuplarda samimi bir üslup kullanılır. - - - - ise samimiyetten uzak, kesin anlaşılır bir dil kullanılır. Bu mektuplar ‘‘rica ederim, ‘‘arz ederim gibi ifadelerden uygun olan ile bitirilir.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilerler getirilmelidir? Komşulara çay dağıttım. Cümlesindeki 'çay' kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır? Aşağıda örnekleri verilen kaslar hangi şıkta doğru bir şekilde verilmiştir?Kalp kasları kol kasları mide kasları A) Düz Kas Çizgili Kas Kalp KasıB) Kalp Kası Düz Kas Çizgili KasC) Çizgili Kas Düz Kas Kalp KasıD) Kalp Kası Çizgili Kas Düz kas ‘İnsanların davranışlarına bakarak duygularını anlayabiliriz Buna göre aşağıdaki seçeneklerde verilen davranış-duygu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Sübhâneke Allâhümme ve .........ve tebârekesmük.ve ........ ceddük. (ve celle senâük) ve lâ ilâhe ........ Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeleri yazarsak Sübhâneke Duasını doğru yazmış oluruz? Yeryüzünde inşa edilen ilk mabet (ibadet yeri) hangisidir? Araştırmacının, gözlemlediği olay ya da gruba katılmadan bilgi elde ettiği gözlem türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ek alarak anlam değiştirmiştir? Nasrettin Hoca eşeğinden düşer ve acıyla kıvranır. Başına toplananlar, Hemen bir doktor çağırın! diye bağrışırken Hoca, Bana doktor değil, eşekten düşmüş birini bulun! der. Buradan da anlaşılıyor ki - - - -Bu metin düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? (8 x 3) ÷ (9 – 3) = işleminin sonucu kaçtır? Fosillerin yararları ile ilgili;I. Bulunduğu katmanın oluşum tarihi ve biçimi hakkında bilgi verir.II. Soyu tükenmiş canlıları tanımamızı sağlar.III. Dünyada meydana gelen iklim ve yeryüzü değişimleri hakkında bilgi verir.ifadelerinden hangileri doğrudur? hızlı kelimesinin anlamdaşı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? I have little money with me. I wish - - - - . Osmanlı Devleti nin kaybettiği halde toprak kazandığı tek cephe hangisidir? Kuran-ı Kerim, peygamberimizin bir beşer olduğunu, onun insanüstü bir varlık olarak görülmemesi gerektiğini, ancak onun sıradan bir insan da olmadığını, vahiy aldığını ve insanlar için güzel bir örnek olduğunu bizlere ifade eder.Bu metne anlamca en yakın ayet aşağıdakilerden hangisidir? Akşamları ................ yatarım Noktalı yere hangisi yazılırsa cümle anlamsız olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi kurulamaz? Türk kadını 1930da belediye seçimlerine katılma, 1934te milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935 yılında yapılan milletvekili genel seçimlerinde TBMMye 18 kadın milletvekili girdi.Buna göre;I. Kadınlar siyasal haklarına kavuşmuştur.II. Kadınlar siyasal haklarını erkeklerden önce elde etmiştir.III. Kadınların ülke yönetimine katılımları sağlanmıştır.IV. Millî egemenlik ilkesi güçlenmiştir.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangileri Dünyanın gözlenebilir katmanlarıdır? Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir? Hz. Muhammedin (sav.) ailesi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir