S:1

Aşağıdakilerden hangisini evde kullanmayız?

Aşağıdakilerden hangisini evde kullanmayız? sorunun cevabı "Biçerdöver" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Kerem ve Selin hac ibadetinin bireysel ve toplumsal etkisi hakkında babalarıyla tartışıyorlardı. Kerem bireysel, Selin ise haccın toplumsal faydalarını savunuyordu.Aşağıdakilerden hangisi Selinin savunacağı fikirlerden biridir? Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayunda İlmiye sınıfını temsil eder? Kulağımız ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki dizelerin hangisinde iyelik zamiri kullanılmamıştır? Hangi cümlede isim ismin yerine kullanılan sözcük sayısı daha fazladır? Bir parkta 25 çocuk vardı. 9' u evine çocuk gitti. Geriye kaç çocuk kaldı? Avrupa devletlerinin Osmanlı Devletinden alacaklarını tahsil etmek için kurdukları teşkilatın adı aşağıdakilerden hangisidir? Frekansları aynı olan kaynaklardan biri titreştirildiğinde diğerinin ses kaynağının etkisi ile titreşmesi olayı aşağıdaki hangi kavram ile tanımlanır? Bazı öğrenciler Mendel ve çalışmaları hakkında aşağıdakileriifade etmiştir.Burak: Mendel kalıtım ile ilgili çalışmalar yapan tekbilim insanıdır.Zeynep: Mendel çalışmalarını açıklamak için olasılıkhesabından faydalanmıştır.Eren: Mendel çalışmalarında bezelye bitkisini kullanmıştır.Bu öğrencilerden hangilerinin Mendel ve çalışmalarıile ilgili ifadeleri doğrudur? Evden (1) çıkınca (2) arkadaşımı(3) apartmanın önünde (4) babasıyla (5) konuşurken gördüm. cümlesindeki numaralandırılmış kelimelerden hangileri hal eki almıştır? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biridir? Close your ______ ?Boşluğa uygun olacak şekilde tamamlayan ifade hangisidir? Osmanlı Devletinin batıda en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşma hangisidir? Okula giden çocuk hangi hakkını kullanıyor olur? Aşağıdakilerden hangisi çevre temizliğini sağlamak için yapmamız gerekenlerden biri değildir? I. Dünya Savaşı sonunda İzmir ve çevresinin işgal eden devlet hangisidir? Yalçın, fakir bir ailenin çocuğudur. cümlesinde koyu yazılı sözcüğün zıt anlamlısı hangisidir? Bir fotosele 9 eVluk enerjiye sahip fotonlar gönderiliyor.Koparılan elektronların kinetik enerjisi 3 eV olduğuna göre metalin bağlanma (eşik) enerjisi kaç eVtur? Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru işareti getirilmelidir? Kelime-i şehadeti söyleyen bir kimse, aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? Sabah derslerinde bazı öğrencilerin hâlâ uyanamadığını, bazılarının ise dikkatini derse veremediğini fark eden Hakan Öğretmen, bu yüzden sınıf yönetimi sorunları yaşamaktadır. Bunun üzerine sabah derslerine başlamadan önce okul bahçesinde öğrencilerine basit fiziksel egzersizler yaptırıp sınıfa alarak derslerine devam etmiştir. Bu şekilde sınıf yönetim sorunlarını büyük ölçüde azaltmıştır.Hakan Öğretmenin dersten önce öğrencilere egzersiz yaptırması hangi sınıf yönetim modeline yöneliktir? ... O, Allahın elçisi ve peygamber- lerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.(Ahzab suresi, 40.ayet)Bu ayetten Hz. Muhammed (sav.) hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi çıkarılamaz? Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Suyun bulunmadığı, temiz olmadığı veya kullanılmasının insan sağlığı açısından teh- like oluşturduğu durumlarda toprakla alınan abdesti ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? I. Toplantıya dinleyici davet edilmez.II. Konuşmacılar birbirlerine konuyla ilgili soru sorabilir.III. Konuşmacılar konunun farklı yönlerini inceler.IV. Başkan bulunmaz, sırası gelen konuşmacı söz alır.Numaralanmış cümlelerin hangisi sempozyum için doğru bir bilgi değildir? Okunuşu İki yüz milyon bin elli altı olan sayının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Felsefede, hiçbir şeyin var olmadığını, hiçbir şeyin bilinemeyeceğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? Modern felsefe Descartes ile birlikte açık ve seçik doğ- ruları aramaya başlamıştır. Descartesin bu çabasıyla artık felsefe, insan bilgisinin olanaklarını, neyi bilip neyi bilemeyeceğini, nasıl doğru bilgi elde edileceğini araştırmaya yönelmiştir.Bu parçada felsefenin hangi disiplinine ait problemlere değinilmektedir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Hangi cümlede soyut isim diğer isimlerden daha fazladır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz zaman zarfıdır? Sevinç, umut, toka, heyecan" kelimelerinden bir grup oluşturursak, hangi kelime grubun dışımda kalır? Maddelerin ısı alarak hacimlerinin artması olayına ne ad verilir? Beden eğitimi, eğitim şekillerinin en eskisi sayılır. İlkel insanlar da çocuklarına bir çeşit beden eğitimi verirdi. Onları güreştirir, mızrak atmayı öğretirlerdi. Beden eğitimi, uygarlıkların gelişmesiyle beraber sistemli hâle getirilip eğitim kolu sayılma- ya başlandı. Bugün ise çeşitli aletlerle beraber profesyonel biçimde yapılıyor.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? SAĞA DÖN ifadesinin ingilizce karşılığı hangisidir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri aşağıdakilerin hangisi tarafından seçilir? Aşağıdakilerden hangisi topluluk adıdır? Hz. Süleyman tarafından Kudüste yapılan mabet, İslam geleneğinde hangi isimle bilinir? Bulutsuz gecelerde , yönümüzü bulmak için Kutup Yıldızından yararlanabiliriz. Kutup Yıldızı daima hangi yönü gösterir ? Prizmalar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir